1 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Thai Binh
Từ 600 USD đến 800 USD

Quản lý việc cung cấp vật liệu, chất lượng nguyên liệu nhập Theo dõi, phụ trách thời hạn giao hàng , ước tính lượng chỉ tiêu đạt được Liên hệ, trao đổi, đàm phán với phía nhà máy về các đơn hàng Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-02-20

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại