226 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Binh Duong
Từ 700 USD đến 1,000 USD

Thực hiện công tác lập và thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình, tổng mức đầu tư. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ. Lập hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường. Chi tiết sẽ được trao đổi lúc phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-03

Từ 400 USD đến 700 USD

Xác nhận mẫu đã được chế tạo. Kiểm tra kết quả tính chất vật lý của các vật liệu mới. Kiểm tra màu sắc của vật liệu. Kiểm tra các vấn đề và tham gia cuộc họp chuyển đổi sản xuất. Liên lạc và điều chỉnh với trụ sở chính của Nhật Bản, nhà máy. **Buổi sáng tập trung tại văn phòng quận 1, sau đó di chuyển xuống nhà máy đã được phân công bằng xe đưa rước. **Nếu nhà máy ở tỉnh (Bình Phước) sẽ được trợ cấp khách sạn để ở. **Sau 2 tháng thử việc sẽ quyết định Nhà máy phụ trách. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-03

Từ 1,500 USD đến 4,000 USD

Đảm nhiệm công tác chỉ đạo, quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo các vấn đề liên quan đến tiến độ, chất lượng thi công công trình Quản lý, đảm bảo các vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh công trường… Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát công việc của nhân viên Cụ thể hơn về công việc trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-01-03

Đến 1,000 USD

Giám sát thi công MEP tại công trường, hướng dẫn cho các bên liên quan Thúc đẩy công việc thiết kế (thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết) bằng cách hướng dẫn công ty thiết kế cùng với nhân viên kiến ​​trúc sư nội bộ. Quản lý thiết bị nội thất, theo dõi tiến độ chung các dự án của công ty đảm nhiệm. Lập kế hoạch hoạt động, phân bổ nhân sự chính cho từng dự án. Chỉ đạo và phối hợp với các kỹ sư thiết kế bản vẽ và nâng cao chất lượng bản vẽ và uy tín công ty. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-28

Đến 1,000 USD

Định hình và thiết kế các công trình từ tổng thể đến chi tiết, khai triển thiết kế các giai đoạn thiết kế cơ sở, kỹ thuật và thi công. Phối hợp các giai đoạn thiết kế khai triển. Lập tiến độ, triển khai và kiểm soát chất lượng, tiến độ dự án phụ trách. Nghiên cứu, nắm rõ tính hợp lý của thông số Quy hoạch, văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước áp dụng vào thiết kế. Giám sát hiện trường, nghiên cứu các vật liệu/sản phẩm mới phục vụ công việc.

Xem thêm

2018-12-28

Đến 2,000 USD

Theo sát quá trình thiết kế từ thời điểm thiết kế ý tưởng cho đến khi hoàn tất việc trình lãnh đạo duyệt các hồ sơ thiết kế chuẩn bị cho triển khai thi công. Hỗ trợ cấp trên thực hiện thiết kế công trình được giao qua các giai đoạn: sơ phác, chỉnh sửa, thiết kế KTTC, TKCS. Chỉ đạo, kết hợp với nhân viên, thảo luận với cấp trên để hoàn thiện phương án thiết kế (Concept, Basic, Detail) Trực tiếp làm việc với các tư vấn thiết kế, các đối tác xây dựng của Tập đoàn về các nội dung liên quan đến việc thiết kế. Góp ý, thống nhất phương án thiết kế với các tư vấn thiết kế. Giao nhiệm vụ, tiến độ cho các tư vấn thiết kế để triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả. Phối hợp với các bộ phận (kiến trúc, kết cấu, M&E, dự toán…) kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ thiết kế. Giám sát thi công MEP tại công trường, hướng dẫn cho các bên liên quan. Làm việc tốt với các đơn vị tư vấn (đặc biệt kiểm soát tiến độ công việc) Các công việc khác cần thiết cho các công việc trên.

Xem thêm

2018-12-28

Từ 500 USD đến 900 USD

Quản lý công nhận QC dưới xưởng trong quá trình kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng giữa công đoạn, chất lượng của bán thành phẩm, thành phẩm. Hỗ trợ dịch quy trình kiểm tra, bảo đảm chất lượng theo tài liệu từ Công ty mẹ gửi sang. Lập quy trình kiểm tra trong trường hợp cần thiết theo chỉ thị cấp trên. Cùng các bộ phận khác đối ứng trong trường hợp phát sinh sự cố. Quản lý quy trình ISO chất lượng 9001. Các công việc khác theo phân công của Công ty.

Xem thêm

2018-12-27

Từ 400 USD đến 600 USD

Hỗ trợ sếp Nhật trong việc thông dịch tại xưởng. Dịch các tài liệu liên quan đến sản xuất. Kiểm tra màu, quản lý code màu nguyên liệu. Báo cáo tồn kho nguyên liệu. Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Công việc sẽ bắt đầu từ 11.2.2019 đến tháng 10/2019.

Xem thêm

2018-12-27

Từ 700 USD đến 1,100 USD

Phối hợp với các trưởng bộ phận để hiểu rõ về nội dung và phạm vi trách nhiệm công việc cũng như yêu cầu của vị trí đang cần tuyển dụng. Sàn lọc, đánh giá và thực hiện các cuộc phỏng vấn ứng viên tiềm năng và sắp xếp các ứng viên ứng tuyển vào vị trí phù hợp. Đưa ra các yếu tố đánh giá chính xác như kinh nghiệm, học vấn, kiến thức, các kỹ năng cần thiết và các dữ liệu khác liên quan đến kết quả đánh giá, phân loại và lựa chọn. Quản lý các bài kiểm tra và giải thích kết quả, kiểm tra nguồn tham khảo và gửi thư mời nhận việc. Làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ nhân sự. Tổ chức và tham gia các hoạt động ngày hội việc làm, chương trình thực tập sinh. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2018-12-26

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Thiết kế phối cảnh nội thất cho chung cư, khu thương mại. Dự toán chi phí. Báo cáo cho cấp trên. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-26

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Lên kế hoạch tu sửa, bảo trì nội thất chung cư và thực thi. Quản lý team. Báo cáo cho cấp trên. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-26

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Dự án: Thi công các công trình thiết kế và xây dựng nội thất cho chung cư cao cấp. Lập kế hoạch thi công dự án, triển khai kế hoạch. Giám sát thiết kế. Quản lý thi công. Báo cáo tiện độ cho Giám đốc người Nhật. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-25

Từ 400 USD đến 800 USD

Lập kế hoạch, triển khai, giám sát bảo trì phòng ngừa. Tiếp nhận báo cáo tình trạng thiết bị, xác định nguyên nhân, lập phương án và triển khai sửa chữa máy móc, thiết bị. Thiết kế chế tạo chi tiết thay thế và chi tiết mới cho máy móc, thiết bị. Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được yêu cầu.

Xem thêm

2018-12-25

Từ 400 USD đến 800 USD

Lập kế hoạch sản xuất và giám sát việc thực hiện kế hoạch để đảm bảo mục tiêu về: Sản lượng, chất lượng và thời gian sản xuất của Bộ phận. Quản lý và kiểm soát: Máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực, vật liệu và chất lượng sản phẩm. Xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất của bộ phận. Lập các báo cáo hàng ngày theo yêu cầu của quản lý. Làm các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Xem thêm

2018-12-25

Từ 400 USD đến 800 USD

Đảm bảo lịch sản xuất phải phù hợp với kế hoạch sản xuất. Chắc chắn sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế phải được hiểu rõ và giám sát để điểu chỉnh kế hoạch một cách phù hợp. Đảm bảo rằng sự linh hoạt trong các trường hợp sản xuất khẩn cấp từ khách hàng. Thường xuyên trao đổi với bộ phận sản xuất để đưa ra hướng giải quyết các vấn đề ngay lập tức và giao hàng cho khách hàng đúng hạn.

Xem thêm

2018-12-25

Từ 400 USD đến 500 USD

Hành chính: - Quản lý hồ sơ, tài liệu và các chứng từ quan trọng, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng của Công ty. - Theo dõi, cập nhật, quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc của Công ty. - Thực hiện các công việc hành chính, hậu cần: mua bán, cấp phát, quản lý văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh, tổ chức liên hoan, sinh nhật, du lịch. - Giải quyết các vấn đề chứng từ pháp lý, hồ sơ với Ban quản lý KCN, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, PCCC, Sở Tài Nguyên Môi Trường, … các cơ quan Ban ngành khác. - Hỗ trợ cho người Nhật về các thủ tục xin VISA, giấy phép lao động, đặt vé máy bay, khách sạn trong thời gian công tác… Nhân sự: - Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo về nội quy Công ty và các chính sách liên quan đến lao động & tiền lương, bảo hiểm. - Quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự. - Chấm công, tính lương. - Tổ chức tập huấn PCCC cho toàn thể nhân viên. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Xem thêm

2018-12-24

Đến 600 USD

Thực hiện các công việc liên quan tới tiêu chuẩn chất lượng cho công ty. Tiếp nhận và xử lý các ý kiến của các bộ phận liên quan tới chất lượng. Hỗ trợ biên dịch các tài liệu liên quan và thông dịch cho sếp Nhật trong bộ phận. Thực hiện các bản quy trình chất lượng và kiểm tra các bộ phận tiến hành. Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2018-12-20

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Tìm kiếm khách hàng mới và gia tăng lượng khách hàng cũng như các sản phẳm cơ bản. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng để họ trở thành khách hàng trung thành. Kiểm soát đơn hàng, xử lý các yêu cầu và khiếu nại để có thể đạt sự hài lòng của khách hàng. Kiểm soát và kết hợp phát triển các dự án mới, đóng vai trò như cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận nội bộ trong công ty. Thường xuyên cập nhật doanh số và tình hình thanh toán của khách hàng. Thường xuyên phát triển các sản phẩm mới và theo dõi tiến trình của sản phẩm. Thực hiện các khảo sát thị trường và đối thủ. Tính giá sản phẩm và thương lượng mức giá phù hợp cho từng dự án.

Xem thêm

2018-12-19

Đến 350 USD

Phát triển sản phẩm mới (sản phẩm thực phẩm: nước xốt, nước chấm các loại). Tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, bao bì phù hợp cho sản phẩm. Và các công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-04

Thỏa thuận

Thiết lập và duy trì tương tác giữa người sử dụng cuối trên hệ thống Glovia với những người hỗ trợ ở bên trụ sở để hệ thống kỹ thuật luôn hoạt động được tốt nhất. Lập trình các yêu cầu doanh nghiệp và các thông số kỹ thuật để thực hiện các giải pháp doanh nghiệp. Hỗ trợ nghiên cứu và nêu ra các vấn đề trong hệ thống Glovia. Kiểm tra và duy trì các phần mềm để đảm bảo chức năng hoạt động tốt và tối ưu hóa các chức năng. Đưa ra những kiến nghị và đề xuất cải tiến hệ thống khi cần thiết. Kịp thời đáp ứng các vấn đề của quy trình và hệ thống. Theo dõi cho đến khi vấn đề được xử lý xong.

Xem thêm

2018-11-27

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại