1 Công việc được tìm thấy
việc làm admin-manager
Từ 500 USD đến 700 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến tổng vụ, nhân sự tại nhà máy Quản lý và hỗ trợ các bạn nhân viên trong bộ phận Báo cáo trực tiếp tới HR- Admin manager Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2017-05-27

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại