1 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Ben Tre
Từ 500 USD

Thực hiện kiểm tra chất lượng kiểm tra hàng may mặc (quần áo), sợi, dệt may. Phân loại và phát hiện các sản phẩm lỗi và yêu cầu công nhân xử lý và sửa chữa. Quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng cũng như độ chính xác của tất cả các chi tiết, vật liệu, quy trình sản xuất và các vấn đề liên quan khác. Cùng với Giám đốc, Quản lý sản xuất đưa ra đề xuất cải tiến cho những điểm cần cải thiện. QC cho team 1: Làm việc ở Đồng Nai từ tháng 6 - tháng 9, sau đó sẽ phụ trách nhà máy mới ở Bến Tre. QC cho team 2: Quản lý, làm việc với các nhà máy ở TP. HCM, Tiền Giang, Bến Tre, và các tỉnh khác.

Xem thêm

2018-03-14

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại