1 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Iwate
Iwate 
Từ 1,600 USD đến 5,300 USD

Xử lý các thuật toán hình ảnh, nhận diện hình ảnh Lập trình các chương trình theo yêu cầu của khách hàng Ứng dụng các chương trình trí tuệ nhân tạo vào lập trình Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-05-12

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại