1 Công việc được tìm thấy
việc làm assistant-brand-manager
Từ 1,100 USD đến 1,500 USD

Phụ trách bản địa hóa thương hiệu của công ty tại thị trường Việt Nam, phụ trách xây dựng, quảng bá và nâng tầm thương hiệu. Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, chủ đề và kế hoạch quảng bá thương hiệu hằng năm. Dự toán và lên kế hoạch quảng cáo, đồng thời đưa ra đánh giá về hoạt động quảng cáo đó. Phụ trách các vấn đề liên quan đến các chương trình quảng bá, về hội nghị, các buổi trao đổi với truyền thông. Phụ trách các hoạt động khuyến mãi cho người tiêu dùng. Nâng cao tính cạnh tranh về thương hiệu, định kỳ phân tích tình hình thị trường, góp ý và đưa ra các phương pháp cải thiện nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Xem thêm

2018-10-05

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại