5 Công việc được tìm thấy
việc làm account-executive
Ha Noi 
Từ 800 USD đến 1,000 USD

Support key account Manager chăm sóc khách hàng lớn của công ty. Tiếp nhận và và làm viêc với các bộ phận liên quan để xác nhận yêu cầu của khách hàng. Làm việc với team vùng để đảm bảo hàng hóa của khách hàng đuợc thông suốt. Phối hợp với các bộ phận và bên liên quan để giải quyết sự cố xảy ra với hàng hóa. Trả lời khách hàng một cách nhất quán và tự tin bằng cách cung cấp thông tin chính xác trong tất cả các lĩnh vực như yêu cầu tùy chỉnh, thời gian vận chuyển và giá cả.  Các công việc khác được giao bởi trưởng bộ phận.

Xem thêm

2019-03-28

Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Tham gia vào việc phát triển chiến lược cho các khách hàng chủ chốt, thảo luận điều kiện, điều khoản với khách hàng, quản lý sales forecast cũng như chi phí, budget bán hàng. Quản lý nhân viên trong bộ phận, xây dựng kế hoạch làm việc, target, đảm bảo hoạt động của bộ phận theo ngày/tuần/tháng. Duy trì mối quan hệ với key customer. Đảm bảo thực hiện hoạt động về sales, thu mua, giá cả, khuyến mãi, đánh giá kết quả hoạt động khuyến mãi. Phối hợp với bộ phận liên quan để xây dựng và triển khai các chương trình bán hàng, tăng nhận biết thương hiệu. Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự. Tổ chức các buổi họp review key account executive, tham gia vào các buổi họp về selling program, MKT-sales, PG…

Xem thêm

2018-10-29

Từ 1,000 USD

Tham gia vào việc phát triển chiến lược cho các khách hàng chủ chốt, thảo luận điều kiện, điều khoản với khách hàng, quản lý sales forecast cũng như chi phí, budget bán hàng. Quản lý nhân viên trong bộ phận, xây dựng kế hoạch làm việc, target, đảm bảo hoạt động của bộ phận theo ngày/tuần/tháng. Duy trì mối quan hệ với key customer. Đảm bảo thực hiện hoạt động về sales, thu mua, giá cả, khuyến mãi, đánh giá kết quả hoạt động khuyến mãi. Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự. Tổ chức các buổi họp review key account executive, tham gia vào các buổi họp về selling program, MKT-sales, PG...

Xem thêm

2018-07-26

Từ 700 USD đến 900 USD

Làm việc với khách hàng về đơn hàng quảng cáo. Chịu trách nhiệm các công đoạn thực hiện trong công việc quảng cáo (chọn kênh truyền thông, phân phối, đàm phán hợp đồng …). Phối hợp với các bên liên quan để thực hiện đơn hàng quảng cáo. Có thể tự đảm trách những dự án nhỏ.

Xem thêm

2017-05-30

Ha Noi 
Đến 800 USD

Liên lạc với người Việt ở bộ phận Marketing trong các công ty Nhật Lắng nghe mong muốn cũng như ngân sách budget của khách hàng, lập kế hoạch truyền thông để đề xuất cho khách hàng (chủ yếu là các sự kiện thể thao) Tư vấn, ký kết hợp đồng với các công ty khách hàng

Xem thêm

2017-03-10

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại