4 Công việc được tìm thấy
việc làm bao-tri-sua-chua
Thỏa thuận

Tham gia vận hành, bảo trì sửa chữa thiết bị, máy móc. **Chế độ đào tạo: Đào tạo trở thành kỹ sư lành nghề 3 năm tại Nhật. Kỹ sư được hưởng lương tại Việt Nam, đồng thời được nhận chi phí đào tạo bên Nhật. Chi phí tại Nhật phù hợp với mức sống gồm: trợ cấp nhà ở, ăn uống. Lương & Thưởng: Tăng lương 1 lần/năm; Thưởng 02 lần/năm. Sau đó, trở về Việt Nam làm việc tại Đồng Nai.

Xem thêm

2018-10-30

Từ 350 USD đến 550 USD

Đối ứng khu vực: Điều tra, đánh giá, cải thiện máy móc để đảm bảo cho việc sản xuất. Thiết kế, lập trình điều khiển và thi công các hệ thống điều khiển. Tham gia vận hành, bảo trì sửa chữa thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất tự động. Hỗ trợ quản lý line và báo cáo cho cấp trên. Cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-10-16

Từ 350 USD đến 500 USD

Đối ứng khu vực: Điều tra, đánh giá, cải thiện máy móc để đảm bảo cho việc sản xuất. Thiết kế, lập trình điều khiển và thi công các hệ thống điều khiển. Tham gia vận hành, bảo trì sửa chữa thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất tự động. Hỗ trợ quản lý line và báo cáo cho cấp trên. Cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-08-14

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, tính chất và đặc trưng của sản phẩm từ đó quản lý team của mình. Làm việc với các chuyên gia người Nhật về tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm theo đơn hàng. Thiết kế, lập trình điều khiển và thi công các hệ thống điều khiển tự động từ đơn giản đến phức tạp. Tham gia vận hành, bảo trì sửa chữa thiết bị hoặc dây truyền sản xuất tự động. Cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-04-28

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại