Nhân viên định giá Jobs RSS Feed Nhân viên định giá Jobs

 1. Full Time
  Full Time
  NHÂN VIÊN ĐỊNH GIÁ (N4) ($240-$270$) b) Công việc thường xuyên yêu cầu tăng ca để hoàn thành đúng tiến độ, ưu tiên ứng viên có thể làm ngoài giờ. Thời gian tăng ca sẽ được tính ...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  14/01/2016
 2. Full Time
  Full Time
  Trợ lý tiếng Nhật (750$) 1/Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến phòng ESTIMATION (ĐỊNH GIÁ BÓC KHỐI LƯỢNG ) a) Nhận các bản vẽ thiết kế, tiến hành đo lường, định lượng, ...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  14/12/2015
 3. Full Time
  Full Time
  1/Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến phòng ESTIMATION (ĐỊNH GIÁ BÓC KHỐI LƯỢNG ) a) Nhận các bản vẽ thiết kế, tiến hành đo lường, định lượng, định giá, xác định khối l...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  26/10/2015
Mua sách đổi đời
Mua sách đổi đời