1 Công việc được tìm thấy
việc làm bien-dich-tieng-nhat
Từ 1,800 USD đến 2,000 USD

Các công việc phiên dịch, biên dịch tiếng Nhật và Việt trong công ty trụ sở tại Nhật Phiên dịch dưới xưởng giữa người Nhật và nhân viên người Việt trong công ty Nhập các dữ liệu vào file theo yêu cầu Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-07-03

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại