39 Công việc được tìm thấy
việc làm accountant
Từ 700 USD đến 1,100 USD

Hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán của công ty Kiểm kê, quản lí hàng hóa Phụ trách thu chi, hóa đơn và làm việc với ngân hàng Chịu trách nhiệm về báo cáo kế toán, báo cáo tài chính Phụ trách nhiệm vụ hoàn thuế và kiểm toán Công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-06-11

Ha Noi 
Từ 450 USD đến 550 USD

- Công việc kế toán 80% + Thanh toán hóa đơn cho khách hàng + Kiểm phiếu, hóa đơn và kiểm soát tiền mặt trong phòng khám + Sắp xếp tài liệu, kiểm tra sổ sách kế toán - Công việc khác 20% + Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn Thời gian làm việc ( nghỉ ca 60 ~ 90 p ) Thứ 2 : 9h~18h Thứ 3: 13h~ 20h Thứ 4 : 9h~18h Thứ 5 : Nghỉ Thứ 6 : 9h~20h Thứ 7 : 8h30 ~ 17h chủ nhật : 8h30 ~ 12h Một tháng sẽ có 1 ngày chủ nhật nghỉ cả ngày

Xem thêm

2019-06-07

Từ 1,500 USD

Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Xem thêm

2019-05-28

Từ 400 USD đến 500 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán (thanh toán, thu chi,...) Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán Hỗ trợ kế toán trưởng thực hiện các công việc khác khi được bổ nhiệm Báo cáo trực tiếp với kế toán trưởng (Nam_ người việt) Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2019-05-24

Ha Noi 
Từ 1,100 USD đến 1,200 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán trưởng Kiểm soát chứng từ và hạch toán kế toán phù hợp luật pháp hiện hành Kiểm tra lập các báo cáo quyết toán thuế TNDN vào cuối quý, cuối năm tài chính Cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2019-05-22

Từ 1,000 USD đến 1,400 USD

Quản lý, phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền và thanh toán. Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, … Kiểm soát chi phí, hàng tồn kho để tính chi phí. Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế. Kiểm tra hạch toán kế toán trên phần mềm Fast. Báo cáo công việc trực tiếp cho sếp Nhật.

Xem thêm

2019-05-22

Từ 800 USD đến 1,100 USD

1. Daily Tasks: Mailing to PIC sale for reminder about upcoming dues Updating internal AR & AP reports Collecting all payments request from Admin Staffs & making bank payment vouchers Checking of all posting Cash & bank transactions into accounting software Give advises to PIC sale for some situations which need a help Follow up Oversea AR (commission & consultant collection) & Consignments & Advance & Staffs' Loan Contact with Suppliers to collect related documents 2. Weekly Task: Checking & reconcile & sending weekly AR & AP reports to General Director & Sale department. 3. Monthly Tasks: Revaluation all foreign currency account base the exchange of the month report & revert them at the beginning of next month Reconcile with Sale department about Monthly sale expenses Accrual entries for Loan & deposit interest -> check & finish Loan, deposit report Make AR&AP aging monthly reports, Overdue report Posting all of transaction about payroll in VN/JP & PIT expense, SHUI expense Follow allocate short-long term asset, depreciate fixed assets into excel report & post into Software Declare VAT monthly report & prepare treasury bank to payment tax obligation ( PIT , VAT monthly..) Making monthly report to Statistic Department & Planning & investment Department To inform to Sale for making debit note & send them to PIC Head office for Textile & food service for payment request. Filing all documents 4. Quarterly Task: Making quarterly report to Statistic Department & Planning & investment Department VAT invoice using for every Quarter 5. Yearly Task: Working closely with Audit & Supporting Chief Ac to make Financial Statement

Xem thêm

2019-04-20

Từ 1,500 USD đến 3,000 USD

Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công Ty nhằm hoạt động hiệu quả. Hoạch định chiến lược tài chính của Công Ty. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng Kế Toán. Báo cáo cho Ban Giám Đốc: Kế toán, tài chính; Báo cáo thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế … Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Trưởng đơn vị trong hoạt động kinh doanh được hiệu quả nhất. Trực tiếp làm vệc với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến chuyên môn. Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ban Giám Đốc. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-04-02

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

Phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán Quản lý, rà soát tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty. Tính lương nhân viên Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền và thanh toán. Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, …

Xem thêm

2019-03-26

Đến 900 USD

* Hành chính nhân sự: phụ trách quản lý các công việc văn phòng và chỉ đạo nhân viên cấp dưới các công việc như: · Soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng, giấy tờ, hồ sơ hành chính của công ty · Tổ chức các sự kiện của công ty (kiểm tra sức khỏe, team building, tiệc công ty, tiệc tiếp khách…) · Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, thưởng cho nhân viên · Tham gia, hỗ trợ quá trình tuyển dụng nhân sự mới · Các công việc hành chính, nhân sự khác theo yêu cầu của BOD. ** Kế toán: · Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán; · Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; · Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp, theo dõi và xử lý tiến trình thu tiền từ khách hàng. · Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; · Thực hiện báo cáo và quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế TNDN; · Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm; dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. · Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các cơ quan khác; · Đề xuất, xây dựng các chính sách và quy định cho công ty về tài chính, kế toán, nhân sự. · Giải trình báo cáo tài chính, báo cáo KQHĐKD cho BOD. · Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên.

Xem thêm

2019-02-26

Đến 2,000 USD

Làm việc với quản lý cao cấp để duy trì cơ sở dữ liệu kế toán, giao dịch kinh doanh và đảm bảo độ tin cậy. Phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán Quản lý, rà soát tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu của Tập đoàn từ công ty mẹ ở Nhật. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền và thanh toán. Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, … Kiểm soát chi phí, hàng tồn kho để tính chi phí. Làm việc hiệu quả với công ty Kiểm toán để bảo đảm kiểm toán nhanh chóng và chính xác. Quản lý kiểm toán độc lập cuối năm và hoàn thiện thuế phù hợp với yêu cầu của địa phương và công ty. Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế. Phối hợp với bộ phận Supply Chain cung cấp dữ liệu cho báo cáo của Hải quan, kiểm soát các định mức, tránh rủi ro.

Xem thêm

2019-01-16

Từ 400 USD đến 700 USD

Tính lương, nhập sổ sách, quản lý thu chi. Quản lý hóa đơn, chứng từ Mua sắm thiết bị văn phòng. Tiến hành các thủ tục xin Visa. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-02

Từ 1,500 USD đến 3,000 USD

Đảm nhiệm các công việc đến kế toán và tài chính của công ty (bên phía Nhật Bản). Quản lý, phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán. Quản lý, rà soát tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Báo cáo với quản lý người Nhật và công ty mẹ tại Nhật. ***Bắt đầu công việc từ tháng 05/2019.

Xem thêm

2018-12-25

Từ 500 USD đến 700 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của công ty. Hỗ trợ kế toán trưởng thực hiện các công việc khác khi được bổ nhiệm. Báo cáo trực tiếp với kế toán trưởng. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-17

Đến 500 USD

Tính lương, nhập sổ sách, quản lý thu chi. Quản lý hóa đơn, chứng từ Mua sắm thiết bị văn phòng. Tiến hành các thủ tục xin Visa. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-27

Từ 500 USD đến 900 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán tổng hợp Lưu trữ hồ sơ dữ liệu, cập nhật thông tin đầy đủ về giấy tờ, hóa đơn… Tiến hành làm các báo cáo có liên quan Trao đổi và làm việc trực tiếp với kế toán trưởng

Xem thêm

2018-09-18

Từ 800 USD đến 1,200 USD

Công việc sẽ bắt đầu từ giữa tháng 10 đến hết tháng 6 năm 2019. Petty Cash (5%) + Duy trì sổ tiền mặt; Chuẩn bị chứng từ thanh toán/nhận + Giữ tiền mặt, biên lai và tiền mặt thanh toán + Làm việc với bộ phận admin để báo cáo tiền mặt hàng tháng + Gửi tiền mặt và séc vào tài khoản ngân hàng + Đảm bảo tất cả các hóa đơn tiền mặt và các khoản thanh toán bằng tiền mặt được duy trì theo các tiêu chuẩn được thiết lập In putting to system (60%) + Chi phí: kiểm tra tất cả các tài liệu trong quá trình nhập dữ liệu vào hệ thống, phân bổ chi phí cho chi phí phát sinh và chi phí bán hàng (nhân viên và chi phí hoạt động) + Ngân hàng: Duy trì sổ ngân hàng; chuẩn bị phiếu nhận hàng theo từng giao dịch; Ngân hàng đối chiếu a/c vào cuối tháng. Lập báo cáo theo tuần, tháng, năm + Báo cáo thuế: Lập báo cáo thuế hàng tháng bao gồm VAT, báo cáo FCT. Báo cáo thuế TNDN hàng quý và hàng năm + Kiểm tra thuế: hàng tháng, hàng quý và hàng năm kiểm tra tình trạng nộp thuế để đảm bảo công ty đã hoàn thành đầy đủ thuế. Giải quyết vấn đề nếu có + Theo dõi tài sản cố định và tính khấu hao hàng tháng của tài sản cố định. Cập nhật phong trào của FA và thiết bị văn phòng. Thực hiện đếm FA và thiết bị văn phòng cuối năm. + Chịu trách nhiệm quản lý tài khoản phải trả hàng ngày và các giao dịch liên quan + Lưu giữ tiền tạm ứng nội bộ, tiền đặt cọc và trả trước cho nhà cung cấp + Theo dõi các giao dịch liên doanh, hợp đồng, ... + Phối hợp với Admin về thanh toán cá nhân (Lương, Bảo hiểm, Thuế TNCN ...) + Kiểm soát và theo dõi Hợp đồng nhà cung cấp (về các vấn đề quản trị) Assistance to Chief Accountant(25%) + Hỗ trợ lập báo cáo tài chính hàng tháng.

Xem thêm

2018-09-18

Từ 600 USD đến 700 USD

Hỗ trợ kế toán trưởng trong các hoạt động quản lý phòng kế toán của Công ty và các chi nhánh. Sắp xếp và kiểm soát các tài liệu nội bộ liên quan đến kế toán. Duy trì sổ cái chung (phải trả bên ngoài, thuế): kiểm soát thời hạn thanh toán, thời hạn, … để đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Chuẩn bị phiếu nhập cảnh liên quan đến việc cập nhật chi phí vào hệ thống kế toán. Hợp nhất tất cả các số liệu phải trả, phân bổ phí chuyển tiếp cho chi phí, thuế, … để hoàn thành chính xác, đảm bảo tất cả các giao dịch phải tuân theo IFRS / VAS / Luật, chính sách, thủ tục nội bộ của công ty. Kiểm tra nội dung hợp đồng (liên quan đến bộ phận kế toán & các phòng khác). Đề xuất các ý tưởng mới nhằm tối ưu hóa việc quản lý chi phí, quản lý doanh thu. Tìm hiểu, cập nhật các Thông tư, điều chỉnh mới để báo cáo cho BOD và Trợ lý người Nhật .

Xem thêm

2018-08-08

Đến 1,000 USD

Chủ động kiểm soát, quản lý sổ kế toán hàng tháng, hàng quý và kê khai thuế để hỗ trợ Kế toán trưởng. Nhập số liệu, định khoản sổ ké toán hàng ngày sử dụng hệ thống SAP, EPR để quản lý sổ sách hàng tháng, hàng quý kịp thời và chính xác. Chuẩn bị các báo cáo kế toán theo tháng, quý. Chuẩn bị tờ khai thuế (CIT, VAT, FCWT và ECT) và các báo cáo liên quan đến thuế.

Xem thêm

2018-08-02

Từ 1,500 USD đến 2,500 USD

Quản lý hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán. Kiểm soát rủi ro Thuế và rủi ro nội bộ Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Phân tích báo cáo và đề xuất các phương án cải thiện. Tham gia vào các hoạt động liên ngành để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của tài chính. Báo cáo cho CFO / CEO Quản lý dòng tiền, khoản phải trả, phải thu. Tham khảo ý kiến các phòng ban chức năng về các vấn đề liên quan đến thuế, điều khoản thanh toán và dòng tiền cũng như các thủ tục nội bộ khác. Đào tạo đội ngũ ngũ Kế toán Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-07-31

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại