4 Công việc được tìm thấy
việc làm với ngành nghề Các tổ chức và cơ quan quốc tế
Ha Noi 
Đến 800 USD

Hỗ trợ các công ty Nhật Bản mới thành lập đầu tư vào Việt Nam Sắp xếp cuộc hẹn, lịch làm việc giữa các cơ quan chính phủ của Việt Nam và công ty Nhật Báo cáo trực tiếp cho người Nhật Hỗ trợ công việc khác cho dự án được giao

Xem thêm

2019-02-11

Từ 700 USD đến 800 USD

Đảm nhiệm các công việc hành chính – tổng vụ tại văn phòng như: - Quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, thiết bị trong công ty; - Quản lý tiền lương, thuế thu nhập, các quyền lợi của người lao động; - Thực hiện công việc hỗ trợ cho người nước ngoài: Làm work permit, giấy tờ, liên lạc tìm nhà, các vấn đề về thuế… - Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự bao gồm cơ sở dữ liệu nhân sự và hồ sơ cá nhân của người lao động; Quản lý tiền mặt, quản lý quỹ, các khoảng thu chi (không hạch toán) và các công việc giao dịch khác của công ty. Chào đón khách và đối tác đến văn phòng, trực điện thoại và chuyển máy cho người cần gặp.

Xem thêm

2019-01-30

Đến 1,000 USD

Hỗ trợ xây dựng mối quan hệ tốt với cơ quan ban ngành để tiến hành các hoạt động của Hiệp hội. Làm việc với báo chí để truyền thông cho các chương trình của Hiệp hội. Hỗ trợ và tư vấn cho cac doanh nghiệp Nhật về nhiều vấn đề (đầu tư, luật pháp, …) Triển khai các chương trình mới cho cộng đồng doanh nghiệp cho nước sở tại. Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-09-05

Từ 750 USD

Hỗ trợ các công việc liên quan trong việc thực hiện dự án Phiên dịch trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp với đối tác Biên dịch tài liệu, giấy tờ Nhật - Việt Hỗ trợ các công việc với các chuyên gia kỹ thuật Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-05-11

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại