44 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Long An
Đến 750 USD

Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán. Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, nhập kho. Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán Tính lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho người lao động. Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ. Một số nghiệp vụ liên quan tới xuất nhập khẩu. Và các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc.

Xem thêm

2018-04-16

Đến 500 USD

Tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, làm bảng báo giá cho nhà máy gia công. Lên lịch giao hàng (thỏa thuận với khách hàng và nhà cung cấp). Biên phiên dịch trong các cuộc gặp mặt với khách hàng. Hỗ trợ một số công việc hành chính văn phòng.

Xem thêm

2018-04-16

Từ 800 USD đến 1,200 USD

Tham mưu cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban đáp ứng mục tiêu phát triển hoạt động của công ty. Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo phù hợp với chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh. Xây dựng KPI và triển khai đánh giá nhân sự. Triển khai và kiểm soát thực hiện chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ. Quản lý thông tin nhân sự, hợp đồng nhân sự. Tổng hợp kết quả đánh giá và điều chuyển bổ nhiệm nhân sự.

Xem thêm

2018-03-14

Từ 2,000 USD đến 3,000 USD

Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty. Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty theo tháng, quý, năm. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn. Tổ chức kiểm tra các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước; rà soát, đối chiếu và thu hồi công nợ. Thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trực thuộc. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định. Tổ chức bảo quản, lưu trữ và giữ bí mật các tài liệu tài chính của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ định của Ban Giám Đốc.

Xem thêm

2018-03-14

Từ 600 USD đến 1,000 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, … Phụ trách các công việc liên quan đến tổng vụ, chấm công, tính lương, kế toán đơn giản. Tuyển dụng nhân sự cho công ty. Hỗ trợ phiên dịch nội bộ khi có yêu cầu.

Xem thêm

2018-03-13

Thỏa thuận

Plans and strategies management. Developing and leading Human resource department. Setting up the plans of workforce, recruitment, allocating employees. Training and developing human sources. Developing enterprise culture and human resources activities. Designing and developing organizational structure (company and department structure, working environment). Compiling the system of legally written, regulations, policies in company and participate in coaching, training courses and updating the current legal knowledge continuously. Performance Management: Supporting departments in establish the effective working assessment method and implementing the performance review of employees. Managing information and internal communications system. Labor relations, external relations and social work. Corporate policy with client. Human resources budget management. Advise and consult executive boar and leader of departments. Other assigned tasks.

Xem thêm

2018-01-30

Từ 1,500 USD đến 3,000 USD

Do strategic planning high level and expat for factory bases around the world. Establish recruiting requirements by studying organization plans and objectives and meeting with managers to discuss needs. Build applicant sources through colleges, employment agencies, recruiters and social media and provide organization information, opportunities and benefits. Determine applicant requirements by studying job description and job qualifications. Assess qualifications by interviewing applicants, analyzing responses, verifying references and comparing qualifications to job requirements. Arrange management interviews by coordinating schedules. Make training. Other tasks will be discussed in the interview.

Xem thêm

2018-01-30

Từ 400 USD đến 700 USD

Giao tiếp với cấp trên bằng tiếng Hoa để nhận thông tin và chuyển đến các bộ phận liên quan. Biên phiên dịch khi có yêu cầu. Làm báo cáo và công việc hành chính theo sự phân công của cấp trên.

Xem thêm

2018-01-29

Từ 600 USD đến 800 USD

Theo dõi thu chi tiền mặt, nhập xuất nguyên phụ liệu và thành phẩm; kiểm tra tồn kho hàng hóa định kỳ; tình hình tăng giảm tải sản tại nhà máy. Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả định kỳ hàng tháng; công nợ phát sinh tại nhà máy. Kiểm tra các báo cáo thuế hàng tháng, quý trước khi gửi cho cơ quan thuế. Kiểm tra hoặc hạch toán lương và các khoản trích theo lương hàng tháng. Quản lý hóa đơn, sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính. Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Xem thêm

2018-01-29

Từ 1,000 USD

Nhận đơn hàng từ Nhật, biên phiên dịch, truyền đạt xuống nhà máy. Làm việc với các bộ phận thu mua, quản lý sản xuất... để gia công đơn hàng theo yêu cầu. Báo cáo qua email, điện thoại về tình hình sản xuất cho sếp Nhật. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-12-21

Từ 400 USD đến 500 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, … Phụ trách các công việc liên quan đến thương mại (mua-bán), tổng vụ, kế toán đơn giản như chấm công, tính lương. Hỗ trợ phiên dịch nội bộ khi có yêu cầu. Liên hệ với các công ty logistic để vận chuyển hàng hóa.

Xem thêm

2017-12-05

Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Quản lý, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức & hoạt động của Bộ phận kinh doanh. Trực tiếp chịu trách nhiệm về hoạt động hiệu quả của phòng kinh doanh. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Tham gia hỗ trợ nhân viên thực hiện đơn hàng. Thiết lập và duy trì quan hệ với các khách hàng, theo dõi và giải đáp mọi thắc mắc khách hàng đưa ra. Theo dõi các đơn hàng từ khi nhận nguyên vật liệu đến khi xuất hàng, phối hợp với các bộ phận sản xuất, chất lượng, logistic,… đảm bảo đúng tiến độ sản xuất và lịch giao hàng. Quản lý, phân tích và báo cáo về tình hình kinh doanh của khách hàng. Đàm phán ký kết hợp đồng. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Xem thêm

2017-11-05

Từ 300 USD đến 350 USD

Với mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực tài năng, nhiệt huyết cho nhà máy mới đang trong quá trình set up, khách hàng của chúng tôi chào đón các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp vào đội ngũ nhân viên chính thức của tập đoàn. Trong 2 tháng thử việc, các bạn sẽ được lắng nghe nguyện vọng phát triển công việc tương lai và được tư vấn định hướng công việc phù hợp tại tập đoàn. Các vị trí sẽ được định hướng cho các bạn bao gồm: Tổng vụ (Admin), Mua hàng (Purchasing), Theo dõi đơn hàng (Merchandising)…

Xem thêm

2017-11-05

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Chuẩn bị tài liệu, thủ tục hải quan cho các lô hàng xuất nhập của công ty. Hỗ trợ hoàn tất thủ tục xin giấy phép cho công ty với các cơ quan chức năng Nhà nước. Xây dựng quy trình, hệ thống, tổ chức cho bộ phận. Liên lạc và làm việc chặt chẽ với khách hàng cũng như nhà cung ứng khi có phát sinh vấn đề về xuất nhập khẩu. Các công việc khác sẽ được trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-11-05

Từ 400 USD đến 600 USD

Hỗ trợ thông dịch cho sếp Nhật trong nhà máy, các cuộc họp nội bộ của phòng kế hoạch. Biên dịch các tài liệu may mặc, tài liệu của phòng kế hoạch. Theo dõi bảng kế hoạch, đơn hàng để điều phối, quản lý nguyên, phụ kiện. Liên lạc, trả lời, giải quyết các vấn đề phát sinh qua email, điện thoại, … Các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo trách nhiệm được giao.

Xem thêm

2017-09-27

Đến 500 USD

Hỗ trợ phiên dịch trong công việc, trong cuộc họp giữa nhân viên và lãnh đạo cấp trên. Biên dịch tài liệu liên quan đến sản phẩm mình quản lý. Đọc hiểu và cung cấp các thông tin về yêu cầu sản phẩm cho đơn vị gia công. Và các công việc khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-09-14

Từ 300 USD đến 350 USD

Với mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực tài năng, nhiệt huyết cho nhà máy mới đang trong quá trình set up, khách hàng của chúng tôi chào đón các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp vào đội ngũ nhân viên chính thức của tập đoàn. Trong 2 tháng thử việc, các bạn sẽ được lắng nghe nguyện vọng phát triển công việc tương lai và được tư vấn định hướng công việc phù hợp tại tập đoàn. Các vị trí sẽ được định hướng cho các bạn bao gồm: Tổng vụ (Admin), Mua hàng (Purchasing), Theo dõi đơn hàng (Merchandising)...

Xem thêm

2017-09-10

Từ 500 USD đến 700 USD

Theo dõi thu chi tiền mặt, nhập xuất nguyên phụ liệu và thành phẩm; kiểm tra tồn kho hàng hóa định kỳ; tình hình tăng giảm tải sản tại nhà máy. Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả định kỳ hàng tháng; công nợ phát sinh tại nhà máy. Kiểm tra các báo cáo thuế hàng tháng, quý trước khi gửi cho cơ quan thuế. Kiểm tra hoặc hạch toán lương và các khoản trích theo lương hàng tháng. Quản lý hóa đơn, sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính. Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Xem thêm

2017-09-10

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Chuẩn bị tài liệu, thủ tục hải quan cho các lô hàng xuất nhập của công ty. Hỗ trợ hoàn tất thủ tục xin giấy phép cho công ty với các cơ quan chức năng Nhà nước. Xây dựng quy trình, hệ thống, tổ chức cho bộ phận. Liên lạc và làm việc chặt chẽ với khách hàng cũng như nhà cung ứng khi có phát sinh vấn đề về xuất nhập khẩu. Các công việc khác sẽ được trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-09-10

Từ 800 USD đến 1,200 USD

Kiểm tra hoạt động hằng ngày của phòng thí nghiệm, theo dõi hoạt động sản xuất của bộ phận từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khi ra sản phẩm. Tùy theo thời gian yêu cầu của đơn hàng, đưa ra kế hoạch làm mẫu chào khách hàng, kịp thời đáp ứng tiến độ đơn hàng… Giám sát hoạt động test mẫu để đưa ra quyết định chọn mẫu phù hợp. Kiểm tra các lỗi và phát hiện nguyên nhân xảy ra lỗi do máy móc, nguyên liệu hay quy trình đế kịp thời khắc phục. Làm việc với khách hàng để thống nhất yêu cầu và giải quyết các thắc mắc hoặc phàn nàn của khách về chất lượng sản phẩm xuất ra. Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày và tiến độ sản xuất của bộ phận cho Giám đốc nhà máy.

Xem thêm

2017-09-10

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại