70 Công việc được tìm thấy
việc làm với ngành nghề Hàng gia dụng
Từ 800 USD đến 1,300 USD

Phụ trách hoạt động ra ra mắt công ty Tính toán, vận hành và hướng dẫn vận hành hệ thống đặt hàng trên website Hỗ trợ hoạt động kinh doanh (biên phiên dịch, quản lí nguyên liệu đầu vào, đảm bảo hàng hóa vận chuyển đến cửa hàng) Quản lí hồ sơ, làm việc với phòng kế toán về hóa đơn, chứng từ Công tác ngắn ngày ở Nhật Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự khác, trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-06-04

Từ 500 USD đến 1,200 USD

Dịch tài liệu của bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan. Dịch trong các buổi họp. Truyền đạt yêu cầu của sếp hoặc người Nhật cho nhân viên Việt Nam.

Xem thêm

2019-05-03

Từ 500 USD đến 1,200 USD

Chịu trách nhiệm quản lý công việc kế toán tổng hợp, bao gồm cả kế toán hợp nhất. Báo cáo cho giám đốc người Nhật. Họp định kỳ với phòng kế toán và trụ sở chính của công ty.

Xem thêm

2019-05-02

Từ 1,300 USD đến 1,800 USD

- Xây dựng giải pháp, triển khai hệ thống SAP B1 cho toàn Công ty. - Hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả các hoạt động kinh doanh cũng như phục vụ chiến lược phát triển Công ty. - Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Lập báo cáo Quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính. - Tổ chức tính toán, ghi nhận và trích nộp đúng, đủ kịp thời các khoản phải nộp Ngân sách Nhà Nước, các Quỹ để lại Công ty, lập dự trù thu chi hàng tuần. - Phối hợp với các phòng ban tham mưu Giám Đốc tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh, củng cố hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý. - Lập các loại báo cáo tài chính và thuế cho doanh nghiệp (GTGT, LCTT, TNDN, TNCN, BCTC, CĐKT, CĐTK...) - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ.

Xem thêm

2019-04-18

Từ 400 USD đến 700 USD

Quản lý tài liệu, thông tin nhân sự. Thực hiện các thủ tục xin Visa. Mua và quản lý vật tư, văn phòng phẩm, hàng tồn. Đối ứng qua điện thoại, tiếp đón khách hàng khi tới văn phòng. Theo dõi, bố trí khách sạn cho nhân viên đi công tác. Quản lý lịch trình, điều phối xe đưa đón nhân viên đến từng nhà máy.

Xem thêm

2019-01-15

Từ 400 USD đến 700 USD

Xác nhận mẫu đã được chế tạo. Kiểm tra kết quả tính chất vật lý của các vật liệu mới. Kiểm tra màu sắc của vật liệu. Kiểm tra các vấn đề và tham gia cuộc họp chuyển đổi sản xuất. Liên lạc và điều chỉnh với trụ sở chính của Nhật Bản, nhà máy. **Buổi sáng tập trung tại văn phòng quận 1, sau đó di chuyển xuống nhà máy đã được phân công bằng xe đưa rước. **Nếu nhà máy ở tỉnh (Bình Phước) sẽ được trợ cấp khách sạn để ở. **Sau 2 tháng thử việc sẽ quyết định Nhà máy phụ trách. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-03

Từ 400 USD đến 700 USD

Sản xuất thử nghiệm từ hàng mẫu, kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Kiểm tra, xác nhận hàng mẫu dùng để sản xuất. Quản lý, giám sát hàng xuất kho. Giám sát hiện trường sản xuất. Kiểm tra việc dán giày và đế giày hàng ngày. Báo cáo cho cấp trên người Nhật. **Buổi sáng tập trung tại văn phòng quận 1, sau đó di chuyển xuống nhà máy đã được phân công bằng xe đưa rước. **Nếu nhà máy ở tỉnh (Bình Phước) sẽ được trợ cấp khách sạn để ở. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-02

Từ 400 USD đến 700 USD

Tính lương, nhập sổ sách, quản lý thu chi. Quản lý hóa đơn, chứng từ Mua sắm thiết bị văn phòng. Tiến hành các thủ tục xin Visa. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-02

Đến 2,500 USD

Sửa đổi các thủ tục cần thiết và thực hiện việc thực thi các luật & quy định hiện hành để xác định các rủi ro tiềm ẩn hoặc các vấn đề không phù hợp. Xem xét và giám sát công việc tuân thủ để xác định nguyên nhân và đưa ra lời khuyên hoặc đào tạo kịp thời. Cập nhật kịp thời các bộ luật liên quan do các cơ quan ban ngành ban hành. Làm việc trực tiếp với các bộ phận, nhà máy bia để tiến hành các hoạt động tuân thủ pháp luật nhằm giảm thiểu vi phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện tất cả các hồ sơ, ứng dụng cần thiết cho giấy chứng nhận doanh nghiệp, giấy phép. Liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng, bên thứ ba để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Phân tích tình huống, đánh giá tổng quan và đề xuất giải pháp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện với bên thứ ba (nếu có), tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo lợi ích của Công ty. Thực hiện các công việc khác được giao bởi Legal Manager.

Xem thêm

2018-12-24

Đến 500 USD

Tính lương, nhập sổ sách, quản lý thu chi. Quản lý hóa đơn, chứng từ Mua sắm thiết bị văn phòng. Tiến hành các thủ tục xin Visa. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-27

Đến 500 USD

Sản xuất thử nghiệm từ hàng mẫu, kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Kiểm tra, xác nhận hàng mẫu dùng để sản xuất. Quản lý, giám sát hàng xuất kho. Giám sát hiện trường sản xuất. Kiểm tra việc dán giày và đế giày hàng ngày. Báo cáo cho cấp trên người Nhật. **Buổi sáng tập trung tại văn phòng quận 1, sau đó di chuyển xuống nhà máy đã được phân công bằng xe đưa rước. **Nếu nhà máy ở tỉnh (Bình Phước) sẽ được trợ cấp khách sạn để ở. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-27

Thỏa thuận

Làm việc với nhà thiết kế, kiến ​​trúc sư và nhà phát triển để quảng bá và tạo ra nhận thức về thương hiệu của công ty và kinh doanh sản phẩm thiết bị vệ sinh của công ty Thường xuyên theo dõi và báo cáo tiến độ của dự án cho tất cả các bên liên quan Hợp tác với bộ phận nội bộ và các nhà phân phối để nhận hỗ trợ dự án tối ưu và đảm bảo mọi thứ hoạt động suôn sẻ Hợp tác với các bộ phận để tổ chức hội thảo, hội thảo chuyên nghiệp Các công việc khác được giao

Xem thêm

2018-11-14

Ha Noi 
Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tổng hợp và chuẩn bị thuế GTGT hàng tháng, khai thuế TNDN hàng quý. Theo dõi và nộp thuế nhập khẩu. Theo dõi và chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế GTGT. Hỗ trợ chuẩn bị tệp giá chuyển toàn cầu. Xử lý các vấn đề về thuế khác theo yêu cầu. Làm việc với cơ quan thuế để trả lời bất kỳ vấn đề thuế nào của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu.

Xem thêm

2018-11-07

Ha Noi 
Từ 500 USD đến 600 USD

Biên dịch các tài liệu của phòng An toàn, Lắp Ráp Phiên dịch các cuộc họp, khi có chuyên gia Nhật sang hỗ trợ, dịch trao đổi giữa người Nhật và người Việt Hỗ trợ dịch cho các phòng ban khác trong khối sản xuất khi cần thiết Đảm nhiệm thêm một số công việc của phòng An toàn khi không phải làm công việc dịch Kiêm nhiệm quản lý một số nhà cung cấp phụ kiện đầu vào

Xem thêm

2018-11-05

Thỏa thuận

1. Talent Management 2. Employee Relation & Engagement 3. Organization Design & Development 4. Capability Enhancement Làm việc với lãnh đạo kinh doanh cấp cao để xây dựng mối quan hệ làm việc gắn kết và đảm bảo thực hiện hiệu quả và thực hiện các sáng kiến nhân sự Quản lý hiệu quả các vấn đề quan hệ nhân viên bao gồm các vấn đề lao động Tham gia, dẫn dắt, nỗ lực hợp tác giữa các thành viên của các nhóm dự án Phải có khả năng làm việc độc lập và chủ động giải quyết các vấn đề trên cơ sở chủ động Đóng góp vào sự phát triển và triển khai hiệu quả các con đường sự nghiệp và các chương trình phát triển nhân viên Quản lý hiệu quả các vấn đề quan hệ nhân viên bao gồm các vấn đề lao động địa phương Chủ động huấn luyện các nhà quản lý với các cuộc thảo luận quản lý hiệu quả để phát triển nghề nghiệp Xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời cho phép nhân viên làm công việc tốt nhất của họ

Xem thêm

2018-10-15

Ha Noi 
Từ 700 USD đến 800 USD

Phụ trách hỗ trợ cho nhân viên người Nhật là chủ yếu, ngoài ra cũng hỗ trợ một số nghiệp vụ của nhà máy sản xuất Công ty có nhà máy dệt kim tại tỉnh Hòa Bình tuy nhiên ứng viên sẽ làm việc chủ yếu tại văn phòng Hà Nội, 1 tháng tối đa 2 lần có xe đưa đón đến nhà máy Soạn thảo file thông số kỹ thuật (specifications) và hướng dẫn (directions) cho sản phẩm Hỗ trợ huy động nguyên vật liệu từ các đối tác nước ngoài để phục vụ sản xuất Một số công việc bàn giấy nếu có yêu cầu Có cơ hội được học hỏi các nghiệp vụ đa dạng như mua hàng, quản lý sản xuất, trợ lý cho người Nhật... Cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-10-12

Ha Noi 
Từ 600 USD

Phụ trách công việc hỗ trợ bán hàng cho kênh phân phối đại lý: Hiểu rõ sản phẩm và chính sách của công ty để hỗ trợ tư vấn cho khách hàng và hỗ trợ đại lý bán hàng Thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc khách hàng đại lý và hỗ trợ xúc tiến công việc bán hàng của đại lý Phát triển chất lượng quy mô của đại lý, tăng doanh số bán hàng, mở rộng thị trường phân phối Phối hợp thực hiện các chương trình, sự kiện cho các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau Các nhiệm vụ khác được giao

Xem thêm

2018-10-11

Thỏa thuận

Quảng bá một trong những thương hiệu hàng đầu về thiết bị vệ sinh ở miền Nam Việt Nam Làm việc với nhà thiết kế, kiến ​​trúc sư và nhà phát triển để quảng bá và tạo ra nhận thức về thương hiệu của công ty Thường xuyên theo dõi và báo cáo tiến độ của dự án cho tất cả các bên liên quan Hợp tác với bộ phận nội bộ và các nhà phân phối để nhận hỗ trợ dự án tối ưu và đảm bảo mọi thứ hoạt động suôn sẻ Hợp tác với các bộ phận để tổ chức hội thảo, hội thảo chuyên nghiệp Các công việc khác được giao

Xem thêm

2018-09-06

Ha Noi 
Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thiết kế về mặt hình ảnh thương hiệu, trưng bày sản phẩm và bảng hiệu của công ty tại các cửa hàng Đại lý, Showroom,… bao gồm việc đi thị sát, thiết kế layout, thiết kế 3D, bản vẽ chi tiết để nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty thông qua việc trưng bày tại tất cả cửa hàng Chịu trách nhiệm các công việc thiết kế đồ họa, công cụ quảng cáo, công cụ bán hàng cho sự kiện, CTKM,… Hỗ trợ tổ chức & triển khai các hoạt động / sự kiện quảng bá thương hiệu (VD: triển lãm, hội thảo, quảng cáo, chương trình khuyến mại…)

Xem thêm

2018-08-31

Ha Noi 
Từ 700 USD đến 800 USD

Quản lý sản xuất tại nhà máy của công ty, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Công việc cụ thể là sẽ tiếp nhận chỉ thị, kế hoạch sản xuất được đề ra từ công ty mẹ ở Osaka sau đó áp dụng cho nhà máy tại Việt Nam Đa phần thời gian sẽ làm việc tại văn phòng tại Hà Nội, tuy nhiên sẽ có những chuyến công tác ở Thanh Oai, Hòa Bình và Thái Bình Hỗ trợ biên phiên dịch cho sếp người Nhật Cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn

Xem thêm

2018-08-23

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại