6 Công việc được tìm thấy
việc làm với ngành nghề Nông, lâm, thủy sản
Từ 1,500 USD

Quản lý (các) danh mục được giao và đảm bảo đạt được các mục tiêu bán hàng, thị phần và lợi nhuận hàng năm. Xây dựng Kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho từng loại được giao; xem xét chặt chẽ Kế hoạch tài chính và theo dõi hiệu suất so với ngân sách, đảm bảo đạt được các kế hoạch. Sử dụng dữ liệu trong nội bộ và bên ngoài, bao gồm báo cáo thị phần, giám sát dữ liệu cạnh tranh, hiệu suất bán hàng cũng như Dữ liệu theo dõi tồn kho và theo dõi thương hiệu cho từng đơn vị thương hiệu/ doanh nghiệp được giao Xác định các cơ hội sản phẩm mới để phát triển doanh nghiệp Liên hệ với R&D, Sales và các đối tác ở các nước khác trong việc quản lý các quy trình phát triển sản phẩm mới để mang những ý tưởng mới này ra thị trường Làm việc với các agency quảng cáo/ truyền thông/ thiết kế để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp Thúc đẩy chương trình Nghiên cứu thị trường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu để đảm bảo thực hiện kịp thời các kế hoạch Và các công việc khác

Xem thêm

2018-12-01

Từ 550 USD đến 750 USD

Chịu trách nhiệm tiếp thị, bán hàng, gia tăng lợi nhuận gộp của danh mục sản phẩm được giao hoặc khu vực phụ trách. Lên mục tiêu kinh doanh tháng/quý cho các danh mục sản phẩm được giao và khu vực phụ trách. Phối hợp với cấp trên để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đảm bảo mức hàng tồn kho và theo sát công nợ luôn được thanh toán đúng hạn. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo làm việc có sự tiến triển tốt với các nhà cung cấp của danh mục sản phẩm được giao.

Xem thêm

2018-06-25

Từ 500 USD đến 750 USD

Chịu trách nhiệm tiếp thị, bán hàng, gia tăng lợi nhuận gộp của danh mục sản phẩm được giao hoặc khu vực phụ trách. Lên mục tiêu kinh doanh tháng/quý cho các danh mục sản phẩm được giao và khu vực phụ trách. Phối hợp với cấp trên để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đảm bảo mức hàng tồn kho và theo sát công nợ luôn được thanh toán đúng hạn. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo làm việc có sự tiến triển tốt với các nhà cung cấp của danh mục sản phẩm được giao.

Xem thêm

2018-06-19

Từ 500 USD đến 750 USD

Chịu trách nhiệm tiếp thị, bán hàng, gia tăng lợi nhuận gộp của danh mục sản phẩm được giao hoặc khu vực phụ trách. Lên mục tiêu kinh doanh tháng/quý cho các danh mục sản phẩm được giao và khu vực phụ trách. Phối hợp với cấp trên để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đảm bảo mức hàng tồn kho và theo sát công nợ luôn được thanh toán đúng hạn. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo làm việc có sự tiến triển tốt với các nhà cung cấp của danh mục sản phẩm được giao.

Xem thêm

2018-06-19

Từ 500 USD đến 700 USD

Chịu trách nhiệm tiếp thị, bán hàng, gia tăng lợi nhuận gộp của danh mục sản phẩm được giao hoặc khu vực phụ trách. Lên mục tiêu kinh doanh tháng/quý cho các danh mục sản phẩm được giao và khu vực phụ trách. Phối hợp với cấp trên để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đảm bảo mức hàng tồn kho và theo sát công nợ luôn được thanh toán đúng hạn. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo làm việc có sự tiến triển tốt với các nhà cung cấp của danh mục sản phẩm được giao.

Xem thêm

2018-06-19

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Soạn thảo, chỉnh sửa và quản lý hợp đồng. Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, book vé máy bay – khách sạn… Chấm công, tính lương. Hỗ trợ phiên dịch cho các sếp Nhật khi gặp khách hàng. Hỗ trợ sếp các công việc giấy tờ khi cần thiết. Các nghiệp vụ hành chính văn phòng khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-02-08

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại