3 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Nam Dinh
Từ 500 USD đến 800 USD

Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất tại nhà máy Cải thiện, theo dõi công việc tại nhà máy đảm bảo hiệu quả kinh doanh Chỉ đạo, hướng dẫn kĩ thuật cho công nhân Báo cáo trực tiếp cho quản lý người Nhật

Xem thêm

2019-01-29

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Nhận đơn hàng từ Nhật, liên hệ qua email, skype, điện thoại với trụ sở bên Nhật. Truyền đạt thông tin về mẫu mã, yêu cầu của khách hàng đến nhà máy. Quản lý đơn hàng (từ lúc đặt hàng đến khi xuất hàng, tiến độ sản xuất, chất lượng…). Dịch Tài liệu kỹ thuật may, phiên dịch trong cuộc họp. Kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu (CO, INV, PL..), liên lạc với công ty mẹ.

Xem thêm

2018-08-15

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Tiếp nhận đơn hàng và cung cấp các thông tin về sản phẩm cho khách hàng Cân đối, tìm kiếm và đặt mua nguyên phụ liệu phục vụ đơn hàng Liên hệ, chuyển giao đơn hàng cho bộ phận quản lý sản xuất Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng Thực hiện giao hàng cho khách hàng và quyết toán đơn hàng

Xem thêm

2017-03-21

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại