3 Công việc được tìm thấy
việc làm bien-phien-dich-tieng-hoa
Từ 400 USD đến 700 USD

Hỗ trợ cho bộ phận sales các công việc liên quan đến biên phiên dịch tiếng Hoa. Chuẩn bị báo giá và hợp đồng liên quan đến bán xe nâng (bằng tiếng Việt và tiếng Trung) Liên hệ với khách hàng để xác nhận yêu cầu về hợp đồng hay đơn hàng khi cần thiết. Và các công việc khác theo yêu cầu sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-05-13

Từ 400 USD đến 800 USD

Phụ trách nghiệp vụ chỉ khâu cho công ty. Biên phiên dịch cho nhà máy đối tác ở Đài Loan. Hỗ trợ cho sếp Nhật trong việc thông dịch cho nhà máy nhuộm của công ty ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Theo dõi và hướng dẫn về quản lý chất lượng ở các nhà máy từ văn phòng chính. Và các công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Xem thêm

2018-12-17

Từ 400 USD đến 700 USD

Phụ trách nghiệp vụ chỉ khâu cho công ty. Biên phiên dịch cho nhà máy đối tác ở Đài Loan. Hỗ trợ cho sếp Nhật trong việc thông dịch cho nhà máy nhuộm của công ty ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Theo dõi và hướng dẫn về quản lý chất lượng ở các nhà máy từ văn phòng chính.

Xem thêm

2017-06-02

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại