6 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Thanh Hoa
Từ 500 USD đến 1,000 USD

Sắp xếp, quản lý công việc sản xuất may mặc tại nhà máy Quản lý việc giao hàng, phối hợp, làm việc với nhà máy theo chỉ đạo từ văn phòng công ty mẹ tại Hồng Kông Tháp tùng, làm việc với người phụ trách của Uniqlo Việt Nam và các bên có liên quan khi các bên này đến thăm nhà máy Khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm phát sinh, xác nhận tại hiện trường và đàm phán về thời điểm giao hàng Cụ thể trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-08-23

Từ 500 USD đến 900 USD

Công việc chính là quản lý chất lượng hàng may mặc tại nhà máy Phát hiện các sản phẩm lỗi trên dây chuyền Quản lý việc nghiệm thu như chất lượng sản phẩm, màu sắc vải, khóa… Liên hệ, báo cáo với cấp trên về các vấn đề phát sinh về chất lượng, đưa ra hướng giải quyết Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-05-21

Đến 400 USD

Phiên dịch tiếng Nhật giữa quản lý người Nhật và nhân viên Biên dịch các tài liệu sản xuất từ Nhật sang Việt và ngược lại Một số công việc hành chính đơn giản Làm các công việc hỗ trợ cấp trên khi được yêu cầu

Xem thêm

2018-03-10

Đến 400 USD

Phiên dịch tiếng Nhật giữa quản lý người Nhật và nhân viên Biên dịch các tài liệu sản xuất từ Nhật sang Việt và ngược lại Làm các công việc hỗ trợ cấp trên khi được yêu cầu

Xem thêm

2018-01-02

Từ 500 USD đến 900 USD

Công việc chính là quản lý chất lượng hàng may mặc tại nhà máy: Phát hiện các sản phẩm lỗi trên dây chuyền Quản lý việc nghiệm thu như chất lượng sản phẩm, màu sắc vải, khóa… Liên hệ, báo cáo với cấp trên về các vấn đề phát sinh về chất lượng, đưa ra hướng giải quyết Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-09-20

Đến 650 USD

Hỗ trợ công việc cho các nhân viên phái cử: sức khỏe, thu thập thông tin... Phân phối các lô hàng từ Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu từ trụ sở Nhật Bản Hỗ trợ công việc cho những người đi công tác

Xem thêm

2017-05-09

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại