4 Công việc được tìm thấy
việc làm accounting-manager
Ha Noi 
Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Quản lý hoạt động team kế toán Quản lý thu chi các khoản trong công ty Xử lý các nghiệp vụ về hệ thống tính lương, thuế thu nhập cá nhân, thuế,.. Tạo BS, PL, Sales Forcast, dòng tiền với quản lý người Nhật Các hoạt động tương tác với ngân hàng Quản lý khách hàng Các nghiệp vụ liên quan khác

Xem thêm

2019-06-07

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận kế toán (bao gồm cả kế toán trưởng) và báo cáo trực tiếp cho General Director. Kiểm tra số liệu của Accounting Leader (hiện kiêm luôn kế toán trưởng). Lập và chịu trách nhiệm các báo cáo quyết toán thuế. Kiểm tra việc khai thuế hàng tháng. Gửi báo cáo cho Công ty mẹ và trả lời các câu hỏi liên quan đến báo cáo. Điều hành bộ phận Kế toán của Công ty. Các công việc khác liên quan đến kế toán toán chỉ thị cấp trên.

Xem thêm

2019-03-14

Từ 3,000 USD đến 4,000 USD

Work with ASEAN director and President Director of each company and leads the region to grow ASEAN market and Group companies in Vietnam, Thailand, and Indonesia. Contribute to ASEAN Business Make ASEAN Consolidated statement Shorten the deadline of ASEAN Finance Monthly Report to HQ and CFO Monitor P/L, B/S, and C/F of each company Give direction and advice to an accounting manager or president director of each company Proposal to prevent or minimize foreign exchange rate Proposal for Cash Management of ASEAN

Xem thêm

2018-10-09

Từ 1,500 USD đến 3,000 USD

Theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí, quản lý tài chính. Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm... Lập báo cáo thu chi hàng nhập khẩu. Chuẩn bị các giấy tờ liên quan (tờ khai thuế TNCN, VAT, FCT, APA...) Đảm trách các công việc liên quan đến kiểm toán. Hỗ trợ CFO. Đề xuất cải tiến các hoạt động liên quan đến kế toán, tài chính, các kế hoạch quản lý rủi ro.

Xem thêm

2018-05-22

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại