226 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Binh Duong
Từ 500 USD đến 1,000 USD

* Tùy theo kinh nghiệm và năng lực, Công ty sẽ Offer cho vị trí Staff hoặc Leader Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong công ty Tiếp nhận báo cáo từ hiện trường và đối ứng, báo cáo cấp trên giải quyết Tiếp nhận thông tin chất lượng từ khách hàng và công ty mẹ để đối ứng Phụ trách hệ thống ISO chất lượng trong nhà máy Quản lý công nhân của bộ phận QC. Các công việc khác của bộ phận QC theo chỉ thị cấp trên.

Xem thêm

2019-03-12

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Tìm kiếm lựa chọn, đề xuất và đánh giá nhà cung cấp. Kiểm tra hồ sơ và thanh toán đúng hẹn cho nhà cung cấp. Hỗ trợ các phòng ban liên quan về việc mua nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị,…. Theo dõi và thực hiện các hợp đồng với nhà cung cấp bằng Tiếng Anh. Thực hiện việc mua hàng quốc tế. Theo dõi các hợp đồng NCC theo phân bổ công việc cấp trên.

Xem thêm

2019-03-12

Từ 300 USD đến 400 USD

Hỗ trợ Kế toán trưởng đảm đương các công việc trong phòng Kế toán như: + Xuất hóa đơn bán hàng và theo dõi doanh thu hàng bán + Theo dõi công nợ phải thu và phải trả trong nước và nước ngoài + Lập chứng từ thanh toán, hồ sơ vay vốn, theo dõi sổ phụ, theo dõi khoản vay, giao dịch trực tiếp với ngân hàng + Lập phiếu thu, phiếu chi và theo dõi quỹ tiền mặt + Đối chiếu số liệu kho và chứng từ đầu vào + Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Xem thêm

2019-03-05

Từ 400 USD đến 700 USD

Cùng với sếp Nhật đi thực tế để tiếp cận khách hàng để phát triển kinh doanh cho công ty. Hỗ trợ sếp Nhật trong việc biên phiên dịch. Phụ trách những khách hàng & con hàng liên quan (forecast, lịch xuất nhập, giá cả…) Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng quan trọng. Và các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Xem thêm

2019-03-01

Từ 400 USD đến 700 USD

Thăm khách hàng để có thông tin về forecast, new item/new project. Soạn thảo hợp đồng, làm báo giá. Phát triển những dự án mới, khách hàng mới. Giải quyết phàn nàn và yêu cầu của khách hàng. Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2019-03-01

Từ 700 USD đến 800 USD

Quản lý, phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán. Quản lý, rà soát tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu từ công ty mẹ ở Nhật. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền và thanh toán. Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, … Kiểm soát chi phí, hàng tồn kho để tính chi phí. Quản lý kiểm toán độc lập cuối năm và hoàn thiện thuế phù hợp với yêu cầu của địa phương và công ty. Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế.

Xem thêm

2019-02-26

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Marketing Web (Điều hành website, fanpage của công ty...). Quảng cáo hình ảnh của công ty thông qua social media và mối quan hệ (Xây dựng quan hệ với Media Web, báo chí, TV..). Lập kế hoạch tổ chức các event (Lập kế hoạch, thực hiện event, lễ hội trong thành phố mới). Điều tra thị trường, tổng hợp thông tin số liệu để phân tích. Viết bài PR cho các dự án Bất động sản của công ty.

Xem thêm

2019-02-22

Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Lên lịch thăm khách hàng hiện có và khách hàng mới. Lập báo cáo bán hàng và kế hoạch bán hàng mỗi tháng. Thu hồi công nợ. Phiên dịch trong các cuộc họp với khách hàng cũng như họp sales. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-02-20

Thỏa thuận

Hỗ trợ Kế toán trưởng đảm đương các công việc kế toán. Nhập chứng từ, xuất hóa đơn. Thao tác trên phần mềm kế toán. Báo cáo tình hình tồn kho. Thông dịch nội bộ, trả lời email. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-02-15

Từ 350 USD đến 600 USD

Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA. Cải tiến hiện trường sản xuất. Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh. Phân tích hàng hư và đưa ra biện pháp Phòng ngừa. Đào tạo và hỗ trợ công nhân. Làm hướng dẫn thao tác. Hỗ trợ cho quản lý và những công việc khác theo sự yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2019-01-28

Từ 400 USD đến 600 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, ... Làm các thủ tục như xin visa, work permit cho người Nhật. Hỗ trợ phiên dịch tài liệu từ Nhật sang Việt và ngược lại khi có yêu cầu. Và các công việc trợ lý cho sếp Nhật khác.

Xem thêm

2019-01-28

Từ 600 USD đến 900 USD

Thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu thử nghiệm; kiểm tra theo quy trình phương pháp kiểm tra đã được phê duyệt và giao thức xác nhận. Chuẩn bị thuốc thử, dung dịch; quản lý ngày hết hạn của sản phẩm mẫu. Làm phiếu kiểm tra và làm báo cáo. Thực hiện và theo dõi mẫu ổn định trong các giao thức được phê duyệt. Thực hiện và sửa đổi các SOP, GTP, STP, ... Theo dõi, thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn của thiết bị trong phòng thí nghiệm. Lưu mẫu Điều tra khiếu nại về chất lượng sản phẩm được phân công bởi bộ phận QA. Báo cáo kịp thời mọi sai lệch cho Lãnh đạo hoặc QC manager. Tham gia vào các công việc khác trong bộ phận QC theo sự phân công của QC manager.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 600 USD đến 900 USD

Kiểm soát thay đổi: vấn đề biểu mẫu, đánh giá kiểm soát thay đổi, trình phê duyệt, giám sát và kiểm soát thay đổi chặt chẽ. Kiểm soát độ lệch: vấn đề hình thức, đánh giá độ lệch, trình phê duyệt, giám sát CAPA và độ lệch kết thúc. Khiếu nại thị trường: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. Trả lại sản phẩm: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. Từ chối của RM, PM: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. CAPA: vấn đề hình thức, đánh giá và giám sát việc thực hiện, đánh giá sau khi thực hiện xong và đóng CAPA Trình độ chuyên môn của nhà cung cấp: lập kế hoạch, trình phê duyệt, triển khai đánh giá và trình độ báo cáo. Chuẩn bị, xem xét, lưu trữ các tài liệu liên quan. PQR: thu thập dữ liệu từ bộ phận liên quan, xem xét và hoàn thành báo cáo PQR nộp cho Người quản lý QA để xem xét / phê duyệt. Tuân thủ các quan sát của kiểm toán đến trong khung thời gian. Tuân thủ các quy định của các quy định dược phẩm hiện hành và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của GMP tại nhà máy. Phối hợp cho việc đào tạo nhân sự và đảm bảo sự tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 600 USD đến 900 USD

Kiểm soát và quản lý từng quá trình phụ trách. Vận hành, đào tạo quá trình bao phim, làm sạch và bảo trì máy móc sản xuất. Chịu trách nhiệm quản lý công nhân viên trong nhóm, đảm bảo: làm việc đúng, năng lực và hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, ví dụ: vệ sinh, sản xuất, vận hành máy móc chính xác. Thực hiện quy trình sản xuất được giao theo hồ sơ sản xuất hàng loạt. Nhận và kiểm tra số lượng và chất lượng của nguyên liệu trước khi sản xuất, đảm bảo đủ số lượng, với nhãn phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định. Chịu trách nhiệm giao sản phẩm từ các bước được giao và báo cáo đầu ra, số lượng chính xác. Ghi đầy đủ nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch trước khi sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất. Giám sát, thực hiện vệ sinh máy móc, thiết bị, phòng sản xuất và hồ sơ của quá trình làm sạch. Quản lý việc sử dụng máy móc và thiết bị đúng cách theo quy trình được giao, vận hành đúng cách, báo cáo mọi sự cố phát sinh nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong hoạt động của máy móc phụ trách. Thực hiện kiểm soát trong quá trình trong quá trình sản xuất theo yêu cầu trong hồ sơ sản xuất hàng loạt. Chuẩn bị các Quy trình hoạt động tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ và nhiệm vụ được giao. Các công việc khác được phân công theo quy định của GMP hoặc bởi Hội đồng quản trị.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Xây dựng và thực hiện chính sách và thủ tục nguồn nhân lực để hỗ trợ hoạt động của công ty. Quản lý hoạt động tài chính hàng ngày của công ty bao gồm: yêu cầu chi phí, thanh toán của nhà cung cấp, hỗ trợ bộ phận kế toán. Chịu trách nhiệm quản lý và duy trì hồ sơ nhân sự, chính sách và thủ tục. Giám sát hóa đơn, thiết bị, và tất cả các thủ hoạt động của công ty. Quản lý và đánh giá hiệu suất hàng năm cho nhân viên. Điều hành tất cả các hoạt động liên quan đến nhân sự: hợp đồng lao động, thư mời và quản lý tất cả các thủ tục và giấy tờ liên quan đến tuyển dụng, thủ tục cho nhân viên mới. Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo cho nhân viên, quản lý nhân viên nghỉ phép hàng năm, bảng chấm công. Hỗ trợ các bộ phận khác trong quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm quản lý tài liệu và quản lý cơ sở. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện xã hội như tiệc cuối năm, du lịch và các hoạt động xã hội khác. Làm việc với các cơ quan ban ngành nếu có vấn đề. Gíam sát tính tuân thủ trong nội bộ công ty.

Xem thêm

2019-01-23

Từ 700 USD đến 1,200 USD

+ Phối hợp với trưởng bộ phận và các thành viên khác của bộ phận QA đảm bảo quy trình quản lý chất lượng từ nguyên vật liệu đến thành phẩm. + Theo sát quy trình sản xuất, kiểm soát tỉ lệ lỗi từ đó cải thiện quy trình quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn của khách hàng và công ty. + Làm việc trực tiếp với khách hàng các vấn đề liên quan đến chất lượng, đảm bảo thông tin chuẩn xác đến từng bộ phận. + Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc tuyển dụng đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong bộ phận. + Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Xem thêm

2019-01-21

Từ 1,000 USD đến 1,200 USD

- Quản lý, điều phối đội giao vận nội địa khu vực miền Nam bao gồm: + Quản lý hoạt động điều vận bốc xếp và giao nhận hàng của công ty; + Lên kế hoạch, bố trí phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường thủy và đường hàng không), nhân lực và lịch trình; + Thiết lập hệ thống dữ liệu các công ty cung cấp dịch vụ, logistics vận chuyển, kho bãi trên thị trường; + Quản lý chi phí vận chuyển, tìm kiếm, thương lượng để có những đối tác vận chuyển chi phí thấp; - Quản lý nhân lực đội vận chuyển, phương tiện vận tải của Công ty: + Lên kế hoạch bảo trì, tu sửa các phương tiện vận tải; + Xây dựng, đào tạo, triển khai, giám sát quy trình thực hiện nghiệp vụ, quy chế chính sách và chủ trương của Công ty cho nhân viên trong phòng; + Tham gia đào tạo nhân viên mới trong nội bộ phòng hoặc nội bộ Công ty theo yêu cầu; - Làm việc với các nhà thầu vận tải, quản lý cước vận tải, theo dõi, giám sát, phân tích biến động giá cước vận tải. - Các công việc điều hành khác như: + Làm việc với bộ phận Sale & Marketing nhằm tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng mạng lưới dịch vụ vận tải và phân phối; + Lập kế hoạch hoạt động, Báo cáo, Tư vấn cho thành viên BQT về định hướng phát triển kinh doanh của phòng và của Công ty; + Hỗ trợ phòng HC-NC, Công ty Bảo hiểm để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao vận;

Xem thêm

2019-01-14

Từ 500 USD đến 800 USD

Đi cùng Sales Manager người Nhật thăm hỏi khách hàng để giới thiệu sản phẩm. Quản lý hàng tồn kho. Báo cáo tình hình kinh doanh cho cấp trên. Đảm đương các công việc trợ lý cho sếp Nhật.

Xem thêm

2019-01-14

Từ 500 USD đến 800 USD

Phụ trách các công việc liên quan đến hải quan, xuất nhập khẩu của công ty. Giao dịch với đối tác nước ngoài. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong công tác giao nhận hàng hóa với các đối tác trong nước và nước ngoài. Làm báo cáo quyết toán hải quan. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-11

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Tìm nhà cung cấp mới tại Việt Nam và nước ngoài. Đảm bảo giá tốt nhất, ngày giao hàng, chất lượng và thời hạn thanh toán cho mỗi lần mua. Theo dõi từng đơn hàng và thực hiện tất cả các quy trình, thủ tục cần thiết để tránh sự cố chậm trễ hoặc vấn đề chất lượng. Làm việc chặt chẽ với phòng ban yêu cầu để hiểu đầy đủ thông số kỹ thuật, chất lượng được yêu cầu và khung thời gian. Liên lạc thường xuyên với bộ phần yêu cầu để thông báo về tình trạng đơn đặt hàng của họ. Quản lý tất cả các hoạt động tiếp theo mua hàng: đàm phán, báo giá, đề xuất, hợp đồng, bảo hành, ... Đảm bảo rằng tất cả tuân thủ các chính sách và thủ tục mua hàng chính xác. Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động mua hàng tuân thủ các quy định của Cục Thuế Việt Nam. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2019-01-07

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại