Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA) Jobs RSS Feed Jobs tagged “Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA)”

 1. Full Time
  Full Time
  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA) cần tuyển phiên dịch tiếng Nhật làm việc tại Hà Nội như sau: 1. Yêu cầ...
  Địa đeểm
  Địa điểm:
  Ngày
  30/03/2015
Mua sách đổi đời
Mua sách đổi đời