44 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Long An
Từ 400 USD đến 900 USD

Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán. Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, nhập kho. Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán Tính lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho người lao động. Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ. Một số nghiệp vụ liên quan tới xuất nhập khẩu. Và các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc.

Xem thêm

2018-10-16

Từ 1,200 USD đến 1,700 USD

Phối hợp và giám sát các hoạt động hàng ngày của team. Chịu trách nhiệm về quản lý như: lịch làm việc/nghỉ phép, truyền đạt thông tin chính xác cho các thành viên trong team, huấn luyện, đào tạo và phỏng vấn. Dựa trên nhu cầu của khách hàng để đánh giá nguồn lực và năng lực. Sau đó sẽ trao đổi với trưởng phòng kế hoạch và bộ phận kinh doanh. Đưa ra những nhiệm vụ ưu tiên cho team để đảm bảo kế hoạch được hoàn thành đúng deadline. Phối hợp với các giám sát khác để hoạt động sản xuất đạt hiệu suất tốt nhất. Kết hợp quy trình kế hoạch doanh nghiệp (S&OP) gồm tất cả các chức năng (kinh doanh, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm, hàng hóa, vận chuyển, tài chính...) để đảm bảo dịch vụ mang lại tốt nhất với chi phí tối ưu nhất. Chịu trách nhiệm chính về việc lập kế hoạch cho các dòng sản phẩm đã được chỉ định của cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các team khác để đưa ra các hoạt động chiến lược giúp cải thiện chi phí và dịch vụ. Làm việc với bộ phận chuỗi cung ứng vùng và những người sẽ chịu trách nhiệm về việc tổng hợp các thông tin nhu cầu từ các tổ chức thương mại. Liên tục giám sát và kiểm tra hiệu suất thực tế của các dòng sản phẩm so với mục tiêu đưa ra bằng cách báo cáo hàng ngày/tuần/tháng. Phân tích và đưa ra các hành động để khắc phục kịp thời.

Xem thêm

2018-10-11

Từ 400 USD đến 600 USD

Tiếp nhận đơn hàng từ công ty mẹ ở Nhật hoặc khách hàng từ Nhật Bản. Thông phiên dịch tài liệu liên quan đến sản phẩm mình quản lý. Đọc hiểu và cung cấp các thông tin về yêu cầu sản phẩm cho đơn vị gia công. Quản lý chất lượng hàng ở nhà máy để kiểm tra chất lượng sản phẩm đúng theo các yêu cầu từ đơn hàng của khách hàng. Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng đơn hàng và tiến hành giao hàng, quyết toán cho khách hàng.

Xem thêm

2018-10-11

Từ 350 USD đến 600 USD

Hỗ trợ phiên dịch trong công việc, trong cuộc họp giữa nhân viên và giám đốc người Trung Quốc. Biên dịch tài liệu liên quan đến sản phẩm mình quản lý. Đọc hiểu và cung cấp các thông tin về yêu cầu sản phẩm cho đơn vị gia công. Và các công việc khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-10-11

Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm gia tăng doanh thu của công ty bằng cách đưa ra các mục tiêu cho khách hàng hiện tại và khách hàng mới. Quản lý và đưa ra các chiến lược về giá cả và các sản phẩm kết hợp trên diện lãnh thổ. Tham gia lập kế hoạch lãnh thổ, lập kế hoạch khách hàng và đánh giá sự tiềm năng trong khu vực. Phát triển và trình bày phân tích mô hình SWOT và đưa ra các khuyến nghị về sản phẩm và cơ hội tăng trưởng. Thiết lập các chiến lược và chương trình về giá và định vị sản phẩm trên thị trường là tốt và an toàn nhất cho khách hàng. Điều hướng các vấn đề và cấu trúc phức tạp để xác định các giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng.

Xem thêm

2018-09-18

Từ 1,300 USD đến 2,100 USD

Support the interview and analysis of the current business process and related document. Gain knowledge of clients SAP Global template. Support the SAP Global Template Prototype session and High-Level Fit/Gap Analysis. Carry outfit /gap analysis and support the estimation process for the rollout phase. Develop detailed to-be business process flow and to-be business requirement definition. Comply with standard where required, localized for Vietnam where approved. Coordinate with COE for required changes of process/function. Define major master/ code. Support the development of Migration Plan. Customizing and Prototyping of SAP standard setting per to-be business requirement. Develop functional requirement for approved add-on programs. Define migration procedure, develop migration tool, support to create migration data, execute migration rehearsal and production migration. Report status of the team to PM on weekly basis and as necessary.

Xem thêm

2018-08-29

Từ 1,500 USD đến 1,700 USD

Giám sát trực tiếp nhân viên tại nhà máy. Kiểm soát công việc, thay đổi lịch trình sao cho phù hợp những quá trình sản xuất của nhà máy. Kiểm soát các yếu tố tải trọng và lưu lượng công việc để đảm bảo sử dụng tối đa các nguồn lực có sẵn. Phân tích và thu thập thông tin cho nhu cầu hoạt động hàng ngày và cải tiến cho nhóm. Cung cấp giải quyết vấn đề nhanh chóng cho các vấn đề chính. Dẫn dắt các hoạt động 5S, giữ khu vực làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ và các chương trình tái chế. Nỗ lực tạo ra một môi trường có ý thức an toàn; chủ động tham gia vào các hoạt động đưa ra sáng kiến ​​an toàn nơi làm việc. Đảm bảo sản lượng tối đa, giảm thiểu phế liệu. Phối hợp với các phòng ban chức năng khác để giải quyết các vấn đề và phát triển cải tiến các quy trình sản xuất. Chịu trách nhiệm đo lường các hoạt động chính yếu trong đơn vị kinh doanh (Dịch vụ, chất lượng, năng suất, chi phí, sự an toàn). Thúc đẩy các chiến lược cải tiến những mảng chỉ số chính, quản lý dòng sản xuất, lịch trình làm việc của nhân viên và ngân sách và kế hoạch nhân sự. Đảm bảo thực hiện và đạt chuẩn quy trình vận hành tốt nhất bằng cách theo sát thực hiện kiểm toán doanh nghiệp thường xuyên. Lên kế hoạch để thực hiện và giám sát các chương trình được thực hiện tốt nhất giúp nâng cao năng suất công việc.

Xem thêm

2018-08-23

Thỏa thuận

Thực hiện các hoạt động bán hàng có liên quan cụ thể đến RBIS (Retail Brands & Information Solutions) và các chương trình khách hàng trong phạm vi khu vực. Thực hiện các hoạt động bán hàng cho toàn bộ danh mục sản phẩm IBMS đối với danh sách khách hàng được giao (nhà xưởng, nhà cung cấp, đại lý). Truyền đạt thông tin về thị trường, về đối thủ cho các công ty. Phát triển và chịu trách nhiệm duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Hoàn thành các báo cáo về cuộc gọi khách hàng, kế hoạch bán hàng đúng thời gian và chính xác. Duy trì cập nhập thông tin hàng ngày và chính xác tất cả các tương tác khách hàng thực tế. Làm việc nhóm để xác định vấn đề, đề xuất giải pháp và tham gia vào các dự án góp phần cho hoạt động bán hàng hiệu quả. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà máy, nhà cung cấp, đại lý và phòng mua hàng của khách hàng.

Xem thêm

2018-08-21

Từ 400 USD đến 500 USD

Chịu trách nhiệm làm việc với các kênh siêu thị lớn (AEON...) về đơn hàng. Theo sát tình trạng đơn đặt hàng mới, phối hợp với đơn vị sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng Tham gia họp cùng các đơn vị cung cấp tại các siêu thị lớn về mẫu mã, bao bì sản phẩm để thay đổi chiến lược Sales cho phù hợp Báo cáo trực tiếp cho Sales Manager người nước ngoài

Xem thêm

2018-07-31

Từ 500 USD đến 800 USD

Làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn trên toàn cầu Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc.... Phản hồi và đảm bảo các yêu cẩu của khách hàng được giải quyết kịp thời. Phối hợp với phòng Sales, các bộ phận back office khác và nhà cung cấp để chắc chắn chất lượng sản phẩm của được sản xuất theo đúng yêu cầu khách hàng. Xử lý các khiếu nại của khách hàng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. Trao đổi với bộ phân sales và các nhà cung cấp chính về sự tăng trưởng gần nhất của khách hàng và tiếp tục cập nhật thông tin của khách hàng. Chủ động chia sẻ với các bạn trong team về sản phẩm mới/ kiến thức hệ thống và các bài học đã rút ra từ những sai lầm đã gặp phải để nâng cao chất lượng của toàn team. Hỗ trợ các thành viên khác và Cấp trên. Làm báo cáo công việc cho cấp trên.

Xem thêm

2018-06-28

Từ 500 USD đến 800 USD

Làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn trên toàn cầu Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc.... Phản hồi và đảm bảo các yêu cẩu của khách hàng được giải quyết kịp thời. Phối hợp với phòng Sales, các bộ phận back office khác và nhà cung cấp để chắc chắn chất lượng sản phẩm của được sản xuất theo đúng yêu cầu khách hàng. Xử lý các khiếu nại của khách hàng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. Trao đổi với bộ phân sales và các nhà cung cấp chính về sự tăng trưởng gần nhất của khách hàng và tiếp tục cập nhật thông tin của khách hàng. Chủ động chia sẻ với các bạn trong team về sản phẩm mới/ kiến thức hệ thống và các bài học đã rút ra từ những sai lầm đã gặp phải để nâng cao chất lượng của toàn team. Hỗ trợ các thành viên khác và Cấp trên. Làm báo cáo công việc cho cấp trên.

Xem thêm

2018-06-28

Từ 1,300 USD đến 1,700 USD

Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với khách hàng, để hiểu rõ hơn các yêu cầu và mong muốn khách hàng là đầu vào để cải thiện hệ thống quản lý chất lượng. Dẫn dắt và đào tạo bộ phận QA, hỗ trợ để giải quyết vấn đề liên quan đến sản xuất và phàn nàn của khách hàng. Thiết lập, duy trì quy trình đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn trong dây chuyền sản xuất. Thiết lập KPI hàng năm về mục tiêu của bộ phận QA và đat mục tiêu đưa ra. Thực hiện để đạt kì vọng mục tiêu của các thanh tra QC, xây dựng và duy trì mối quan hệ công việc một cách hiệu quả và tôn trọng nhau để hướng sự gắn kết thanh tra QC lên cao. Tổ chức team chịu trách nhiệm cho các tiêu chuẩn QA đã được đặt sẵn trên hệ thống. Hợp tác với khách hàng và đưa ra các đề nghị/lời khuyên để duy trì chất lượng thông qua quy trình đảm bảo chất lượng. Tham gia các buổi họp tiền sản xuất khi cần thiết để hiểu các yêu cầu của khách hàng cho mẫu hiện tai hoặc sắp ra mắt và các vấn đề về chất lượng tiềm ẩn khác. Thường xuyên xem xét lại các báo cáo chất lượng của khác hàng và nội bộ, nhận diện xu hướng chất lượng và cơ hội cải thiện.

Xem thêm

2018-06-28

Đến 500 USD

Tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, làm bảng báo giá cho nhà máy gia công. Lên lịch giao hàng (thỏa thuận với khách hàng và nhà cung cấp). Biên phiên dịch trong các cuộc gặp mặt với khách hàng. Hỗ trợ một số công việc hành chính văn phòng.

Xem thêm

2018-06-28

Thỏa thuận

Xác định các cơ hội dự án trong đơn vị cũng như toàn bộ hệ thống kinh doanh. Xác định và loại bỏ các giới hạn trong doanh nghiệp để thúc đẩy quy trình cải tiến liên tục. Kiểm soát việc cải thiện các bản thiết kế. Chịu trách nhiệm về việc cải thiện quy trình sản xuất. Thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, các phương pháp tối ưu trong quá trình làm việc. Sử dụng Value Stream Map để đánh giá tiến độ dự án. Chịu trách nhiệm về các kết quả bền vững. Theo dõi các số liệu của các dự án phụ trách. Triển khai các lý thuyết, sự hiểu biết sâu sắc về phương pháp Lean/Sigma được chứng minh thông qua các bằng cấp, chứng chỉ, chương trình đào tạo về lĩnh vực này. Phân tích và đánh giá các dự án để loại bỏ các hoạt động không gia tăng giá trị nhằm tạo thêm giá trị sản phẩm cho khách hàng. Thúc đẩy việc thay đổi cách vận hành doanh nghiệp theo đường lối cũ để mang lại những cải tiến mang tính đột phá. Tạo động lực cho các thành viên khác trong team chấp nhận sự thay đổi trong quy trình mới. Thực hiện các chương trình training cho các thành viên khác trong tổ chức về các nguyên lý Lean/Sigma.

Xem thêm

2018-06-26

Thỏa thuận

Xử lý đơn đặt hàng trong tài khoản. Quản lý các tài khoản trong xử lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng, tính giá đơn hàng, giao hàng đúng hạn, thực hiện đặt đơn hàng. Liên lạc với tiếp thị và kinh doanh phụ trách khách được phân công. Thực hiện quảng bá chương trinhg cho các tài khoản được phân công. Hỗ trợ quản lý đặt hàng nhanh chóng như là tiếp nhận đơn hàng, giải quyết và thông tin hành trình vận chuyển đến khách hàng. Giải quyết khiếu nai của khách hàng. Xem xét, đánh giá và giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp và khéo léo Đề xuất và thực hiện các đề xuất nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng. Thương lượng các khiếu nại về sản phẩm/hoá đơn của khách hàng bằng cách được trả lại, yêu cầu lấy lại sản phẩm để kiểm tra chất lượng, thay thế sản phẩm khác khi cần thiết. Theo dõi kế toán, kinh doanh liên quan đến hoá đơn và vấn đề thanh toán. Kết hợp với các bộ phận khác. Kết hợp với inside sales để hỗ trợ đạt được chỉ tiêu doanh số. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và theo dõi các yêu cầu của khách hàng. Chủ động nêu ra các vấn đề đang gặp phải trong chuỗi cung ứng và đề xuất các giải pháp thay thế. Kết hợp với bộ phận cung ứng và khai thác lên kế hoạch và lịch trình cụ thể. Thực hiện các chương trình quảng bả cho các tài khoản đã được phân công. Hỗ trợ các thành viên khi công việc quá tải. Đào tạo và đưa ra các chính sách phát triển cho nhân viên. Chắc chắn các chỉ tiêu hàng năm đã được truyền đạt tới nhân viên và hoàn thành các mục tiêu đó. Đảm bảo các hệ thống quản lý hiệu suất toàn cầu được cập nhật liên tục và cập nhật các thông tin đó cho nhân viên thường xuyên. Trao đổi, thực hiện và giải thích chính sách và thủ tục của dịch vụ. Xây dựng, đề xuất và phối hợp thực hiện các quy trình thủ tục mới. Đưa ra các đề xuất hiệu chỉnh dịch vụ phù hợp với khiếu nại của khách hàng. Theo dõi, đánh giá các thành viên trong team và điểu chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với tình hình hiện tại. Phối hợp và theo dõi các nhãn hàng bị lỗi và bị trả về đang trong quá trình xử lý theo đúng quy trình. Thường xuyên kiểm tra các lệnh huỷ để giới hạn sản xuất và huỷ bỏ sau này. Tuân thủ chính sách an toàn và môi trường; ý thức về nâng cao tiêu chuẩn an toàn và môi trường trong phạm vi khu vực của bạn. Hoàn thành kiểm tra 5S tại khu vực làm việc của bạn theo quy định của công ty.

Xem thêm

2018-06-24

Từ 1,000 USD đến 1,200 USD

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch và tiến hành cải tiến sản xuất. Ngăn chặn, khắc phục và giải quyết khi xảy ra sự cố. Lập kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị báo cáo. Báo cáo tình hình cho sếp người Nhật. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-06-13

Từ 550 USD đến 800 USD

Đặt các dịch vụ cung ứng tàu biển để tiến hàng xuất nhập hàng hóa. Chuẩn bị chứng từ xuất nhập khẩu, hồ sơ hải quan (bao gồm cả các tương tác với các nhà máy Nhật Bản và Trung Quốc) Chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu để nhận, xuất hàng. Kiểm tra chứng từ, làm thủ tục tờ khai đăng ký hải quan. Quản lý số lượng nguyên liệu XNK (kiểm soát truy cập hàng tồn kho trên VNACCS) Điều chỉnh lịch trình và sắp xếp xe tải để vận chuyển nội địa Phụ trách làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu và thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ

Xem thêm

2018-05-29

Thỏa thuận

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tiếp nhận, update thông tin khách hàng, quản lý thông tin dữ liệu của khách hàng. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có với khách hàng, lập báo giá, hợp đồng, quản lý báo giá, hợp đồng bán hàng. Phối hợp trong các hoạt động sales và marketing, gọi điện thoại quảng bá, giới thiệu các sự kiện, chương trình ưu đãi tới danh sách khách hàng tiềm năng được phân công Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh với các đơn hàng đã đặt. Theo dõi kế hoạch xuất hàng và tổng hợp đơn hàng. Theo sát tiến độ đơn hàng từ khâu lên mẫu, sản xuất đến xuất hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2018-05-08

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Thiết kế cơ khí cho thiết bị, dụng cụ và chi tiết cố định mới. Chỉnh sửa các thiết bị hiện có với nhóm hỗ trợ điện. Quản lý tài liệu công trình. Phối hợp hỗ trợ dự án và theo dõi tiến độ. Hỗ trợ hợp thức hoá dự án tự động của Nike. Hỗ trợ phát triển hệ thống Vision. Hướng dẫn và thực hiện các chương trình đạo tạo on-job cho các kỹ sư cấp dưới.

Xem thêm

2018-05-03

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Thực hiện tích hợp hệ thống tự động thiết bị tự động hoá. Đảm bảo cải tiến hệ thống hiện có. Đảm bảo sự an toàn về điện và dây điện. Đảm bảo sự phát triển của hệ thống cơ điện tử. Thiết lập các tiêu chuẩn thành phần hệ thống tự động hóa. Tích hợp các máy vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Cải thiện độ bền và hiệu suất của hệ thống điện. Kết nối hệ thống và cơ chế điều khiển. Thiết lập các hướng dẫn an toàn điện tử. Cải thiện độ bền hệ thống cơ điện tử. Tích hợp hệ thống và cơ chế điều khiển. Nâng cao khả năng nhận dạng nhóm tự động hóa trong cơ điện tử.

Xem thêm

2018-05-03

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại