7 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Tien Giang
Từ 1,200 USD đến 2,000 USD

Theo dõi vải và nguyên phụ liệu để có bản đánh giá chất lượng vải trước khi chuyển qua bộ phận cắt. Quản lý bộ phận trong chuyền và theo dõi chất lượng sản phẩm trong chuyền khi nhận được báo cáo. Kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi chuyển sang bộ phận wash và nhuộm. Theo dõi chất lượng thành phẩm sau quá trình wash và nhuộm. Theo sát chất lượng khâu đóng gói để đảm bảo hàng xuất đủ số lượng và chất lương như yêu cầu. Kết hợp với các bộ phận, phòng ban khác để xử lý những sự cố phát sinh về chất lượng sản phẩm trong và sau mỗi công đoạn. Quản lý nhân viên bộ phận chất lượng.

Xem thêm

2018-08-28

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Tuyển 02 vị trí Technical Leader, 01 vị trí tại nhà máy Trà Vinh và 01 vị trí tại nhà máy Tiền Giang. Làm việc với ban giám đốc và bộ phận thiết kế về mẫu. Làm rập mẫu theo đúng kế hoạch sản xuất của công ty. Làm việc với nhà gia công để đảm bảo thông số rập mẫu đúng với yêu cầu. Tính định mức và nhảy size cho các sản phẩm mới; cung cấp định mức cho phòng kế hoạch. Kiểm tra thông số và các chi tiết kỹ thuật của mẫu đối, rập và chịu trách nhiệm về tính chính xác cho các dòng sản phẩm của công ty. Kết hợp với các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm. Quản lý nhân viên và các kỹ thuật viên may. Các công việc khác liên quan đến kỹ thuật trong nhà máy.

Xem thêm

2018-08-28

Thỏa thuận

Hỗ trợ Trưởng phòng truyền đạt nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật đến các bộ phận trong nhà máy và các nhân viên người Việt có liên quan. Đảm nhận các công việc liên quan đến giấy tờ, văn bản kỹ thuật về IE. Làm việc với các truởng bộ phận khi có vấn đề phát sinh liên quan đến tiến độ sản xuất, máy móc hoặc sắp xếp nhân công. Hỗ trợ Trưởng phòng nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa năng lực sản xuất của nhà máy. Các công việc khác sẽ được trap đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-07-03

Từ 1,200 USD đến 2,000 USD

Implement the incentive system for production operators. Provide support as required for ‘Lean Manufacturing’ project to reduce non-direct processes. Determine the most efficient sequence of operations and workflow. Conduct studies pertaining to cost control, cost reduction, inventory control and production record systems. Complete project deliverable and monitor project schedules and scope changes to ensure project teams can meet delivery requirements. Update and implement procedures for IE. Other tasks by IE Manager.

Xem thêm

2018-04-11

Từ 1,500 USD đến 2,500 USD

Lập kế hoạch sản xuất, đặt chỉ tiêu và triển khai kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận trong phạm vi nhà máy do mình quản lý. Toàn quyền điều động máy móc, trang thiết bị một cách hợp lý và hiệu quả cao theo nhu cầu sản xuất trong phạm vi. Chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ quá trình sản xuất theo kế hoạch và đảm bảo thời hạn xuất hàng theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Kiểm tra việc triển khai kỹ thuật, chất lượng cho nhà máy. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để nâng cao chất lượng hàng hóa. Phối hợp với phòng hành chính triển khai các quy định, nội quy của công ty; duy trì nề nếp để ổn định sản xuất, ổn định nhân sự; sắp xếp nhân sự, phân công công việc cho các nhân viên dưới quyền; đảm bảo toàn thể nhân viên trong nhà máy có công việc phù hợp, đạt được năng suất cao và thu nhập ổn định. Theo dõi, kiểm tra thường xuyên các công việc và nhiệm vụ của các nhân viên dưới quyền nhằm đảm bảo nhân viên thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ đã được giao. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Xem thêm

2018-03-02

Từ 1,200 USD đến 2,000 USD

Làm việc với ban giám đốc và bộ phận thiết kế về mẫu. Sản xuất rập mẫu theo đúng kế hoạch sản xuất của công ty. Làm việc với nhà gia công để đảm bảo sao đúng thông số của rập mẫu. Tính định mức và nhảy size cho các sản phẩm mới; cung cấp định mức cho phòng kế hoạch. Kiểm tra thông số và các chi tiết kỹ thuật của mẫu đối, rập và chịu trách nhiệm về tính chính xác cho các dòng sản phẩm của công ty. Kết hợp với các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm. Quản lý nhân viên và các kỹ thuật viên may. Các công việc khác liên quan đến kỹ thuật trong nhà máy.

Xem thêm

2018-03-02

Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Theo dõi vải và nguyên phụ liệu để có bản đánh giá chất lượng vải trước khi chuyển qua bộ phận cắt. Quản lý bộ phận trong chuyền và theo dõi chất lượng sản phẩm trong chuyền khi nhận được báo cáo. Kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi chuyển sang bộ phận wash và nhuộm. Theo dõi chất lượng thành phẩm sau quá trình wash và nhuộm. Theo sát chất lượng khâu đóng gói để đảm bảo hàng xuất đủ số lượng và chất lương như yêu cầu. Kết hợp với các bộ phận, phòng ban khác để xử lý những sự cố phát sinh về chất lượng sản phẩm trong và sau mỗi công đoạn. Quản lý nhân viên bộ phận chất lượng.

Xem thêm

2018-03-02

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại