Đồng Nai Jobs RSS Feed Những công việc làm việc tại Đồng Nai

 1. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID523-HCM] [TUYỂN GẤP] Quản lý sản xuất công ty Nhật mới – 800usd📢📢📢 – Một hệ thống máy móc và quy trình quản lý chuyên...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  05/07/2016
 2. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID516-HCM] [TUYỂN GẤP] [Thưởng 4.5 tháng lương] Chuyên viên nhân sự công ty Nhật lớn – đến 1500usd📢📢📢 – Bạn có muốn là ...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  30/06/2016
 3. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID507-HCM] [TUYỂN GẤP] [Không cần kinh nghiệm] Nhân viên hành chính công ty Nhật mới – đến 800usd 📢📢📢 – Bạn mới ra trườ...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  23/06/2016
 4. Full Time
  Full Time
  📢📢📢 [ID500-HCM] [TUYỂN GẤP] [Không cần nhiều kinh nghiệm] Tổng vụ tập đoàn sản xuất trang phục cưới Nhật rất lớn – trên dưới 1500usd 📢...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  21/06/2016
 5. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID493-HCM] [TUYỂN GẤP] [Không cần kinh nghiệm] Trợ lý sếp Nhật công ty mới – trên dưới1000usd 📢📢📢 – Bạn mong chờ được t...
  Địa đeểm
  Ngày
  16/06/2016
 6. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID473-HCM] [TUYỂN GẤP] [Không cần nhiều kinh nghiệm] Nhân viên kế toán công ty Nhật – 10 triệu 📢📢📢 – Bạn có muốn là ngư...
  Địa đeểm
  Ngày
  15/06/2016
 7. Full Time
  Full Time
  📢📢📢 [ID468-HCM] [TUYỂN GẤP] Hành chính nhân sự công ty Nhật mới – lương đến 2000usd📢📢📢 – Bạn năng động, có tố chất quản lý ...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  10/06/2016
 8. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID471-HCM] [TUYỂN GẤP] Kế toán trưởng công ty Nhật mới – trên dưới 800usd📢📢📢 – Bạn đã có kinh nghiệm và đang tìm kiếm cơ hội ...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  09/06/2016
 9. Full Time
  Full Time
  📢📢📢 [ID470-HCM] [TUYỂN GẤP] [Không cần nhiều kinh nghiệm] Nhân viên hành chính nhân sự nhà máy sản xuất mới của Nhật Bản – 500usd 📢📢...
  Địa đeểm
  Ngày
  03/06/2016
 10. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID425-HCM] [TUYỂN GẤP] Phó quản đốc xưởng 100% vốn Nhật Bản – trên dưới 1200usd 📢📢📢 – Bạn năng động, có tố chất quản lý và đa...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  20/05/2016
 11. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID401-HCM] [TUYỂN GẤP] Quản lý sản xuất công ty hóa chất của Nhật Bản – trên dưới 1000usd 📢📢📢 – Bạn năng động, có tố chất quả...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  11/05/2016
 12. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID400-HCM] [TUYỂN GẤP] Hành chính nhân sự công ty hóa chất Nhật Bản – trên dưới 1000usd 📢📢📢 – Bạn năng động, có tố chất...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  11/05/2016
 13. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID402-HCM] [TUYỂN GẤP] [Cơ hội đi nước ngoài] Trợ lý kinh doanh cho sếp Nhật  – 1200usd 📢📢📢 – Bạn năng động, thích giao...
  Địa đeểm
  Ngày
  10/05/2016
 14. Full Time
  Full Time
  📢📢📢 [ID391-HCM] [TUYỂN GẤP] [Không nhiều kinh nghiệm] 2 Nhân viên sản xuất công ty Nhật lâu đời về lĩnh vực y tế – 700usd 📢📢὎...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  04/05/2016
 15. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID390-HCM] [TUYỂN GẤP] Hành chính nhân sự công ty 100% vốn Nhật Bản – trên dưới 1000usd 📢📢📢 – Bạn năng động, có tố chất...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  28/04/2016
 16. Full Time
  Full Time
  📢📢📢[ID388-HCM] [TUYỂN GẤP] Qc manager công ty 100% vốn Nhật Bản – trên dưới 1000usd 📢📢📢 – Bạn năng động, có tố chất quản lý...
  Địa đeểm
  Địa điểm: -
  Ngày
  28/04/2016
Mua sách đổi đời
Mua sách đổi đời