9 Công việc được tìm thấy
việc làm bao-duong-may-moc
Từ 400 USD đến 600 USD

Kiểm tra máy móc thiết bị gia công sản xuất thường xuyên (nồi hơi, bình chịu áp lực, máy làm lạnh, điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, v.v.) Theo dõi quá trình máy hoạt động, ghi nhận những bất thường liên quan đến chất lượng và năng suất. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo quy trình vận hành trơn tru. Bảo đảm sự cố ở mức thấp nhất, duy trì tuổi thọ máy. Hỗ trợ các dự án liên quan đến lắp đặt, di dời và cải tiến máy móc thiết bị. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2019-05-15

Từ 500 USD đến 800 USD

Theo dõi quá trình máy may công nghiệp hoạt động, ghi nhận những bất thường liên quan đến chất lượng và năng suất. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo quy trình vận hành trơn tru. Tham gia vào cuộc họp với giám sát người Nhật Các công việc khác cụ thể trao đổi qua phỏng vấn

Xem thêm

2019-01-16

Từ 400 USD đến 800 USD

Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho người Nhật khi cung cấp máy móc cho đối tác. Đảm trách công việc liên quan đến bảo dưỡng máy móc. Khi có máy của khách hàng cần bảo trì định kỳ hoặc hư hỏng thì tháp tùng team kỹ sư bảo trì đi sửa chữa để học hỏi kinh nghiệm bảo trì – sửa chữa. Không cần kinh nghiệm, sẽ được training từ A-Z. Và các công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-20

Từ 400 USD đến 600 USD

Kiểm tra lịch biểu. Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, robot cho các nhà máy tại Visip, Nhơn Trạch Được training các nghiệp vụ. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-10-25

Từ 600 USD đến 900 USD

Kiểm tra hệ thống điện trong nhà máy và các máy móc thiết bị gia công sản xuất thường xuyên. Theo dõi quá trình máy hoạt động, ghi nhận những bất thường liên quan đến chất lượng và năng suất. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, hệ thống điện để đảm bảo quy trình vận hành trơn tru. Bảo đảm sự cố ở mức thấp nhất, duy trì tuổi thọ máy. Hỗ trợ các dự án liên quan đến lắp đặt, di dời và cải tiến máy móc thiết bị. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2018-05-25

Đến 600 USD

Kiểm tra máy móc thiết bị gia công sản xuất thường xuyên. Theo dõi quá trình máy hoạt động, ghi nhận những bất thường liên quan đến chất lượng và năng suất. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo quy trình vận hành trơn tru. Bảo đảm sự cố ở mức thấp nhất, duy trì tuổi thọ máy. Hỗ trợ các dự án liên quan đến lắp đặt, di dời và cải tiến máy móc thiết bị. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2017-11-17

Từ 500 USD đến 600 USD

Quản lý thiết bị sản xuất, dây truyền tự động Setup bản vẽ kỹ thuật sản phẩm vào dây chuyến sản xuất, hỗ trợ trong quá trình sản xuất hàng loạt Kiểm tra , vận hành các thiết bị liên quan đến máy móc, điện khí Các công việc liên quan đến kỹ thuật, bảo dưỡng máy móc Làm báo cáo hàng ngày

Xem thêm

2017-06-15

Đến 900 USD

Kiểm tra máy móc thiết bị gia công sản xuất thường xuyên. Theo dõi quá trình máy hoạt động, ghi nhận những bất thường liên quan đến chất lượng và năng suất. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo quy trình vận hành trơn tru. Bảo đảm sự cố ở mức thấp nhất, duy trì tuổi thọ máy. Hỗ trợ các dự án liên quan đến lắp đặt, di dời và cải tiến máy móc thiết bị. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2017-05-18

Từ 600 USD đến 800 USD

Quản lý thiết bị sản xuất, dây truyền tự động của phim, panel Setup bản vẽ kỹ thuật sản phẩm vào dây chuyến sản xuất, hỗ trợ trong quá trình sản xuất hàng loạt Kiểm tra , vận hành các thiết bị liên quan đến máy móc, điện khí Các công việc liên quan đến kỹ thuật, bảo dưỡng máy móc Làm báo cáo hàng ngày

Xem thêm

2017-05-12

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại