28 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Bac Ninh
Từ 1,200 USD đến 1,700 USD

Đảm bảo tất cả hệ thống máy móc sản xuất vận hành tốt trong suốt quá trình sản xuất. Đảm bảo các vật liệu và phụ tùng thay thế đầy đủ trước khi tiến hành bảo trì. Thực hiện các yêu cầu cần thiết và theo sát lịch bảo trì dự phòng. Kiểm tra kỹ các thông số vật liệu và phụ tùng được đưa đến. Chủ động kiểm soát chi phí liên quan đến việc bảo trì trong công ty. Điều chỉnh máy móc, khắc phục và sửa chữa sự cố để chắc rằng quá trình sản xuất không bị gián đoạn đạt tỷ lệ hiệu quả cao nhất. Lập kế hoạch dự phòng để đảm bảo hoạt động sản xuất trong xưởng sản xuất luôn diễn ra an toàn và đạt hiệu quả. Quản lý các hoạt động bảo trì off – site bên trong nhà máy. Thực hiện quy cách cải tiến bằng cách theo dõi công nghệ, quy trình và phát triển hệ thống liên quan đến bảo trì để liên tục đạt được kết quả hiệu quả.

Xem thêm

2019-05-07

Từ 800 USD đến 900 USD

Hỗ trợ các công việc như cài đặt, vận hành, thay thế các bộ phận của robot Báo cáo trực tiếp với Manager Các công việc khác nếu được yêu cầu Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-04-12

Từ 600 USD đến 1,000 USD

Chấm công,tính lương,thưởng Kiểm tra bảo hiểm Quản lý canteen Các công việc khác theo sự phân công của phòng ban

Xem thêm

2019-04-03

Đến 1,000 USD

Phiên dịch viên (Nhật - Anh - Việt) Yêu cầu công việc + Phiên dịch cuộc họp, hội nghị, hội thảo từ xa + Dịch họp cho cuộc họp hàng tuần, giải quyết vấn đề (nếu có) + Phiên dịch tiếng Nhật - Anh - Việt tại nhà máy + Dịch tài liệu bằng tiếng Nhật - Anh - Việt + Các nhiệm vụ khác theo yêu

Xem thêm

2019-04-01

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Trợ lý cho sếp Nhật. Tiếp đón doanh nghiệp, tư vấn giới thiệu đất, nhà kho và nhà xưởng xây sẵn. Tham dự các các sự kiện, Hỗ trợ hội thảo ở nước ngoài (Nhật Bản, Trung Quốc, v.v.). Tương tác với khách hàng. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-14

Từ 700 USD đến 900 USD

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch sản xuất hàng tuần. Đảm bảo quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ đạt tiêu chuẩn. Sản lượng phải đảm bảo chất lượng và giao hàng đúng deadline. Tiếp tục phát triển về việc tối ưu hóa kế hoạch sản xuất. Theo sát quá trình kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Kiểm soát kế hoạch sản xuất hàng ngày, sản lượng sản xuất và phối hợp với các phòng ban khác để đạt được kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo nguyên liệu tồn kho luôn đáp ứng đủ số lượng trong quá trình sản xuất. Thực hiện các giấy tờ và quản lý dữ liệu mà liên quan đến kế hoạch sản xuất và sản lượng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và BRC IOP. Lên kế hoạch phân tích các sự cố có thể xảy ra và đưa ra phương pháp phòng tránh.

Xem thêm

2018-10-02

Từ 860 USD đến 1,500 USD

Phối hợp với các hoạt động kỹ thuật và phi kỹ thuật, vận hành và quản lý, cũng như kiểm soát giai đoạn chuẩn bị, chảy thử và kết thúc dây chuyền sản xuất của máy thổi/máy ép khuôn và trang trí khuôn (BM/IM & Dec) theo qui trình sản xuất đã được thiết lập riêng cho mỗi khách hàng. Tự phát triển bản thân và cấp dưới thông qua đào tạo (gồm cầm tay chỉ việc, chương trình đào tạo). Phát triển các nhân sự tiềm năng theo cơ cấu tổ chức. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo ra văn hóa giao tiếp hiệu quả, ứng xử thân thiện trong công việc. Lên kế hoạch cải thiện máy móc bằng cách theo dõi sự phát triển của công nghệ, quy trình và hệ thống liên quan BM/IM & Dec để đạt được kết quả liên tục với hiệu suất cao và hiệu quả. Kết hợp với hiệu suất sản xuất hoặc thử nghiệm trong máy BM/IM & Dec phù hợp với lịch trình mà phòng kế hoạch đưa ra. Chịu trách nhiệm thực hiện khắc phục và phòng ngừa các vấn đề có khả năng xảy ra trong quá trình sản xuất. Theo dõi và đánh giá kết quả sản xuất từ báo cáo sản xuất của mỗi ca. Đánh giá hành động khắc phục và phòng ngừa liên quan đến BM/IM & Dec. Đánh giá khiếu nại của khách hàng, khắc phục và phòng chống rủi ro trong sản xuất. Đánh giá tầm quan trọng của hiệu suất công việc một cách khách quan. Đưa ra các ý tưởng về quản lý các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật liên quan đến hiệu quả sản xuất.

Xem thêm

2018-08-05

Từ 900 USD đến 1,300 USD

Kết hợp quy trình kiểm tra và tình trang cho vật liệu, sản phẩm trong suốt quá trình và thành phẩm để đảm bảo chất lượng nguyên liệu / sản phẩm. Quản lý và phân bổ nhân lực kiểm tra chất lượng để đạt được kết quả làm việc tối ưu và hiệu quả. Phát triển môi trường và mối quan hệ trong công việc luôn tích cực, bằng cách thể hiện qua giao tiếp và hành vi ứng xử một các hiệu quả. Tối đa hóa nguồn nhân lực tiềm năng theo cơ cấu tổ chức liên quan. Hiểu mục đích của phương pháp, hệ thống kiểm tra kỹ thuật và sản phẩm. Thẩm quyền quyết định chất lượng và tình trạng kiểm tra sản phẩm và vật tư. Dẫn dắt, hướng dẫn, thông báo và cập nhật thanh tra QC các vấn đề về hoạt động và kiểm tra. Theo dõi việc lấy mẫu và kiểm tra các sản phẩm từ các thử nghiệm dự án mới. Theo dõi hành động phòng ngừa và sửa chữa để khiếu nại / khiếu nại nội bộ cho đến khi các vấn đề được giải quyết trong bộ phận và với các phòng ban khác. Áp dụng công cụ jig để kiểm tra theo trực quan. Theo dõi và sắp xếp việc thực hiện kiểm tra trực tuyến. Lập lịch sử khiếu nại/khiếu nại đối với nội bộ nếu hành động phòng ngừa / khắc phục được thực hiện định kỳ. Tiến hành điền thông tin vào hồ sơ lưu trữ chất lượng. Thực hiện lưu trữ để tồn kho sản phẩm tại nơi kiểm dịch QC định kỳ. Lập báo cáo phân tích có liên quan đến mục tiêu chất lượng cho báo cáo Bộ phận hàng tháng.

Xem thêm

2018-07-09

Từ 1,200 USD đến 1,700 USD

Dẫn dắt thi hành qui trình bảo trì cho tất cả hệ thống máy móc sản xuất trong suốt hoạt động sản xuất một cách hiệu quả. Đảm bảo các vật liệu và phụ tùng thay thế luôn sẵn sàng trước khi tiến hành bảo trì. Thực hiện các yêu cầu cần thiết và theo sát lịch bảo trì dự phòng. Kiểm tra kỹ các thông số vật liệu và phụ tùng được đưa đến. Chủ động kiểm soát chi phí liên quan đến bảo trì. Điều chỉnh máy móc, khắc phục và sửa chữa sự cố để chắc rằng tiến trình sản xuất không bị gián đoạn đạt tỷ lệ hiệu quả cao nhất. Lập kế hoạch dự phòng để đảm bảo hoạt động sản xuất trong xưởng sản xuất luôn diễn ra an toàn và đạt hiệu quả. Quản lý các hoạt động bảo trì off - site bên trong nhà máy. Tự phát triển năng lực chuyên môn và các kỹ năng bổ trợ thông qua các buổi đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mục 6.2 về nhân sự. Thực hiện quy cách cải tiến bằng cách theo dõi công nghệ, quy trình và phát triển hệ thống liên quan đến bảo trì để liên tục đạt được kết quả hiệu quả. Kết hợp các hoạt động chuẩn bị cho việc lắp đặt máy sản xuất và tiện ích của nhà máy. Tiến hành sửa chữa và bảo trì thiết bị sản xuất và thiết bị tiện ích của công ty. Chịu trách nhiệm về các hoạt động sửa chữa và ngăn ngừa cho các sự cố diễn ra trong máy móc sản xuất.

Xem thêm

2018-07-09

Từ 650 USD đến 1,000 USD

Phụ trách các cơ sở hạ tầng IT và các hệ thống IT của các nhà máy. Phát triển và thiết kế hệ thống cho hệ thống quản lý sản xuất. Vận hành và bảo trì định kì cơ sở hạ tầng IT bao gồm máy tính, máy in… Chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên sử dụng máy tính, hệ thống mail,… Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Xem thêm

2018-06-30

Từ 500 USD đến 800 USD

Quản lý văn phòng phẩm, dấu công ty, các biểu mẫu, tài liệu của công ty Thực hiện công việc tiếp đón khách, đặt vé máy bay, khách sạn Theo dõi, cập nhật hồ sơ của công nhân viên, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng và sắp xếp kế hoạch phỏng vấn Chấm công, quản lý nghỉ phép, theo dõi các chế độ bảo hiểm của nhân viên

Xem thêm

2018-06-30

Từ 500 USD đến 750 USD

Chịu trách nhiệm tiếp thị, bán hàng, gia tăng lợi nhuận gộp của danh mục sản phẩm được giao hoặc khu vực phụ trách. Lên mục tiêu kinh doanh tháng/quý cho các danh mục sản phẩm được giao và khu vực phụ trách. Phối hợp với cấp trên để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đảm bảo mức hàng tồn kho và theo sát công nợ luôn được thanh toán đúng hạn. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo làm việc có sự tiến triển tốt với các nhà cung cấp của danh mục sản phẩm được giao.

Xem thêm

2018-06-19

Từ 500 USD đến 750 USD

Chịu trách nhiệm tiếp thị, bán hàng, gia tăng lợi nhuận gộp của danh mục sản phẩm được giao hoặc khu vực phụ trách. Lên mục tiêu kinh doanh tháng/quý cho các danh mục sản phẩm được giao và khu vực phụ trách. Phối hợp với cấp trên để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đảm bảo mức hàng tồn kho và theo sát công nợ luôn được thanh toán đúng hạn. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo làm việc có sự tiến triển tốt với các nhà cung cấp của danh mục sản phẩm được giao.

Xem thêm

2018-06-19

Từ 800 USD đến 1,200 USD

Quyết toán và báo cáo thuế Quản lý giá thành và phân tích kết quả kinh doanh Quản lý chuyển giá Có thể sử sụng hệ thống SAP Quản lý công việc của CNV bộ phận Làm việc trực tiếp với trưởng phòng người nước ngoài

Xem thêm

2018-03-14

Từ 450 USD đến 650 USD

Quản lý việc xuất - nhập - tồn kho - Lập các quy định của bộ phận( tiêu chuẩn thao tác, lưu đồ, check sheet...) - Quản lý chất lượng giao hàng - Báo cáo ngày, tháng, năm. - Một số công việc liên quan hỗ trợ bộ phận

Xem thêm

2018-03-14

Từ 400 USD đến 600 USD

Thực hiện và giám sát an toàn môi trường trong tổ chức Đánh giá các tiêu chuẩn an toàn trong thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, vận hành nhà máy/ dự án. Kiểm tra việc thực hiện quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường của nhà máy. Quản lý theo tiêu chuẩn ISO14001&HSAS 18001 Báo cáo định kỳ cho quản lý người Nhật, các cơ quan ban ngành

Xem thêm

2018-03-04

Từ 400 USD đến 700 USD

Gặp gỡ khách hàng nhận order Trao đổi qua điện thoại, email để tư vấn và làm việc với khách hàng Quản lý đơn hàng, xử lý các công việc phát sinh Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-03-02

Từ 700 USD đến 900 USD

Xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO, 5S, ... Thực hiện đào tạo nâng cao chất lượng, các công cụ chất lượng cho nhân viên Quản lý và phân tích các loại chi phí, thực hiện và điều phối các phần liên quan đến cải tiến Lập kế hoạch công việc của phòng QC, đảm bảo chất lượng và dịch vụ khách hàng. Các công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-03-02

Từ 500 USD đến 800 USD

Quản lý thiết bị sản xuất,, máy gia công, máy tiện, máy mài, dây truyền tự động Sửa chữa bảo trì máy móc sản xuất Kiểm tra và tiến hành bảo dưỡng định kì Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-02-09

Đến 600 USD

Kiểm tra hóa đơn và các loại giấy tờ kế toán cho bộ phận Nhập dữ liệu cần thiết vào hệ thống Hỗ trợ các công việc trong phòng kế toán khi được cấp trên yêu cầu

Xem thêm

2018-02-05

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại