2,121 Công việc được tìm thấy
việc làm
Từ 700 USD đến 1,100 USD

Tìm kiếm, khảo sát và lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các yêu cầu và quy trình của công ty. Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp để mua sản phẩm với giá tốt nhất. Quản lý hợp đồng, hồ sơ công ty và đánh giá khả năng đáp ứng, hiệu suất làm việc của các Nhà cung cấp. Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc nhận và sắp xếp hàng hóa; giải quyết/báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và giải quyết với nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm bị từ chối do không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc không phù hợp. Phối hợp với bộ phận Customer Service để theo dõi và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến thông tin sản phẩm và dịch vụ giao nhận tại cửa hàng. Làm việc với các bộ phận liên quan (phòng Sales, Marketing) để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới và các chương trình khuyến mại. Quản lý số liệu và hỗ trợ Trưởng phòng trong việc phân tích doanh số trong lịch sử để dự báo doanh số của các chương trình khuyến mãi. Tìm hiểu và cập nhật xu hướng thị trường cũng như giá cả của các mặt hàng. Hỗ trợ và báo cáo cho Trưởng phòng thu mua các công việc có liên quan.

Xem thêm

2019-03-21

Đến 800 USD

Biên – phiên dịch tiếng Nhật sang tiếng tiếng Việt và ngược lại Thông dịch Nhật – Việt trong các cuộc họp (sản xuất) Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị hợp pháp của cấp trên Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2019-03-20

Từ 400 USD đến 550 USD

1. Quản lý sản xuất - Quản lý nhân công - Sắp xếp, quản lý, lên kế hoạch công việc sản xuất may mặc tại nhà máy - Quản lý việc giao hàng, phối hợp, làm việc với nhà máy theo chỉ đạo từ cấp trên. - Khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm phát sinh, xác nhận tại hiện trường và báo cáo cấp trên. - Quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn. 2. Biên phiên dịch - Phiên dịch tiếng Trung cho công nhân và người hướng dẫn vận hành máy móc ( Người Trung Quốc ) - Hỗ trợ phiên dịch cho người Trung Quốc khi máy móc gặp sự cố ( vì dây truyền sản xuất đang sử dụng là dây truyền chuyển từ nhà máy bên Trung Quốc sang )

Xem thêm

2019-03-20

Ha Noi 
Từ 600 USD đến 800 USD

Giám sát thi công tại công trình Quản lý và báo cáo với Quản lý trực tiếp tiến độ thực hiện dự án, Quản lý chi phí, vấn đề an toàn lao động và môi trường. Giải quyết phát sinh tại công trường. Làm việc với nhà cung cấp, nhà thầu chính, nhà thầu phụ về tiến độ, cải tiến công việc theo đúng bản vẽ kĩ thuật, kế hoạch thi công đã phê duyệt.

Xem thêm

2019-03-19

Từ 400 USD đến 1,000 USD

Quản lý nguyên vật liệu, các sản phẩm may mặc của nhà máy. Đối ứng với trụ sở bên Nhật hoặc khách hàng qua điện thoại hoặc email. Hỗ trợ phiên dịch tài liệu may mặc theo đơn hàng phụ trách. Quản lý và hỗ trợ xử lý các hóa đơn, chứng từ XNK. Và các công việc khác được giao nhằm đảm bảo trách nhiệm.

Xem thêm

2019-03-19

Từ 480 USD đến 600 USD

Vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động smoothly. Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải. Các công việc khác được giao bởi quản lý.

Xem thêm

2019-03-19

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Làm báo giá. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng. Thường xuyên liên lạc với khách hàng cũ, năng động tìm kiếm khách hàng mới, dự án mới. Báo cáo trực tiếp cho sếp Nhật.

Xem thêm

2019-03-19

Từ 900 USD đến 1,500 USD

Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng trong nước. Truyền đạt, thảo luận thông tin của khách hàng với sếp Nhật. Xây dựng chiến lược kinh doanh, lấy dự án. Xây dựng các kênh lấy thông tin, đánh giá về sản phẩm của công ty trên thị trường.

Xem thêm

2019-03-19

Từ 700 USD đến 1,200 USD

- Tư vấn dịch vụ và thiết bị theo nhu cầu của khách hàng - Theo dõi, hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề kỹ thuật - Thiết lập mạng LAN, Wifi, IBS, cáp, router, dịch vụ điện thoại, IT... - Báo cáo trực tiếp cho sếp Nhật - Công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-03-18

Từ 350 USD đến 650 USD

Quản lí hệ thống và thiết bị IT/an ninh toàn công ty Hỗ trợ quản lí hệ thống điện nước, trang thiết bị vật tư liên quan Kết nối với các nhà cung cấp khác để khắc phục sự cố Thống kê thông tin IT của công ty và báo cáo cho HQ bên Nhật

Xem thêm

2019-03-17

Từ 900 USD đến 1,100 USD

Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Xuất nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong phạm vi công việc phụ trách. Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa như: Hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận chuyển, bộ chứng từ xuất nhập khẩu, các thủ tục thanh toán, các thủ tục giao nhận hàng hóa. Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng. Chủ động đánh giá kết quả và báo cáo kết quả cho cấp trên. Các công việc khác theo chỉ đạo, trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-03-17

Từ 850 USD đến 1,100 USD

Thiết kế hệ thống thông gió điều hòa không khí về mảng công nghiệp/xây dựng hoặc gia dụng Hỗ trợ quá trình chuẩn bị đấu thầu và bán hàng Phác họa và tính toán số liệu liên quan đến hệ thống thông gió Kiểm tra và báo cáo khi có sự cố trong quá trình sử dụng Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-03-16

Từ 650 USD đến 900 USD

Tiến hành khảo sát trước khi lắp đặt Phối hợp với nhà thầu để các bên liên quan để chạy đơn hàng Giám sát tiến độ và chất lượng trong quá trình lắp đặt Đo đạc, kiểm tra vật tư thiết bị, testing Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-03-16

Ha Noi 
Từ 500 USD đến 1,000 USD

Trợ lý cho sếp Nhật trong việc kinh doanh như lấy cuộc hẹn, thông dịch, ,,, Thực hiện các công việc hỗ trợ bộ phận sale như làm yêu cầu thanh toán, hợp đồng, báo giá, … Biên dịch các tài liệu hoặc thông dịch khi gặp khách hàng. Và một số công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-03-15

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ/ phát sinh theo nhu cầu Quản trị dữ liệu phòng kinh doanh, bao gồm các chỉ số liên quan đến doanh thu, KPI,… Quản trị giá bán và danh mục sản phẩm Tổng hợp và theo dõi ngân sách hàng năm Theo dõi toàn bộ việc thực thi chi phí hoạt động của phòng kinh doanh Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ Thương mại để thông báo, thực hiện, tổng kết, thanh toán và kiểm soát các hoạt động khuyến mại của phòng kinh doanh Kiểm soát, kiểm tra và thực hiện các khoản thưởng tháng, quý cho nhân viên kinh doanh Quản lý và thực hiện hợp đồng bán hàng, liên quan đến bán hàng Kiểm tra sự tuân thủ quy định Công ty của các chứng từ, hồ sơ thanh toán

Xem thêm

2019-03-15

Đến 500 USD

Chịu trách nhiệm quản lý an toàn & vệ sinh lao động và các hoạt động GA Quản lý xử lý các sản phẩm NG Quản lý vận hành an ninh Và các công việc khác liên quan đến HSE khi được yêu cầu

Xem thêm

2019-03-15

Từ 900 USD đến 1,100 USD

Phụ trách nghiệp vụ mua hàng cho công ty. Tìm hiểu về các sản phẩm của công ty hay sản phẩm theo yêu cầu của từng bộ phận, sau đó tìm kiếm nhà cung cấp. Quản lý nhà cung cấp; giám sát chất lượng nguyên vật liệu mua vào. Theo dõi tiến độ nhập hàng. Liên lạc với nhà cung cấp về hàng mẫu, báo giá. Thực hiện một số công việc khác theo chỉ thị cấp trên.

Xem thêm

2019-03-15

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Đảm nhiệm công tác thiết kế cho mỗi công trình. Quản lý xây dựng chung từng công trình, Hỗ trợ công tác triển khai bản vẽ. Báo cáo cho cấp trên người Nhật. Làm các công việc liên quan khác theo chỉ đạo.

Xem thêm

2019-03-15

Tokyo 
Từ 1,500 USD

Sử dụng CAD vẽ bản thiết kế theo yêu cầu của kiến trúc sư. Kiểm tra và đóng góp ý kiến cho các bản vẽ. Sau khi vào công ty đầu tiên sẽ học việc ở Nhật Bản từ 1 đến 3 năm, sau đó quay lại Việt Nam làm việc.

Xem thêm

2019-03-15

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận kế toán (bao gồm cả kế toán trưởng) và báo cáo trực tiếp cho General Director. Kiểm tra số liệu của Accounting Leader (hiện kiêm luôn kế toán trưởng). Lập và chịu trách nhiệm các báo cáo quyết toán thuế. Kiểm tra việc khai thuế hàng tháng. Gửi báo cáo cho Công ty mẹ và trả lời các câu hỏi liên quan đến báo cáo. Điều hành bộ phận Kế toán của Công ty. Các công việc khác liên quan đến kế toán toán chỉ thị cấp trên.

Xem thêm

2019-03-14