17 Công việc được tìm thấy
việc làm với ngành nghề Đồ gỗ
Từ 1,500 USD

Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Xem thêm

2019-05-28

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Theo dõi đơn hàng nội thất, đồ gỗ. Kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đối ứng với buyer bên Nhật qua điện thoại, email. Báo cáo cho sếp Nhật.

Xem thêm

2019-01-11

Từ 400 USD đến 500 USD

Hành chính: - Quản lý hồ sơ, tài liệu và các chứng từ quan trọng, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng của Công ty. - Theo dõi, cập nhật, quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc của Công ty. - Thực hiện các công việc hành chính, hậu cần: mua bán, cấp phát, quản lý văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh, tổ chức liên hoan, sinh nhật, du lịch. - Giải quyết các vấn đề chứng từ pháp lý, hồ sơ với Ban quản lý KCN, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, PCCC, Sở Tài Nguyên Môi Trường, … các cơ quan Ban ngành khác. - Hỗ trợ cho người Nhật về các thủ tục xin VISA, giấy phép lao động, đặt vé máy bay, khách sạn trong thời gian công tác… Nhân sự: - Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo về nội quy Công ty và các chính sách liên quan đến lao động & tiền lương, bảo hiểm. - Quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự. - Chấm công, tính lương. - Tổ chức tập huấn PCCC cho toàn thể nhân viên. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Xem thêm

2018-12-24

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Hỗ trợ GD trong việc các công việc hàng ngày như: - Đảm bảo việc sắp xếp lịch trình và viết biên bản họp được thực hiện đầy đủ và chính xác - Bố trí phương tiện đi lại cho GD và các nhân viên có liên quan trong các chuyến công tác - Tổ chức các cuộc hẹn, cuộc họp, hội nghị, điều phối địa điểm và sắp xếp hành trình du lịch và thủ tục visa - Đảm bảo truyền tải các thông tin về xin ý kiến hoặc trao đổi diễn ra một cách chuyên nghiệp và kịp thời - Hỗ trợ phiên dịch cho Sếp Nhật trong các cuộc họp hoặc biên dịch các tài liệu cần thiết liên quan - Thực hiện điều tra, tìm kiểm, tổng hợp các thông tin cụ thể bằng cách sử dụng các công cụ mạng hoặc thông qua mối quan hệ Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Xem thêm

2018-11-22

Từ 400 USD đến 700 USD

Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán. Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, nhập kho. Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán. Duy trì sổ cái chung (phải trả bên ngoài, thuế): kiểm soát thời hạn thanh toán, thời hạn, … để đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Hợp nhất tất cả các số liệu phải trả, phân bổ phí chuyển tiếp cho chi phí, thuế, … để hoàn thành chính xác, đảm bảo tất cả các giao dịch phải tuân theo IFRS / VAS / Luật, chính sách, thủ tục nội bộ của công ty. Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Xem thêm

2018-08-08

Từ 350 USD đến 500 USD

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho (tránh bị ướt, đổ vỡ…) Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa. Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho, kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định. Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm kho, cung cấp số liệu kho cho bộ phận kế toán. Báo cáo cho Sếp Nhật về tình hình nguyên vật liệu thô, hàng tồn kho,... Đi công tác với sếp Nhật, hỗ trợ biên, phiên dịch khi cần thiết.

Xem thêm

2018-08-08

Từ 450 USD đến 500 USD

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Theo sát xu hướng thị trường và ngành nghề, đối thủ cạnh tranh và chiến lược khách hàng hàng đầu. Xin cuộc hẹn, viếng thăm, chào hỏi khách hàng mới và báo cáo trực tiếp với Sales Manager người Nhật.

Xem thêm

2018-08-08

Từ 3,000 USD đến 5,000 USD

Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence. Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales managers. Develop high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives. Lead and motivate managers to advance employee engagement develop a high performing managerial team. Oversee all operations and business activities to ensure they produce the desired results. Make high-quality investing decisions to advance the business and increase profits. Review financial and non-financial reports to devise solutions or improvements. Analyze problematic situations and occurrences and provide solutions to ensure company survival and growth. Maintain a deep knowledge of the markets and industry of the company. Establish interaction with external organizations. Present a clear and timely report to the board of directors, present the proposal to the Board for approval.

Xem thêm

2018-07-28

Từ 250 USD đến 350 USD

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho, sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ… Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa. Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho, kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan. Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán. Quản lý, kiểm tra nhằm đảm bảo tuyệt đối quy tắc PCCC trong kho.

Xem thêm

2018-06-19

Từ 800 USD đến 900 USD

Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán tài chính. Quản lý tài sản vốn, quản lý chi phí và vấn đề thuế. Chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính, tham mưu tư vấn dòng tiền cho BOD. Quản lý kiểm toán độc lập cuối năm và hoàn thiện thuế phù hợp với yêu cầu của địa phương và công ty. Xây dựng budget cho hoạt động kinh doanh của công ty. Phối hợp với nhân viên quản kho để quản lý hàng tồn. Báo cáo trực tiếp công việc cho Giám đốc người Nhật.

Xem thêm

2018-06-19

Từ 800 USD đến 1,100 USD

Phối hợp với Quản lý và các phòng ban khác để kiểm soát và quản lý nguồn nhân lực của công ty Phụ trách tuyển dụng và training cho nhân viên mới Chuẩn bị mô tả công việc dựa trên thông tin từ các nhà quản lý, giám sát Thiết lập và thực hiện các kế hoạch đào tạo và cải thiện nguồn nhân lực Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện đánh giá về hiệu suất của nhân viên và tuân thủ các chính sách của công ty Triển khai và cải thiện hệ thống KPI. Đánh giá thành tích của nhân viên, hướng dẫn và giám sát việc đánh giá định kỳ Tạo môi trường làm việc tốt và thân thiện Triển khai và tổ chức các chương trình để tạo động lực làm việc cho nhân viên Làm tất cả các loại báo cáo nhân sự theo yêu cầu Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HR Manager và General Manager

Xem thêm

2018-04-24

Từ 400 USD đến 1,000 USD

Biên dịch tại liệu, phiên dịch cuộc họp nội bộ. Hỗ trợ cho chuyên gia người Nhật trong công việc ở nhà máy. Phụ trách một số công việc văn phòng và nhà máy khác.

Xem thêm

2018-04-23

Từ 350 USD đến 500 USD

Quản lý,tác thành bản vẽ thiết kế bằng AUTO CAD Tác thành chỉ thị sản xuất, bản hướng dẫn và các tài liệu sản xuất có liên quan. Thiết kế sản phẩm gỗ theo yêu cầu (Chủ yếu là các SP như dạng tủ, kệ như tủ chén, tủ đựng giày, kệ sách, kệ trang trí phòng khách...) Phối hợp với xưởng để theo dõi việc làm mẫu, chỉnhr sửa và cập nhật tất cả thông tin về mẫu hoàn tất trong bản vẽ. Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.

Xem thêm

2018-03-19

Từ 800 USD đến 1,700 USD

Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới Chăm sóc, giữ mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng hiện tại Lập kế hoạch chiến lược và hoàn thành chỉ tiêu doanh số của bộ phận Quản trị đội ngũ nhân viên và training các kiến thức cần thiết để nâng cao kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng Quản lý nhân viên về thời gian làm việc, thực hiện, báo cáo … để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt của toàn bộ nhân viên Xử lý tình huống, báo cáo với cấp trên khi sự cố phát sinh

Xem thêm

2018-02-01

Từ 1,200 USD đến 2,000 USD

Hành chính, tổng vụ: Hoàn thành các thủ tục cấp Visa cho người Nhật. Hỗ trợ phiên dịch tiếng Nhật. Đảm nhiệm công việc tuyển dụng. Tiến hành tổ chức đánh giá nhân sự, xét tăng lương, thăng tiến. Duy trì quan hệ nhân viên, quan hệ lao động. Giải quyết các phản hồi liên quan đến giấy phép của công ty. Kế toán: Chịu trách nhiệm kiểm soát các tài liệu tài chính. Dự toán ngân sách, xuất trình với sếp. Xác nhận các khoản tiền gửi, doanh thu. Quản lý các khoản chi phí của công ty.

Xem thêm

2017-12-22

Từ 1,000 USD

Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, kế hoạch tổng thể yêu cầu. Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, kỹ thuật, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực và tăng năng xuất sản xuất. Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của xí nghiệp và đề xuất mua sắm, sửa chữa Tham gia và triển khai các dự án cải tiến (LEAN & 5S) Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công.

Xem thêm

2017-09-22

Từ 1,000 USD

Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến hợp đồng. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện đơn hàng. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng. Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, chăm sóc khách hàng của công ty.

Xem thêm

2017-06-08

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại