7 Công việc được tìm thấy
việc làm an-toan-moi-truong
Từ 800 USD đến 1,200 USD

Hỗ trợ soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, giấy tờ, Hợp đồng phù hợp với luật pháp Việt Nam. Cập nhật những điều luật, nghị định, thông tư ban hành mới ảnh hưởng đến pháp lý của doanh nghiệp để soạn thảo thành tài liệu trong nội bộ. Cụ thể công ty sẽ nhập khẩu nhiều loại hóa chất phục vụ sản xuất, yêu cầu ứng viên có kiến thức về luật an toàn môi trường, an toàn lao động. Tìm hiểu về quy trình áp dụng ISO cho nội bộ công ty, đăng ký chứng nhận ISO, phụ trách tài liệu liên quan và có nhiệm vụ duy trì hệ thống quản lý ISO về lâu dài Là người phụ trách mảng RC (responsible care, liên quan đến việc tuân thủ pháp luật về môi trường, sức khỏe, trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp Hóa chất) Cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-03-11

Thỏa thuận

Thiết lập, kiểm soát các đặc tính kỹ thuật về mua hàng và các sản phẩm; các quy trình kiểm soát đầu vào/ đầu ra cho các sản phẩm và thiết bị. Kiểm soát Quy trình của Phòng Quản lý Chất Lượng. Thiết lập và quản lý kế hoạch kiểm soát chất lượng toàn diện cho tất cả nhà máy. Quản lý các vấn đề liên quan đến hệ thống phân tích. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp. Chịu trách nhiệm thực hiện các vấn đề liên quan đến pháp lý cũng như các vấn đề về an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy, vấn đề về phân tích và đo lường. Giải quyết các sự cố của khách hàng về chất lượng, an toàn, môi trường. Lập và kiểm soát ngân sách hàng năm.

Xem thêm

2019-02-25

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Thiết lập, kiểm soát các đặc tính kỹ thuật về mua hàng và các sản phẩm; các quy trình kiểm soát đầu vào/ đầu ra cho các sản phẩm và thiết bị. Kiểm soát Quy trình của Phòng Quản lý Chất Lượng Thiết lập và quản lý kế hoạch kiểm soát chất lượng toàn diện cho tất cả nhà máy Quản lý các vấn đề liên quan đến hệ thống phân tích Kiểm soát sản phẩm không phù hợp Chịu trách nhiệm thực hiện các vấn đề liên quan đến pháp lý cũng như các vấn đề về an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy, vấn đề về phân tích và đo lường. Giải quyết các sự cố của khách hàng về chất lượng, an toàn, môi trường Lập và kiểm soát ngân sách hàng năm. Những yêu cầu khác từ quản lý.

Xem thêm

2018-10-29

Từ 400 USD đến 600 USD

Thực hiện và giám sát an toàn môi trường trong tổ chức Đánh giá các tiêu chuẩn an toàn trong thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, vận hành nhà máy/ dự án. Kiểm tra việc thực hiện quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường của nhà máy. Quản lý theo tiêu chuẩn ISO14001&HSAS 18001 Báo cáo định kỳ cho quản lý người Nhật, các cơ quan ban ngành

Xem thêm

2018-03-04

Từ 400 USD đến 500 USD

Cùng với cấp trên lên kế hoạch làm việc Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Đánh giá chất lượng thành phẩm đầu ra Làm việc với các bên liên quan như bộ phận An toàn môi trường, phòng chống cháy nổ Thông báo hướng dẫn cho mọi người các thông tin về an toàn môi trường trong nhà xưởng Báo cáo tình hình công việc cho cấp trên

Xem thêm

2017-10-18

Đến 800 USD

Phụ trách lập kế hoạch và quản lý sức khỏe, an toàn môi trường Quản lý hệ thống nước thải, phòng cháy chữa cháy, các chất độc hại trong công ty Làm việc với các cơ quan chức năng để giải trình về các vấn đề chất thải, công tác vệ sinh an toàn... Hoàn thiện hệ thống 5S Liên hệ, trao đổi với trụ sở tại Nhật để báo cáo tình hình

Xem thêm

2017-06-19

Từ 450 USD đến 550 USD

Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Đánh giá chất lượng thành phẩm đầu ra Làm việc với các bên liên quan như bộ phận An toàn môi trường, phòng chống cháy nổ Thông báo hướng dẫn cho mọi người các thông tin về an toàn môi trường trong nhà xưởng

Xem thêm

2017-03-15

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại