41 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Tay Ninh
Từ 800 USD đến 1,200 USD

Quản lý nhân viên trong bộ phận Theo dõi đơn hàng Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong bộ phận Tiếp nhận và kiểm tra đơn hàng Phát triển sản phẩm, bao gồm cả mẫu và mẫu thành phẩm Chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi phê chuẩn hàng mẫu Theo dõi đơn hàng từ lúc ban đầu đến lúc xuất hàng Xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ Báo cáo trực tiếp cho Ban giám đốc nhà máy

Xem thêm

2019-05-06

Từ 500 USD đến 1,200 USD

Dịch tài liệu của bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan. Dịch trong các buổi họp. Truyền đạt yêu cầu của sếp hoặc người Nhật cho nhân viên Việt Nam.

Xem thêm

2019-05-03

Từ 500 USD đến 1,200 USD

Chịu trách nhiệm quản lý công việc kế toán tổng hợp, bao gồm cả kế toán hợp nhất. Báo cáo cho giám đốc người Nhật. Họp định kỳ với phòng kế toán và trụ sở chính của công ty.

Xem thêm

2019-05-02

Từ 700 USD đến 1,200 USD

Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng Cisco. Hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ quản lý hoạt động của Công ty. Tham gia điều phối và thực hiện hỗ trợ đồng nghiệp về các vấn đề liên quan đến CNTT. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo và Trưởng phòng.

Xem thêm

2019-04-17

Từ 700 USD đến 1,200 USD

Làm việc với nhóm dự án và chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai, thử nghiệm các ứng dụng phần mềm. Thiết kế báo cáo (Sử dụng các công cụ như FastReport, Ireport, Crystal Report,...) Thiết kế ứng dụng phần mềm dựa trên kiến ​​trúc và yêu cầu (gói thiết kế, hệ thống con thiết kế, Báo cáo) Hỗ trợ Giám đốc và Quản lý Công nghệ nếu có yêu cầu khác.

Xem thêm

2019-04-17

Từ 600 USD đến 1,200 USD

Chịu trách nhiệm tuyển dụng các vị trí cấp nhân viên và công nhân. Quản lý toàn bộ quy trình nhân sự mảng C&B (chấm công, nhận việc, hợp đồng, tính lương,...) Cập nhật thông tin lương từ các báo cáo, khảo sát lương của thị trường hàng năm và đánh giá việc thực hiện chính sách lương. Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch chi phí lương và phúc lợi toàn công ty. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2019-04-02

Từ 1,500 USD đến 3,000 USD

Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công Ty nhằm hoạt động hiệu quả. Hoạch định chiến lược tài chính của Công Ty. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng Kế Toán. Báo cáo cho Ban Giám Đốc: Kế toán, tài chính; Báo cáo thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế … Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Trưởng đơn vị trong hoạt động kinh doanh được hiệu quả nhất. Trực tiếp làm vệc với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến chuyên môn. Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ban Giám Đốc. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-04-02

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Lên kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng, triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược đã được giao để đạt được các chỉ tiêu đề ra của khu vực mình phụ trách Lập kế hoạch quản lý, kiểm soát, phân bổ, điều hành đội ngũ nhân viên của khu vực mình phụ trách Chịu trách nhiệm quản lý thị trường, phát triển thị trường khách hàng của khu vực được giao Chịu trách nhiệm về doanh thu và công nợ của khu vực Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh tại khu vực theo yêu cầu của Ban Giám Đốc Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên Tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm thay đổi tinh thần làm việc cá nhân, tổ chức theo định hướng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty và cuốn hút nhân viên và người xung quanh tham gia

Xem thêm

2019-03-25

Từ 400 USD đến 600 USD

Đảm bảo lịch sản xuất phải phù hợp với kế hoạch sản xuất. Chắc chắn sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế phải được hiểu rõ và giám sát để điểu chỉnh kế hoạch một cách phù hợp. Đảm bảo rằng sự linh hoạt trong các trường hợp sản xuất khẩn cấp từ khách hàng. Thường xuyên trao đổi với bộ phận sản xuất để đưa ra hướng giải quyết các vấn đề ngay lập tức và giao hàng cho khách hàng đúng hạn.

Xem thêm

2019-03-05

Thỏa thuận

Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp. Kiểm tra, lập hồ sơ khai thuế tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,… Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng. Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX – KD để kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến giúp cho cấp Quản lý có phương án tối ưu.

Xem thêm

2019-02-14

Từ 450 USD đến 650 USD

Hỗ trợ những công việc hành chính trong công ty như: Quản lý đội vệ sinh, tạp vụ, ký túc xá nhân viên. Hỗ trợ công tác compliance. Các thủ tục về visa, đặt xe... cho khách đến công ty. Các công việc hành chính liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Xem thêm

2018-12-24

Thỏa thuận

Thiết lập các chính sách, điều khoản, các khung quy định đảm bảo sức khỏe người lao động, an toàn lao động, môi trường trên cơ sở quy định của địa phương và yêu cầu của khách hàng. Dựa trên các tiêu chuẩn đã đề ra, tham gia vào việc kiểm tra, đánh giá kỹ thuật, theo dõi và thực hiện kiểm soát nội bộ tại nhà máy. Xây dựng các quy trình, quy chế công ty, chính sách nội bộ, an ninh, sức khỏe & an toàn cho người lao động. Đào tạo cho các nhân viên trong nhà máy về C-TPAT, WRAP, C-TPAT, 5S, HSE... Xây dựng quan hệ đối tác với các thương hiệu, nhà cung cấp khác, các chuyên gia tư vấn và các tổ chức đa phương trong cả nước.

Xem thêm

2018-11-27

Từ 800 USD đến 1,500 USD

Chịu trách nhiệm quản lý: Hệ thống quản lý tòa nhà BMS. Hệ thống lò hơi, ống hơi; hệ thống thoát nước. Hệ thống phát điện thay thế. Hệ thống xử lý nước thải (bao gồm hệ thống điều hòa). Hệ thống chuyển hàng/ thang máy. Hệ thống điện: công tắc, ổ cắm. Các hệ thống trang thiết bị khác trong nhà máy.

Xem thêm

2018-11-06

Từ 600 USD đến 900 USD

Tiếp nhận kế hoạch đóng gói: Nhận kế hoạch đóng gói từ Giám sát, tiếp nhận bao bì từ kho theo đúng chủng loại, quy cách, số lượng. Kiểm tra tình trạng bao bì: code, date rõ ràng (mỗi sản phẩm) Kiểm tra tình trạng thiết bị: Máy dò kim, cân tự động (hàng ngày) Giám sát việc đóng gói Tổ chức, điều động nhân sự trong việc đóng thùng sản phẩm Bố trí và điều động nhân sự trong tổ thực hiện công việc Hướng dẫn công nhân thực hiện đúng thao tác Báo cáo số lượng hàng nhập xuất vào khu vực đóng gói, số lượng sản phẩm đóng gói, báo cáo kiểm tra cảm quan thành phẩm đóng gói Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Xem thêm

2018-07-13

Từ 600 USD đến 800 USD

Kiểm tra đơn hàng và tiếp nhận đơn hàng Phát triển sản phẩm, bao gồm cả mẫu và mẫu thành phẩm Chịu trách nhiệm trước khi phê chuẩn hàng mẫu Theo dõi đơn hàng từ lúc ban đầu đến lúc xuất hàng Xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ

Xem thêm

2018-07-13

Từ 900 USD đến 1,500 USD

Quản lý nhân viên trong bộ phận Theo dõi đơn hàng Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong bộ phận Tiếp nhận và kiểm tra đơn hàng Phát triển sản phẩm, bao gồm cả mẫu và mẫu thành phẩm Chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi phê chuẩn hàng mẫu Theo dõi đơn hàng từ lúc ban đầu đến lúc xuất hàng Xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ Báo cáo trực tiếp cho Ban giám đốc nhà máy

Xem thêm

2018-07-13

Từ 800 USD đến 1,500 USD

Xây dựng và triển khai hệ thống tiêu chuẩn về IE cho nhà máy Thiết kế và triển khai hệ thống incentive cho công nhân sản xuất Xác định trình tự hoạt động và quy trình làm việc hiệu quả nhất Tiến hành các nghiên cứu liên quan đến kiểm soát chi phí, giảm chi phí, kiểm soát hàng tồn kho và hệ thống sản xuất Đổi mới, cập nhật và thực hiện các quy trình liên quan đến IE Đào tạo và phát triển các thành viên trong bộ phận

Xem thêm

2018-07-10

Từ 800 USD đến 1,500 USD

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho nhà máy Làm việc chặt chẽ với bộ phận QC để đảm bảo chất lượng nguồn nguyên vật liệu và sản phẩm Lập kế hoạch cải thiện những vấn đề trong hệ thống quản lý chất lượng hiện tại Đào tạo và hướng dẫn nhân viên cấp dưới những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết liên quan Báo cáo trực tiếp cho giám đốc nhà máy

Xem thêm

2018-07-09

Từ 500 USD đến 900 USD

Quản lý chất lượng hàng may mặc tại nhà máy. Phát hiện các sản phẩm lỗi trên dây chuyền. Quản lý việc nghiệm thu như chất lượng sản phẩm, màu sắc vải, khóa… Liên hệ, báo cáo với cấp trên khi có các vấn đề phát sinh về chất lượng, đưa ra hướng giải quyết. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-05-22

Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Xây dựng hệ thống nhân sự nội bộ và hệ thống quản lý nhân sự cho công ty. Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp. Tuyển dụng công nhân, leader cho nhà máy. Quản lý nhân sự: lập, theo dõi hợp đồng, đào tạo công nhân viên mới. Làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết các thủ tục pháp lý. Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu chấm công để tính lương cho công nhân viên hàng tháng. Mua thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, quản lý. Quán lý các nhà cung cấp và làm thanh toán hàng tháng các chi phí của phòng hành chính nhân sự. Làm những công việc liên quan khác khi được yêu cầu.

Xem thêm

2018-03-02

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại