19 Công việc được tìm thấy
việc làm với cấp bậc Director
Từ 3,000 USD đến 4,000 USD

1. Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,… 2. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty 3. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty 4. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ,… 5. Là cầu nối giữa ban giám đốc và người lao động trong công ty 6. Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng

Xem thêm

2019-06-06

Từ 4,000 USD đến 5,000 USD

Quản trị kinh doanh kế toán nói chung Quản lý kế toán, chi tiêu,.. Giáo dục và bồi dưỡng nhân viên Tổ chức và tham gia các cuộc họp lập kế hoạch ngân sách Dự toán thu chi và cân đối ngân sách Quản lý và tạo lập dữ liệu, chẳng hạn như dự báo số dư Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-06-06

Từ 1,100 USD đến 2,000 USD

Chịu trách nhiệm toàn bộ tình hình sản xuất và hoạt động của nhà máy (quy mô 150 người). Đề xuất, thảo luận và quyết định các chính sách và nghiêp vụ điều chỉnh giữa các cấp quản lý tại bộ phận trực tiếp. Cải tiến những vấn đề dựa trên việc quản lý nhân sự trong nhà máy. Xúc tiến các hoạt động về ISO, đối ứng với các buổi đánh giá bên ngoài. Báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc người Nhật. Và các công việc khác, chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Xem thêm

2018-11-09

Từ 3,000 USD đến 5,000 USD

[Advisory Responsibilities] Serve as key resource to executive management on financial, deal and contract matters central to the investment, acquisition and divestiture process Provide insights and recommendations on deal opportunities to executive leadership and core business stakeholders Establish, develop and manage relationships with target companies, deal sourcing firms, and other company-specific stakeholders through all phases of the deal Report quarterly to the Headquarter on portfolio performance by company (strategic, operational and financial) as well as aggregate performance metrics [Sourcing Responsibilities] Identify and source potential deal opportunities from internal and external networks, PE/VC partners, and investment banking to drive deal flow Attend conferences/workshops to gather competitive intelligence, and identify market trends, partnership opportunities, and compelling investment ideas Explore potential transaction structures in order to maximize potential economic outcomes while minimizing risks Assessment Phase Responsibilities Assess business and revenue/profit models of target companies, market dynamics, deal economics and financial potential of investments Work alongside internal business executives and external advisors to assess acquisition, investment, and commercial transaction opportunities Understand opportunity/build case for opportunity with key core business stakeholders and corporate development team and assist in the delivery of the initial business case [Transaction Phase Responsibilities] Develop and negotiate deal terms with target companies, VC sponsor or other relevant stakeholders Manage external advisors to ensure transaction objectives and timelines are met Manage all aspects of due diligence covering business, financial, tax, legal, operating, etc. Work with various stakeholders to develop final business case with a specific emphasis on transaction and financial related matters Act as a resource on post close matters related to the transaction [Performance Management Responsibilities] Develop opportunities for portfolio companies to maximize the economic value of their businesses Assist in any subsequent capital raise activities for portfolio companies Willing and able to serve as a director or observer on portfolio company boards

Xem thêm

2018-10-22

Ha Noi 
Từ 4,000 USD đến 6,000 USD

Position: Candidate will work as sales manager and branch director in the long-term Organizational Structure of Hanoi Branch: 60 employees (15 engineers, 30 sales staff, 15 back officers). Business content: Sales related to promotion of Advertising Technology * Organization Management for Advertising Agency Sales operations in general Education Guidance and Improvement *The term “Ad Tech” has a broad sense including namely SSP, DSP, Adexchange etc and can be divided into many parts

Xem thêm

2018-08-25

Từ 1,500 USD đến 2,500 USD

Xây dựng chính sách nhân sự, hành chính, chính sách đánh giá nhân viên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp. Làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết các thủ tục pháp lý. Tuyển dụng, đào tạo nhân viên. Tham gia, tư vấn cho BOD để hoàn thiện bộ máy nhân sự của công ty. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-08-23

Từ 1,700 USD đến 2,000 USD

Thực hiện các công tác nhằm cải thiện tầm nhìn và chiến lược của nhà máy. Chủ động tạo điều kiện nâng cao phát triển đội ngũ từ dưới lên. Đưa ra chiến lược ngắn và dài hạn để kiểm soát các biến phí. Đảm bảo được an toàn trong khu vực sản xuất và tính hiệu quả, chất lượng để đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của các nhà đầu tư. Chịu trách nhiệm trực tiếp cho những báo cáo với mục đích định hướng, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của nhà máy. Quản lý các chi phí trong sản xuất như Prime, Overhead, Operational Engineering. Đưa ra các đề xuất để tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả. Tạo nên môi trường làm việc hiệu quả bằng cách nâng cao tinh thần nhân viên, trao các phần thưởng tương xứng với kết quả đạt được. Đề ra kế hoạch sản xuất theo từng năm phù hợp với chiến lược phát triển của nhà máy. Lập KPIs trong sản xuất và quan sát thực hiện để đảm bảo đạt được KPIs đề ra. Nhất quán các quy trình, hệ thống nhằm các đảm bảo các hoạt động sản xuất được tối ưu hoá. Đưa ra những phương pháp cải tiến liên tục và lean manufacturing techniques nhằm giảm chi phí trong sản xuất.

Xem thêm

2018-07-30

Ha Noi 
Từ 3,000 USD đến 4,000 USD

Phụ trách vận hành các hoạt động chung của công ty Theo dõi, quyết định hướng phát triển, khai thác của website Quản lý hoạt động quảng cáo, marketing trên hệ thống công ty, dựa trên tình hình KPI để đề xuất phương hướng cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động Thực hiện các báo cáo tài chính Có thể là người quyết định trong việc tuyển dụng nhân sự trong công ty

Xem thêm

2018-06-27

Từ 3,000 USD đến 6,000 USD

Tìm hiểu thông tin thị trường, lập chiến lược, lập kế hoạch thực hiện Chỉ đạo nhân viên trong bộ phận thực hiện kế hoạch Theo dõi, hướng dẫn nhân viên Cùng với nhân viên tiếp xúc khách hàng để nắm bắt thông tin dự án Theo sát tiến trình đấu giá, nỗ lực tối đa để thắng thầu Các công việc liên quan khác

Xem thêm

2018-05-17

Từ 4,500 USD

Hoạch định các chiến lược điều hành và phát triển công ty qua các giai đoạn khác nhau. Xây dựng kế hoạch, đưa ra các chỉ tiêu, điều hành, giám sát để thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm và đạt hiệu quả cao nhất. Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận hàng năm trước Ban giám đốc công ty. Tổ chức công ty, phòng ban, nhân sự nhằm đạt được mục tiêu Ban giám đốc đã đặt ra phù hợp với công ty niêm yết theo quy định hiện hành. Chỉ đạo, phân công, phân nhiệm công việc cho cấp dưới thật hợp lý và chuyên nghiệp, đồng thời phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát để kịp thời đề ra những biện pháp xử lý nhanh, hiệu quả nhằm đảm bảo sự nhất trí cao trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện cao nhất. Duy trì việc tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất đối với các phòng ban, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, các vấn đề tồn đọng trong công việc toàn công ty, Quan hệ đối ngoại với các cơ quan chức năng, đối tác, cơ quan thông tấn, báo chí, khách hàng... Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động công ty theo định kỳ hàng tháng, quý, năm với Ban giám đốc công ty các vấn đề phát sinh khác. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-04-23

Từ 2,500 USD đến 5,000 USD

Quản lý chuỗi nhà hàng Pizza, Cafe, Mỳ thương hiệu độc quyền. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động nhà hàng về ngân sách, chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm. Đề ra các chiến lược phát triển kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận. Làm việc với các Manager của 3 bộ phận về hoạt động của nhà hàng. Chịu trách nhiệm trước BGĐ. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-03-20

Từ 1,500 USD đến 2,500 USD

Lập kế hoạch sản xuất, đặt chỉ tiêu và triển khai kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận trong phạm vi nhà máy do mình quản lý. Toàn quyền điều động máy móc, trang thiết bị một cách hợp lý và hiệu quả cao theo nhu cầu sản xuất trong phạm vi. Chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ quá trình sản xuất theo kế hoạch và đảm bảo thời hạn xuất hàng theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Kiểm tra việc triển khai kỹ thuật, chất lượng cho nhà máy. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để nâng cao chất lượng hàng hóa. Phối hợp với phòng hành chính triển khai các quy định, nội quy của công ty; duy trì nề nếp để ổn định sản xuất, ổn định nhân sự; sắp xếp nhân sự, phân công công việc cho các nhân viên dưới quyền; đảm bảo toàn thể nhân viên trong nhà máy có công việc phù hợp, đạt được năng suất cao và thu nhập ổn định. Theo dõi, kiểm tra thường xuyên các công việc và nhiệm vụ của các nhân viên dưới quyền nhằm đảm bảo nhân viên thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ đã được giao. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Xem thêm

2018-03-02

Từ 1,000 USD

Tổ chức thực hiện công việc của phòng ban trong Công ty, định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc; đánh giá việc thực hiện công việc. Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của Công ty, trực tiếp phụ trách các công tác sau: Lập kế hoạch chiến lược phát triển theo định hướng của TGĐ Nghiên cứu và mở rộng lĩnh vực kinh doanh Phụ trách công tác Tổ chức nhân sự, tài chính kế toán, … Tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Marketing và kế hoạch kinh doanh định kỳ năm, quý, tháng trình TGĐ.

Xem thêm

2018-03-01

Từ 5,000 USD đến 10,000 USD

Responsibility for presenting a balanced financial report. Supply orders and production quantity, time and quality requirements. Managing all operational activities of current factory. Purchase order management. Formulation of guidelines and establishment of procedures and practices in the production, procurement and logistics. Production schedule management, responsibility for testing and implementation of production plans according to customer requirements. In charge of the company's quality management. Training local workers to work according to regulations. Activities with the supervisory authorities. Management and treatment agreements and permits the legal system.

Xem thêm

2017-12-19

Từ 1,500 USD đến 3,000 USD

Quản lý toàn bộ hoạt động và nhân sự của phòng kinh doanh. Phát triển và quản lý hiệu quả từ SEO, WEB. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tăng trưởng doanh số theo kế hoạch hàng năm. Nghiên cứu, phát triển thị trường trong và ngoài nước. Quản lý data khách hàng, đối thủ cạnh tranh đầy đủ và sử dụng data một cách hiệu quả. Kiểm soát chi phí trong bán hàng. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2017-11-16

Từ 3,000 USD đến 4,000 USD

Đây là vị trí hoàn toàn mới, đảm nhiệm việc quản lý nhân sự của toàn bộ hệ thống nhà hàng trên phạm vi cả nước Nắm rõ tình hình nhân sự, đề xuất ý kiến, lên chiến lược nhân sự và quản lý việc thực hiện của nhân sự cấp dưới Cập nhật thông tin thường xuyên từ các quản lý nhân sự, xử lý các vấn đề khi cần thiết và báo cáo cho cấp trên Quản lý, sắp xếp, điều động nhân sự các cấp quản lý Cụ thể hơn trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-08-29

Ha Noi 
Từ 800 USD đến 1,200 USD

Quản lý các loại hồ sơ của công ty để đảm bảo các mặt pháp lý về thuế (CIT / VAT / TP / FCT / PIT / DTA ...) Lập các bản kê khai thuế hàng tháng / quý / năm theo yêu cầu Đưa ra lời tư vấn tuân thủ về thuế đối với các bộ phận có liên quan Xem xét các hợp đồng, tài liệu pháp lý đảm bảo sự tuân thủ các quy định về thuế

Xem thêm

2017-06-19

Từ 2,000 USD đến 3,000 USD

Động viên, khích lệ nhân viên trong phòng đảm bảo các công việc được giao trong phạm vi trách nhiệm của mình. Tổ chức, sắp xếp các văn phòng và thiết bị văn phòng hoạt động ổn định. Đề xuất các phương án, chiến lược đến ban lãnh đạo và các phòng ban để cải thiện năng suất hoạt động của công ty. Quản lý các hoạt động liên quan đến bộ phận nhân sự. Cập nhật thông tin và phổ biến các điểm mới trong Luật lao động cũng như các quy chế trong nội bộ công ty đến ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Tuyển dụng nhân viên mới dựa trên yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban. Nộp các báo cáo một cách kịp thời và chính xác số liệu đến các cơ quan nhà nước. Tham gia các lớp học đào tạo theo yêu cầu của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp. Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác trong phạm vi cho phép. Xây dựng, thực hiện các chính sách nội bộ cho nhân viên. Đánh giá định kỳ năng suất làm việc của nhân viên các bộ phận. Làm việc chặt chẽ với các cơ quan nhà nước (HEPZA, TTC, Bảo hiểm xã hội). Lập các quy định về hành chính và nhân sự. Quản lý nhà cung cấp và đơn hàng mua văn phòng phẩm. Quản lý thủ tục xin visa và giấy phép lao động. Giám sát các hoạt động của nhà ăn công ty. Đảm bảo thanh toán đúng hạn và đầy đủ tiền lương cho nhân viên. Xây dựng chính sách thôi việc cho nhân viên và đảm bảo thực hiện đúng thời gian, đầy đủ. Phối hợp với các phòng ban khác để đánh giá năng lực và quá trình làm việc của nhân viên.

Xem thêm

2017-05-15

Từ 2,000 USD

Quản lý toàn bộ quá trình sản xuất và nhân sự trong từng khâu. Giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất, báo cáo tình hình cho bộ phận liên quan và BGĐ. Đảm bảo quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Làm việc với chuyên gia người Nhật để tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm vận hành quy trình sản xuất. Nghiên cứu sản phẩm mới. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2017-04-19

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại