5 Công việc được tìm thấy
việc làm administrator
Ha Noi 
Từ 900 USD đến 1,300 USD

+ Dịch tài liệu giấy tờ cần thiết khi được yêu cầu + từ tháng 6 chuyển văn phòng sang TNR - Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty. + Quản lý nguồn nhân sự nội bộ. + Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận. + Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ. +Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các hợp đồng của Công ty. - Nhưng công việc khác như + Phiên dịch + Hỗ trợ sếp nhật đặt khách sạn vé may bay khi đi công tác

Xem thêm

2019-06-14

Từ 400 USD đến 800 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, ... Làm các thủ tục như xin visa, work permit cho người Nhật. Hỗ trợ biên phiên dịch tài liệu từ Nhật sang Việt và ngược lại khi có yêu cầu. Và các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Xem thêm

2019-06-11

Từ 800 USD đến 1,300 USD

Phụ trách hoạt động ra ra mắt công ty Tính toán, vận hành và hướng dẫn vận hành hệ thống đặt hàng trên website Hỗ trợ hoạt động kinh doanh (biên phiên dịch, quản lí nguyên liệu đầu vào, đảm bảo hàng hóa vận chuyển đến cửa hàng) Quản lí hồ sơ, làm việc với phòng kế toán về hóa đơn, chứng từ Công tác ngắn ngày ở Nhật Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự khác, trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-06-04

Từ 400 USD đến 600 USD

Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm và quản lý các tài liệu hồ sơ liên quan của bộ phận sản xuất. Trợ lý các công việc hành chánh cho Giám Đốc Nhà Máy. Biên dịch các tài liệu và thực hiện các báo cáo liên quan sản xuất. Thông dịch cho sếp Nhật các công việc nội bộ của nhà máy. Và hỗ trợ các công việc các theo yêu cầu của sếp Nhật.

Xem thêm

2019-05-30

Từ 2,000 USD

Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm cho công ty bao gồm: Ứng dụng lõi bảo hiểm, Ứng dụng văn phòng, Phần mềm nhà cung cấp và phát triển trang web, ứng dụng kỹ thuật số, điện thoại... Phát triển và tích hợp ứng dụng: sẽ quản lý tất cả các giai đoạn của các dự án phát triển và tích hợp ứng dụng doanh nghiệp riêng lẻ nhằm đáp ứng các mục tiêu của tổ chức Kiểm tra: sẽ phối hợp và quản lý thử nghiệm trong các dự án phát triển ứng dụng, cũng như chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của các hoạt động thử nghiệm trên tất cả các thay đổi của hệ thống ICT Hỗ trợ ứng dụng: phát triển khả năng bảo trì và hỗ trợ ứng dụng, trực tiếp hoặc thông qua các thỏa thuận hỗ trợ của bên thứ ba, bao gồm hỗ trợ CIO để tạo mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức cho các ứng dụng hỗ trợ Quản trị cơ sở dữ liệu: quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu, bảo trì và hỗ trợ Lựa chọn và quản lý nhà cung cấp: chịu trách nhiệm về truyền thông thương mại và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp ứng dụng, bao gồm đo hiệu suất của nhà cung cấp và ảnh hưởng đến việc xác định các đối tác bên ngoài. Phát triển và hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật số và di động. Phát triển, điều phối và quản lý Lộ trình số, cũng như quản lý việc thực hiện và xác nhận các dự án và sáng kiến ​​quan trọng trên lộ trình. Và các công việc khác do CTO giao.

Xem thêm

2018-05-31

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại