3 Công việc được tìm thấy
việc làm admin-tieng-nhat
Từ 500 USD đến 800 USD

Biên phiên dịch: Hỗ trợ phiên dịch trong các buổi gặp mặt, meeting trong công ty và với khách hàng Dịch hợp đồng, giấy tờ khi được yêu cầu Nhật – Việt và ngược lại Đón tiếp, phiên dịch khi có nhân viên Nhật từ Công ty mẹ bên Nhật sang công tác Hành chính: Quản lý vật tư, đồ đạc trong công ty Quản lý thu chi, các loại giấy tờ quan trọng Hỗ trợ làm VISA cho cấp trên người Nhật, đặt vé tàu xe, khách sạn khi cấp trên đi công tác

Xem thêm

2019-03-26

Ha Noi 
Đến 1,000 USD

Biên phiên dịch: Hỗ trợ phiên dịch trong các buổi gặp mặt, meeting trong công ty và với khách hàng Dịch hợp đồng, giấy tờ khi được yêu cầu Nhật - Việt và ngược lại Đón tiếp, phiên dịch khi có nhân viên Nhật từ Công ty mẹ bên Nhật sang công tác Hành chính: Quản lý vật tư, đồ đạc trong công ty Quản lý thu chi, các loại giấy tờ quan trọng Hỗ trợ làm VISA cho cấp trên người Nhật, đặt vé tàu xe, khách sạn khi cấp trên đi công tác

Xem thêm

2019-02-20

Từ 500 USD đến 600 USD

Các công việc hành chính văn phòng, giấy tờ... Tổng hợp, nhập dữ liệu trên Excel, Word... Dịch các file tài liệu Nhật-Việt, Việt-Nhật. Hỗ trợ thông dịch khi cần thiết. Chi tiết sẽ mô tả khi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-02-20

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại