4 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Quang Nam
Từ 400 USD đến 700 USD

Dịch các tài liệu kỹ thuật may và phiên dịch trong cuộc họp, nhà máy. Liên lạc với xưởng may & công ty mẹ bên Nhật Quản lý đơn hàng và quản lý tiến độ sản xuất hàng may tại xưởng đến khi xuất hàng. Tính số lượng vải cần thiết cho sản xuất, kiểm tra, quản lý tiến độ vải, xử lý vấn đề phát sinh. Kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu (CO, INV, PL..), liên lạc với công ty mẹ.

Xem thêm

2019-05-28

Đến 400 USD

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong khu vực Hội An (các nhà hàng, khách sạn…) Thu thập thông tin về khách hàng, tiếp cận, giới thiệu sản phẩm và bán hàng Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển thêm những khách hàng mới Chốt đơn hàng, theo dõi giao hàng, nhà phân phối, tồn kho, công nợ, đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng. Báo cáo hằng tuần tại văn phòng Đà Nẵng.

Xem thêm

2018-06-28

Từ 2,000 USD đến 3,000 USD

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại nhà máy Chu Lai đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động của nhà máy thỏa mãn mục tiêu hoạt động của Công ty. Tổ chức cơ cấu các bộ phận, giám sát, đánh giá hiệu quả các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn. Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý. Quản lý chi phí vận hành trong phạm vi, thẩm quyền được giao. Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy theo định hướng phát triển của Công ty Tham gia các dự án theo yêu cầu của Ban TGĐ

Xem thêm

2018-06-15

Từ 800 USD đến 1,100 USD

Tiếp nhận đơn hàng từ công ty mẹ ở Nhật hoặc khách hàng từ Nhật Bản. Thông phiên dịch tài liệu liên quan đến sản phẩm mình quản lý. Đọc hiểu và cung cấp các thông tin về yêu cầu sản phẩm cho đơn vị gia công. Quản lý chất lượng hàng ở nhà máy để kiểm tra chất lượng sản phẩm đúng theo các yêu cầu từ đơn hàng của khách hàng. Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng đơn hàng và tiến hành giao hàng, quyết toán cho khách hàng. Quản lý hàng tồn kho.

Xem thêm

2018-01-30

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại