2 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Binh Thuan
Từ 800 USD đến 1,300 USD

Tiếp nhận đơn hàng từ Nhật Bản. Đọc hiểu và cung cấp các thông tin về yêu cầu sản phẩm cho đơn vị gia công. Làm việc với bộ phận QC để kiểm tra chất lượng sản phẩm đúng theo các yêu cầu từ đơn hàng của khách hàng. Làm việc với công ty mẹ hoặc khách hàng từ Nhật Bản đến kiểm tra nhà máy. Nhận các phản hồi về chất lượng sản phẩm từ khách hàng, đọc hiểu và truyền đạt đến các bộ phận có liên quan. Các công việc khác sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-08-11

Từ 750 USD

Hỗ trợ các công việc liên quan trong việc thực hiện dự án Phiên dịch trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp với đối tác Biên dịch tài liệu, giấy tờ Nhật - Việt Hỗ trợ các công việc với các chuyên gia kỹ thuật Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-05-11

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại