34 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Hai Duong
Từ 400 USD đến 500 USD

Quản lý công nhân chuyền (tổng cộng có 14 công nhân ) Quản lý công nhân Lập kế hoạch sản xuất, quản lý công việc của mình, theo dõi kiểm soát tiến độ sản xuất Sắp xếp, thay đổi kế hoạch sản xuất linh hoạt theo tình hình hàng tồn kho Báo cáo công việc với cấp trên

Xem thêm

2019-05-21

Thỏa thuận

Hỗ trợ và tham gia xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành động của Bộ phận sản xuất để đạt được mục tiêu của bộ phận, mục tiêu của công ty Tối ưu hóa sức mạnh con người, thiết bị sản xuất Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng hàng tháng, đề xuất giải pháp để giải quyêt vấn đề Thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro, 5S ... cải thiện an toàn trong nhà máy sản xuất, ngăn ngừa tai nạn lao động.. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Xem thêm

2019-05-14

Đến 500 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, thiết bị trong công ty, book vé máy bay – khách sạn… Theo dõi thanh toán với nhà cung cấp đúng hạn, quản lý hóa đơn thu chi Kiểm tra và ghi lại hoặc tạo mới các hợp đồng của văn phòng như hợp đồng ký kết mới, hợp đồng gia hạn, thanh toán… Quản lý, mua mới trang thiết bị, vật tư cho văn phòng Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Xem thêm

2019-01-18

Từ 1,000 USD đến 1,200 USD

Soạn điều lệ, sửa đổi các điều khoản của công ty, chuẩn bị thủ tục giấy chứng nhận đầu tư và quản lý Trực tiếp làm công tác trợ lý cho giám đốc, phiên dịch khi cần thiết Làm việc với các công ty đối tác (tư vấn, luật, kế kiểm), các cơ quan chức năng nhà nước, ban ngành, cục quản lý Hỗ trợ cấp trên về các thủ tục xin visa, đi lại...trong thời gian đầu xây dựng nhà máy Phụ trách tuyển dụng nhân viên cho công ty (soạn bảng mô tả công việc, phỏng vấn...) Hỗ trợ, tư vấn cho cấp trên biên soạn quy định nhân sự của công ty (quy định lương thưởng, văn hóa công ty, cách thức đánh giá nhân viên...) Quản lý hợp đồng nhân sự trong công ty, sổ sách giấy tờ Báo cáo tổng kết hàng tháng về tình hình nhân sự

Xem thêm

2019-01-14

Đến 400 USD

Quản lý tài sản cố định trong công ty Phụ trách các mảng thuế doanh thu, nguyên vật liệu, thuế VAT Quản lý chi phí phát sinh hàng tháng, dòng tiền trong công ty Quản lý giấy tờ tài chính của phòng kế toán, lập báo cáo hàng tháng

Xem thêm

2019-01-08

Từ 600 USD đến 1,000 USD

1. Ứng viên có trình độ tiếng Nhật N1 Hỗ trợ Manager người Nhật, thông dịch cuộc họp khi gặp gỡ đối tác, biên dịch khi cần thiết Đảm nhiệm một số công tác về tổng vụ như - Tuyển dụng, quản lý nhân viên, mua văn phòng phẩm, tính lương... - Cập nhật luật bao gồm lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động… và làm việc với các bên liên quan - Đối ứng với các cơ quan địa phương, cơ quan chức năng về thuế, phòng cháy chữa cháy, kiểm toán 2. Ứng viên có trình độ tiếng Nhật N2 Phụ trách biên phiên dịch và hỗ trợ người Nhật tại phòng phát triển sản phẩm mới.

Xem thêm

2018-12-20

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Quản lý sản xuất tại nhà máy của công ty Phụ trách xử lý các sự cố trong nhà máy Quản lý tiến độ của đơn hàng được giao, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như thời gian giao hàng Báo cáo tiến độ sản xuất cho phó giám đốc người Việt Nam Cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-12-18

Từ 400 USD đến 600 USD

Kiểm soát hoạt động sản xuất trong công ty Quản lý hàng tồn kho và ngày giao hàng Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ, đảm bảo đúng như kế hoạch đề ra Quản lý chất lượng và đàm phán với các bên liên quan khi cần thiết Báo cáo trực tiếp cho quản lý người Việt

Xem thêm

2018-12-13

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Lên kế hoạch phát triển và duy trì hệ thống nhân sự và hành chính tại công ty, hỗ trợ giám đốc người Nhật Đối ứng với các cơ quan địa phương, cơ quan chức năng về thuế, phòng cháy chữa cháy, kiểm toán. Đảm bảo hoạt động tuyển dụng, đào tạo nội bộ, mua văn phòng phẩm Chịu trách nhiệm hoạt động liên quan đến hợp đồng lao đông, tính tiền lương, thưởng, phúc lợi… Cập nhật luật bao gồm lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động… và làm việc với các bên liên quan Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-12-13

Từ 400 USD đến 600 USD

Vận hành máy công nghiệp tạo sản phẩm cho linh kiện máy in Tham gia vào quá trình bảo dưỡng, duy trì dây chuyền đảm bảo quá trình sản xuất trơn tru Báo cáo trực tiếp với giám đốc người Nhật Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Xem thêm

2018-10-19

Từ 650 USD đến 900 USD

1. Phòng Kế hoạch (số lượng: 2) Dịch tài liệu tiếng Nhật Hỗ trợ các hoạt động quảng bá hình ảnh cho công ty, điều lệ tập đoàn Triển khai các kế hoạch, qui định của công ty tới các phòng ban Các công việc khác được giao từ cấp trên 2. Phòng Nhân sự (số lượng: 1) Quản lý, thực hiện giảng dạy các khoá học tiếng Nhật Hỗ trợ set up các khoá học đào tạo cho cán bộ công nhân viên Biên phiên dịch tài liệu cho phòng ban Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nhân sự khi có yêu cầu 3. Phòng Sản xuất (số lượng: 1) Biên phiên dịch, thông dịch cho sản xuất giữa cấp trên người Nhật và công nhân Báo cáo trực tiếp cho người Nhật Làm các công việc khác do trưởng bộ phận chỉ thị

Xem thêm

2018-10-18

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Kiểm soát và thực hiện kế hoạch sản xuất theo dự toán Quản lý tồn kho và tính giá thành sản phẩm Thực hiện 5S, cải tiến hiện trường Thực hiện quy trình ISO, kiểm soát chất lượng, xử lý claim Báo cáo công việc cho cấp trên, hỗ trợ đào tạo nhân lực Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-03-26

Từ 800 USD đến 1,200 USD

Phiên dịch tiếng Nhật trong bộ phận kế toán và hành chính Biên phiên dịch báo cáo hàng ngày, hằng tháng bằng tiếng Nhật Biên dịch văn bản trong các cuộc họp Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-03-19

Từ 500 USD đến 800 USD

Chăm sóc khách hàng cũ của công ty Lập báo giá, xử lý đơn đặt hàng, lập kế hoạch bán hàng Tham dự các cuộc họp kinh doanh với cấp trên và báo cáo tình hình làm việc

Xem thêm

2018-03-16

Từ 800 USD đến 1,500 USD

Lên kế hoạch phát triển và duy trì hệ thống nhân sự và hành chính tại công ty Đảm bảo hoạt động tuyển dụng, đào tạo nội bộ Chịu trách nhiệm hoạt động liên quan đến hợp đồng lao đông, tính tiền lương, thưởng, phúc lợi... Cập nhật luật bao gồm lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động... và làm việc với các bên liên quan Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-03-15

Từ 500 USD đến 800 USD

Phiên dịch tiếng Nhật trong các cuộc họp Biên dịch các tài liệu sản xuất từ Nhật sang Việt và ngược lại Quản lý tài liệu ISO Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu

Xem thêm

2018-03-07

Từ 500 USD đến 800 USD

Quản lý chất lượng và bảo đảm vận hành Chuẩn bị đào tạo và kiểm tra nội bộ Giải quyết các khiếu nại và làm việc với ban ngành Phòng cháy chữa cháy Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-02-08

Từ 500 USD đến 900 USD

Quản lý hoạt động sản xuất trong công ty về may mặc Nhận đơn hàng, điều chỉnh việc sản xuất các loại vải, quản lý tiến độ giao hàng Trao đổi, báo cáo với khách hàng cũng như công ty mẹ để hiểu rõ hơn yêu cầu và thương lượng về thời gian giao đơn hàng Xác nhận về thời gian giao hàng chậm khi chất lượng sản phẩm có vấn đề xảy ra.

Xem thêm

2018-01-15

Từ 800 USD đến 850 USD

Quản lý tài sản cố định trong công ty Phụ trách các mảng thuế doanh nghiệp, thuế VAT, tính thuế TNCN và quản lý thuế khác nhau Quản lý chi phí phát sinh hàng tháng, dòng tiền trong công ty, Hỗ trợ kiểm toán, kiểm toán thuế Lập báo cáo hàng tháng, lợi nhuận hàng năm, báo cáo cho trụ sở bên Nhật

Xem thêm

2017-10-10

Từ 500 USD đến 700 USD

【Mảng Pháp luật】 Làm các công việc liên quan đến Luật lao động, Nhập cư, Hải quan, Hỗ trợ pháp luật về thuế, Chuẩn bị tài liệu 【Mảng Mua hàng】 Kiểm tra giá, quản lý khối lượng mua, cung cấp thông tin với phía supplier Chỉ cần thạo 1 trong 2 mảng, nếu biết cả 2 mảng thì càng tốt.

Xem thêm

2017-10-06

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại