4 Công việc được tìm thấy
việc làm after-sales
Từ 400 USD đến 500 USD

Giới thiệu sản phẩm (car coating) của công ty đến với các đại lý xe, theo sát quá trình sử dụng và after sales. Đối ứng, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, trình diễn, demo sản phẩm coating, nguyên liệu thẩm mỹ. Đề xuất, giới thiệu các sản phẩm của công ty (nguyên phụ liệu và hàng tiêu hao) cho các doanh nghiệp, các công ty sản xuất.

Xem thêm

2019-01-23

Từ 650 USD đến 1,000 USD

Hướng dẫn, đào tạo cho các bạn sales mới, các bạn sales đã có kinh nghiệm về các sản phẩm high-end. Hỗ trợ sales staff và khách hàng về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Tham gia các buổi hội thảo để giới thiệu về sản phẩm và tính năng, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng. Cung cấp dịch vụ after sales, chăm sóc khách hàng.

Xem thêm

2018-08-31

Từ 650 USD đến 1,000 USD

Hướng dẫn, đào tạo cho các bạn sales mới, các bạn sales đã có kinh nghiệm về các sản phẩm high-end. Hỗ trợ sales staff và khách hàng về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Tham gia các buổi hội thảo để giới thiệu về sản phẩm và tính năng, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng. Cung cấp dịch vụ after sales, chăm sóc khách hàng.

Xem thêm

2018-06-12

Từ 400 USD đến 500 USD

1. Giới thiệu sản phẩm (car coating) của công ty đến với các đại lý xe, theo sát quá trình sử dụng và after sales. Đối ứng, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, trình diễn, demo sản phẩm coating, nguyên liệu thẩm mỹ. 2. Đề xuất, giới thiệu các sản phẩm của công ty (nguyên phụ liệu và hàng tiêu hao) cho các doanh nghiệp, các công ty sản xuất.

Xem thêm

2018-03-09

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại