2 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Bac Giang
Đến 700 USD

Quản lý máy tính chủ cho công ty Hỗ trợ các phòng ban giải quyết về vấn đề IT nếu có: cài đặt phần mềm, gặp sự cố khi sử dụng máy tính,... Quản lý, hỗ trợ một số các thiết bị điện tử khác trong văn phòng như: điện thoại, máy in,....

Xem thêm

2017-04-14

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

Lên kế hoạch và tiến hành tổ chức đào tao: + Đào tạo về thông tin công ty, các bộ phận ban ngành, nội quy và quy chế làm việc + Lên kế hoạch đào tạo chuyên môn chuyên ngành cho từng bộ phận như: phòng sản xuất, phòng quản lý chất lượng, phòng tài chính, phòng thiết kế... Dựa trên cấu trúc văn hóa nội bộ của công ty, xây dựng chiến lược đào tạo để phát triển văn hóa công ty Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-03-08

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại