218 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Dong Nai
Thỏa thuận

Thiết lập, kiểm soát các đặc tính kỹ thuật về mua hàng và các sản phẩm; các quy trình kiểm soát đầu vào/ đầu ra cho các sản phẩm và thiết bị. Kiểm soát Quy trình của Phòng Quản lý Chất Lượng. Thiết lập và quản lý kế hoạch kiểm soát chất lượng toàn diện cho tất cả nhà máy. Quản lý các vấn đề liên quan đến hệ thống phân tích. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp. Chịu trách nhiệm thực hiện các vấn đề liên quan đến pháp lý cũng như các vấn đề về an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy, vấn đề về phân tích và đo lường. Giải quyết các sự cố của khách hàng về chất lượng, an toàn, môi trường. Lập và kiểm soát ngân sách hàng năm.

Xem thêm

2019-02-25

Từ 500 USD đến 1,500 USD

* Tùy theo năng lực và kinh nghiệm, công ty sẽ Offer cho vị trí Leader hoặc Nhân viên. Nhận kế hoạch đặt hàng từ Công ty mẹ, triển khai tính NVL cần thiết, cân đối NVL tồn kho để đặt NVL cho đơn hàng. Tính định mức sản xuất (BOM) Liên lạc nhà cung cấp đặt mẫu, đặt NVL sản xuất chính thức, thương lượng giá cả, phản hồi khi NVL đã mua có sự cố. Liên lạc bộ phận sản xuất để triển khai kế hoạch sản xuất từng tháng, từng tuần. Tính giá bán trong trường hợp cần thiết. Các công việc khác theo phân công của Công ty.

Xem thêm

2019-02-19

Từ 300 USD đến 500 USD

Lập và theo dõi các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản chi bằng tiền mặt. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp. Thực hiện các nhiệm vụ phù hợp khác theo yêu cầu của cấp trên Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên.

Xem thêm

2019-02-19

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Tìm hiểu về các sản phẩm của công, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó tìm kiếm nhà cung cấp, yêu cầu làm mẫu, báo giá, đặt hàng, theo dõi leadtime. Thực hiện một số công việc khác theo chỉ thị cấp trên.

Xem thêm

2019-01-29

Từ 1,000 USD đến 1,200 USD

Quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động sản xuất trong nhà máy để đạt được các yêu cầu về: - An toàn lao động - Chất lượng sản phẩm - Kỳ hạn sản xuất - Nâng cao năng suất lao động - Nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị - Duy trì việc sản xuất trong nhà máy theo đúng tiêu chuẩn ISO của công ty. Công viêc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 500 USD đến 800 USD

Phụ trách các công việc liên quan đến hành chính cho công ty như quản lý văn phòng phẩm, hồ sơ, tài liệu của công ty. Thực hiện việc chấm công, tính lương, quản lý nghỉ phép, theo dõi các chế độ bảo hiểm của nhân viên. Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên.

Xem thêm

2019-01-21

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Quản lý, phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán. Quản lý, rà soát tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu từ công ty mẹ ở Nhật. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền và thanh toán. Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, … Kiểm soát chi phí, hàng tồn kho để tính chi phí. Quản lý kiểm toán độc lập cuối năm và hoàn thiện thuế phù hợp với yêu cầu của địa phương và công ty. Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế.

Xem thêm

2019-01-18

Đến 2,000 USD

Làm việc với quản lý cao cấp để duy trì cơ sở dữ liệu kế toán, giao dịch kinh doanh và đảm bảo độ tin cậy. Phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán Quản lý, rà soát tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu của Tập đoàn từ công ty mẹ ở Nhật. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền và thanh toán. Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, … Kiểm soát chi phí, hàng tồn kho để tính chi phí. Làm việc hiệu quả với công ty Kiểm toán để bảo đảm kiểm toán nhanh chóng và chính xác. Quản lý kiểm toán độc lập cuối năm và hoàn thiện thuế phù hợp với yêu cầu của địa phương và công ty. Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế. Phối hợp với bộ phận Supply Chain cung cấp dữ liệu cho báo cáo của Hải quan, kiểm soát các định mức, tránh rủi ro.

Xem thêm

2019-01-16

Đến 600 USD

Chịu trách nhiệm, quản lý giám sát sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm là tủ điện công nghiệp. Hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo kỹ năng, tay nghề cho công nhân. Phụ trách công tác quản lý 5S, an toàn trong nhà máy. Và một số công việc khác theo chỉ đạo của sếp Nhật.

Xem thêm

2019-01-15

Đến 1,500 USD

Phụ trách nghiệp vụ mua hàng cho công ty Thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp nguyên liệu tại Việt Nam và nước ngoài Quản lý hàng tồn kho và ngân sách nguyên liệu thích hợp Tìm hiểu về các sản phẩm của công ty hay sản phẩm theo yêu cầu của từng bộ phận, sau đó tìm kiếm nhà cung cấp Quản lý nhà cung cấp; giám sát chất lượng nguyên vật liệu mua vào Theo dõi tiến độ nhập hàng Liên lạc với nhà cung cấp về hàng mẫu, báo giá Thực hiện một số công việc khác theo chỉ thị cấp trên

Xem thêm

2018-12-28

Đến 1,500 USD

Quản lý, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu hàng hóa, thiết kế khung thời gian để đáp ứng kịp thời tiến độ đề ra. Set up quy trình sản xuất. Quản lý hệ thống chất lượng. Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc người Nhật.

Xem thêm

2018-12-28

Từ 800 USD đến 1,200 USD

Thực hiện, quản lý các công việc của phòng HC-NS (C&B). Theo dõi và đề nghị khách hàng thanh toán công nợ. Quản lý thu chi nội bộ (tiền mặt, chuyển khoản). Làm hợp đồng cho thuê, bán nhà container. Quản lý, theo dõi xuất bán, cho thuê nhà container. Phiên dịch tài liệu khi cần thiết.

Xem thêm

2018-12-21

Từ 400 USD đến 700 USD

Thiết kế bản vẽ các sản phẩm điện công nghiệp . Bóc tách, tính khối lượng nguyên vật liệu và lập dự toán . Nghiên cứu, phát triển mẫu mã sản phẩm mới, và thiết kế theo yêu cầu khách hàng. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng sản phẩm. Cập nhật, hoàn thiện các bộ bản vẽ thiết kế.

Xem thêm

2018-12-18

Từ 450 USD đến 550 USD

Phân tích tác động của máy móc đến quy trình sản xuất. Lên lịch bảo trì và đánh giá hiệu suất máy móc. Sửa chữa và bảo trì hệ thống đóng gói, bao gồm máy đóng gói, băng tải, bơm chân không, xi lanh... Quản lý phụ tùng thay thế trong kho. Lên quy trình vận hành, bảo trì và sửa chữa, đào tạo cho công nhân. Phân công công việc và quản lý nhân công trong ca làm. Hỗ trợ giám sát trong việc kiểm soát các chỉ tiêu về an toàn, môi trường và chất lượng công việc bảo trì. Những công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2018-12-07

Từ 700 USD đến 900 USD

Kiểm tra các nguyên vật liệu dùng trong sản xuất của bộ phận mình theo dõi. Giám sát thực hiện quy trình, hướng dẫn của từng công đoạn sản xuất. Kiểm soát chi phí sản xuất, lên kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ. Hiểu rõ về quy trình hoạt động của máy móc để xử lý sự cố kịp thời. Đưa ra những đánh giá và các biện pháp khắc phục để giảm thiểu sự cố bị lặp lại. Phụ trách các công viêc hành chính liên quan. Hiểu biết về 5S, có kinh nghiệm quản lý con người.

Xem thêm

2018-11-30

Từ 1,500 USD đến 1,700 USD

Quản lý, giám sát toàn bộ phận Quản lý chất lượng Lập ra các quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật Sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng Phối hợp với Bộ phận an toàn để đảm bảo việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng đảm bảo quy trình tiêu chuẩn về an toàn Đào tạo các quy trình, hướng dẫn trong hệ thống kiểm tra chất lượng cho nhân viên trong bộ phận và các bộ phận liên quan. Đào tạo và xây dựng môi trường văn hóa công ty trong phòng QC. Thực hiện các báo cáo cho cấp trên. Và các công việc khác

Xem thêm

2018-11-21

Từ 400 USD đến 800 USD

Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho người Nhật khi cung cấp máy móc cho đối tác. Đảm trách công việc liên quan đến bảo dưỡng máy móc. Khi có máy của khách hàng cần bảo trì định kỳ hoặc hư hỏng thì tháp tùng team kỹ sư bảo trì đi sửa chữa để học hỏi kinh nghiệm bảo trì – sửa chữa. Không cần kinh nghiệm, sẽ được training từ A-Z. Và các công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-20

Từ 600 USD đến 1,000 USD

Nhận đơn đặt hàng từ công ty mẹ, lập kế hoạch sản xuất. Sử dụng phần mềm hoạch định nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất. Triển khai kế hoạch sản xuất cho hiện trường. Quản lý thực tích sản xuất. Quản lý tồn kho thành phẩm. Liên lạc với công ty mẹ về tình trạng sản xuất, kế hoạch xuất hàng. Nắm bắt thông tin về thay đổi thiết kế sản phẩm. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Xem thêm

2018-11-15

Từ 1,100 USD đến 2,000 USD

Chịu trách nhiệm toàn bộ tình hình sản xuất và hoạt động của nhà máy (quy mô 150 người). Đề xuất, thảo luận và quyết định các chính sách và nghiêp vụ điều chỉnh giữa các cấp quản lý tại bộ phận trực tiếp. Cải tiến những vấn đề dựa trên việc quản lý nhân sự trong nhà máy. Xúc tiến các hoạt động về ISO, đối ứng với các buổi đánh giá bên ngoài. Báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc người Nhật. Và các công việc khác, chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Xem thêm

2018-11-09

Đến 700 USD

Nghiệp vụ kế hoạch sản xuất: theo dõi đơn hàng từ Khách hàng, lập và theo dõi tiến độ sản xuất, lập danh mục xuất hàng. Nghiệp vụ điều phối: mua hàng và đánh giá nhà cung cấp, kiểm soát hàng gia công bên ngoài. Quản lý kho, thực hiện ISO và 5S của phòng… Quản lý nghiệp vụ mua hàng trong và ngoài nước. Và các công việc khác được giao nhằm đảm bảo trách nhiệm.

Xem thêm

2018-11-09

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại