1 Công việc được tìm thấy
việc làm bien-phien-dich-cong-ty-nhat
Đến 1,000 USD

Phiên dịch dưới nhà máy giữa quản lý người Nhật và công nhân Hỗ trợ phiên dịch cho bộ phận quản lý sản xuất Hỗ trợ dịch tài liệu khi cần

Xem thêm

2017-06-28

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại