1 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Hue
Hue 
Từ 700 USD đến 1,000 USD

Phiên dịch họp, giao tiếp hàng ngày giữa quản lý người Nhật và nhân viên Trả lời mail công ty mẹ ở Nhật và truyền đạt lại thông tin Biên dịch, chuẩn bị giấy tờ Hỗ trợ thêm một số công tác của người Nhật tại Việt Nam

Xem thêm

2017-11-28

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại