15 Công việc được tìm thấy
việc làm với ngành nghề Dược phẩm
Từ 800 USD đến 1,000 USD

Nhận cuộc gọi, tư vấn đặt chỗ tại phòng khám cho khách hàng Phiên dịch tiếng Nhật tại phòng khám giữa bác sỹ và khách hàng tại Hồ Chí Minh Dịch tài liệu, giấy tờ của phòng khám từ Nhật sang Việt và ngược lại Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình thăm khám Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-06-12

Đến 600 USD

Hỗ trợ biên dịch các tài liệu liên quan và thông dịch cho sếp Nhật trong bộ phận. Thực hiện các công việc liên quan tới tiêu chuẩn chất lượng cho công ty. Tiếp nhận và xử lý các ý kiến của các bộ phận liên quan tới chất lượng. Thực hiện các bản quy trình chất lượng và kiểm tra các bộ phận tiến hành. Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2019-06-05

Ha Noi 
Từ 700 USD

Hỗ trợ và duy trì ổn định kinh doanh cho công ty Soạn thảo hợp đồng Thực hiện các thủ tục, hợp đồng với công ty bảo hiểm Chuẩn bị tài liệu thuyết minh cho khách hàng Các nghiệp vụ liên quan khác

Xem thêm

2019-05-04

Từ 600 USD đến 900 USD

Thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu thử nghiệm; kiểm tra theo quy trình phương pháp kiểm tra đã được phê duyệt và giao thức xác nhận. Chuẩn bị thuốc thử, dung dịch; quản lý ngày hết hạn của sản phẩm mẫu. Làm phiếu kiểm tra và làm báo cáo. Thực hiện và theo dõi mẫu ổn định trong các giao thức được phê duyệt. Thực hiện và sửa đổi các SOP, GTP, STP, ... Theo dõi, thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn của thiết bị trong phòng thí nghiệm. Lưu mẫu Điều tra khiếu nại về chất lượng sản phẩm được phân công bởi bộ phận QA. Báo cáo kịp thời mọi sai lệch cho Lãnh đạo hoặc QC manager. Tham gia vào các công việc khác trong bộ phận QC theo sự phân công của QC manager.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 600 USD đến 900 USD

Kiểm soát thay đổi: vấn đề biểu mẫu, đánh giá kiểm soát thay đổi, trình phê duyệt, giám sát và kiểm soát thay đổi chặt chẽ. Kiểm soát độ lệch: vấn đề hình thức, đánh giá độ lệch, trình phê duyệt, giám sát CAPA và độ lệch kết thúc. Khiếu nại thị trường: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. Trả lại sản phẩm: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. Từ chối của RM, PM: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. CAPA: vấn đề hình thức, đánh giá và giám sát việc thực hiện, đánh giá sau khi thực hiện xong và đóng CAPA Trình độ chuyên môn của nhà cung cấp: lập kế hoạch, trình phê duyệt, triển khai đánh giá và trình độ báo cáo. Chuẩn bị, xem xét, lưu trữ các tài liệu liên quan. PQR: thu thập dữ liệu từ bộ phận liên quan, xem xét và hoàn thành báo cáo PQR nộp cho Người quản lý QA để xem xét / phê duyệt. Tuân thủ các quan sát của kiểm toán đến trong khung thời gian. Tuân thủ các quy định của các quy định dược phẩm hiện hành và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của GMP tại nhà máy. Phối hợp cho việc đào tạo nhân sự và đảm bảo sự tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 600 USD đến 900 USD

Kiểm soát và quản lý từng quá trình phụ trách. Vận hành, đào tạo quá trình bao phim, làm sạch và bảo trì máy móc sản xuất. Chịu trách nhiệm quản lý công nhân viên trong nhóm, đảm bảo: làm việc đúng, năng lực và hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, ví dụ: vệ sinh, sản xuất, vận hành máy móc chính xác. Thực hiện quy trình sản xuất được giao theo hồ sơ sản xuất hàng loạt. Nhận và kiểm tra số lượng và chất lượng của nguyên liệu trước khi sản xuất, đảm bảo đủ số lượng, với nhãn phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định. Chịu trách nhiệm giao sản phẩm từ các bước được giao và báo cáo đầu ra, số lượng chính xác. Ghi đầy đủ nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch trước khi sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất. Giám sát, thực hiện vệ sinh máy móc, thiết bị, phòng sản xuất và hồ sơ của quá trình làm sạch. Quản lý việc sử dụng máy móc và thiết bị đúng cách theo quy trình được giao, vận hành đúng cách, báo cáo mọi sự cố phát sinh nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong hoạt động của máy móc phụ trách. Thực hiện kiểm soát trong quá trình trong quá trình sản xuất theo yêu cầu trong hồ sơ sản xuất hàng loạt. Chuẩn bị các Quy trình hoạt động tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ và nhiệm vụ được giao. Các công việc khác được phân công theo quy định của GMP hoặc bởi Hội đồng quản trị.

Xem thêm

2019-01-24

Ha Noi 
Từ 500 USD đến 800 USD

Nhận cuộc gọi, tư vấn đặt chỗ tại phòng khám cho khách hàng Phiên dịch tiếng Nhật tại phòng khám giữa bác sỹ và khách hàng Dịch tài liệu, giấy tờ của phòng khám từ Nhật sang Việt và ngược lại Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình thăm khám Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-01-23

Đến 600 USD

Thực hiện các công việc liên quan tới tiêu chuẩn chất lượng cho công ty. Tiếp nhận và xử lý các ý kiến của các bộ phận liên quan tới chất lượng. Hỗ trợ biên dịch các tài liệu liên quan và thông dịch cho sếp Nhật trong bộ phận. Thực hiện các bản quy trình chất lượng và kiểm tra các bộ phận tiến hành. Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2018-12-20

Ha Noi 
Từ 500 USD đến 900 USD

Nhận cuộc gọi, tư vấn đặt chỗ tại phòng khám cho khách hàng Phiên dịch tiếng Nhật tại phòng khám giữa bác sỹ và khách hàng Dịch tài liệu, giấy tờ của phòng khám từ Nhật sang Việt và ngược lại Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình thăm khám Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-09-14

Từ 400 USD đến 700 USD

Quản lý chất lượng cho các sản phẩm, nguyên liệu, vật liệu đóng gói và các sản phẩm khác. Thiết lập các yêu cầu kỹ thuật chất lượng như quy định về IPC và thực hiện kiểm tra QC Sửa đổi, tạo mới SOP và công thức chủ của sản phẩm Quản lý khiếu nại bao gồm cả trách nhiệm về sản phẩm (điều tra, thu thập thông tin và phân tích sản phẩm) Các công việc GMP cơ bản (kiểm soát thay đổi, kiểm soát sai lệch, tự kiểm tra, xác nhận, đào tạo, vv) Hiệu chuẩn các thiết bị phân tích

Xem thêm

2018-03-21

Từ 400 USD đến 1,200 USD

Tùy theo năng lực và kinh nghiệm sẽ offer vị trí Senior/ Leader/ Manager và mức lương tương ứng. Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ nguyên liệu, thành phẩm trong kho. Theo dõi, quản lý thời hạn lưu kho. Theo dõi việc kiểm kê, đối chiếu sổ sách. Hợp tác với phòng QC để tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu nhập đầu vào và nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Quản lý tài sản/nhân sự trong kho. Quản lý các vấn đề liên quan đến GSP: nhiệt độ, độ ẩm; kiểm tra vệ sinh phòng chống mối mọt côn trùng;đảm bảo các quy định phòng chống cháy nổ.

Xem thêm

2018-03-20

Từ 1,300 USD

Thẩm định nguyên vật liệu thô, đóng gói và một số nguyên vật liệu khác; cũng như final Approval/ Release /Rejection của sản phẩm hoàn chỉnh và COA để gửi sản phẩm hoàn chỉnh (Batch Release). Chịu trách nhiệm kiểm soát và quản lý tất cả các hoạt động của phòng QA; xem xét / phê duyệt báo cáo phân tích, dữ liệu phân tích. Quản lý, phê duyệt và giám sát việc thực hiện SOPs, các quy trình / báo cáo, các sai lệch, kiểm soát thay đổi, phương pháp chuyển giao, dữ liệu xác nhận phương pháp, chứng nhận người bán,... khi phù hợp. Đánh giá và kiểm soát tổng số tài liệu GMP, phương pháp phát triển và thẩm định phương pháp cho các sản phẩm thuốc. Và các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-03-20

Từ 800 USD đến 1,400 USD

* Tùy theo năng lực hoặc kinh nghiệm sẽ offer vị trí Leader hoặc Manager. Nhận đơn đặt hàng, kiểm tra kho, năng lực sản xuất, nguồn nhân lực (nhân sự, máy móc, nguyên vật liệu ...) của hội thảo để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Có kế hoạch đảm bảo nguyên liệu cho công việc sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất. Theo dõi kế hoạch sản xuất, tiến độ giao hàng cho khách hàng Báo cáo tình hình sản xuất cho cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao.

Xem thêm

2017-11-10

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Hỗ trợ các bệnh nhân người Nhật khi đến khám Thực hiện các loại giấy tờ thủ tục sau khi khách hàng trở về: biểu đồ, báo cáo bệnh án... Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-06-02

Ha Noi 
Từ 700 USD đến 1,000 USD

Hỗ trợ các bệnh nhân người Nhật khi đến khám Thực hiện các loại giấy tờ thủ tục sau khi khách hàng trở về: biểu đồ, báo cáo bệnh án... Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-05-11

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại