1 Công việc được tìm thấy
việc làm ar-accountant
Từ 400 USD đến 600 USD

Nhận hợp đồng mua bán và các chứng từ, kiểm tra và phát hành hóa đơn GTGT cho khách hàng. Nhận tài liệu xuất khẩu từ bộ phận sales, phát hành hóa đơn thương mại. Kiểm tra hạn mức tín dụng của khách hàng và nhà cung cấp. Theo dõi tài khoản phải thu, hóa đơn quá hạn, cập nhật thanh toán trên hệ thống. Theo dõi, kiểm tra thuế GTGT, doanh thu... Báo cáo hàng tuần đến head quarter, báo cáo AR, tín dụng hàng tháng. Hỗ trợ các công việc liên quan đến AP. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-05-23

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại