1 Công việc được tìm thấy
việc làm accounting-assistant
Ha Nam 
Đến 800 USD

Hỗ trợ Manager người Nhật trong bộ phận Kế toán Các công việc liên quan đến hóa đơn, thanh toán (tiếng Việt và tiếng Anh) Quyết toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm Tính toán chi phí, hóa đơn liên quan hoạt động kinh doanh của công ty

Xem thêm

2017-10-12

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại