5 Công việc được tìm thấy
việc làm admin-staff
Từ 800 USD đến 1,100 USD

1. Daily Tasks: Mailing to PIC sale for reminder about upcoming dues Updating internal AR & AP reports Collecting all payments request from Admin Staffs & making bank payment vouchers Checking of all posting Cash & bank transactions into accounting software Give advises to PIC sale for some situations which need a help Follow up Oversea AR (commission & consultant collection) & Consignments & Advance & Staffs' Loan Contact with Suppliers to collect related documents 2. Weekly Task: Checking & reconcile & sending weekly AR & AP reports to General Director & Sale department. 3. Monthly Tasks: Revaluation all foreign currency account base the exchange of the month report & revert them at the beginning of next month Reconcile with Sale department about Monthly sale expenses Accrual entries for Loan & deposit interest -> check & finish Loan, deposit report Make AR&AP aging monthly reports, Overdue report Posting all of transaction about payroll in VN/JP & PIT expense, SHUI expense Follow allocate short-long term asset, depreciate fixed assets into excel report & post into Software Declare VAT monthly report & prepare treasury bank to payment tax obligation ( PIT , VAT monthly..) Making monthly report to Statistic Department & Planning & investment Department To inform to Sale for making debit note & send them to PIC Head office for Textile & food service for payment request. Filing all documents 4. Quarterly Task: Making quarterly report to Statistic Department & Planning & investment Department VAT invoice using for every Quarter 5. Yearly Task: Working closely with Audit & Supporting Chief Ac to make Financial Statement

Xem thêm

2019-04-20

Ha Noi 
Từ 400 USD đến 600 USD

Dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết Nhận và trả lời cuộc gọi Quản lý văn phòng phẩm và các giao dịch trực tuyến của văn phòng Công việc admin trong văn phòng (nhận-gửi thư, bưu phẩm; làm việc với các bên cung ứng dịch vụ cho văn phòng...) Các công việc khác hỗ trợ cấp trên khi được yêu cầu

Xem thêm

2019-04-03

Ha Noi 
Từ 400 USD đến 500 USD

Trợ lý bộ phận kỹ thuật Tập hợp, triển khai các yêu cầu từ phòng hành chính, nhân sự Vận hành các hoạt động bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Vận hành hóa các hoạt động trong bộ phận Nhập dữ liệu yêu cầu Dịch tài liệu Các nghiệp vụ khác

Xem thêm

2018-11-01

Từ 400 USD đến 800 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh nhân sự trong công ty Phối hợp và hỗ trợ giữa các phòng ban để đẩy nhanh tính hiệu quả trong công việc Tiến hành thực hiện các yêu cầu công việc theo sự phân công của manager Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2017-08-23

Đến 450 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến các công việc admin Sắp xếp, lưu trữ và quản lý các hồ sơ đi và đến trong văn phòng Nhận thư từ, cuộc gọi, đặt văn phòng phẩm,... Làm việc và báo cáo trực tiếp với manager bộ phận HR-Admin Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2017-05-14

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại