4 Công việc được tìm thấy
việc làm buyer
Từ 800 USD đến 1,000 USD

Theo dõi đơn hàng nội thất, đồ gỗ. Kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đối ứng với buyer bên Nhật qua điện thoại, email. Báo cáo cho sếp Nhật.

Xem thêm

2019-01-11

Từ 700 USD đến 1,300 USD

Chịu trách nhiệm chung về doanh số, lợi nhuận của sản phẩm hàng hóa được mua. Quản lý các nhà cung cấp và đàm phán chính sách thương mại tốt nhất. Kiểm soát doanh số bán hàng, lợi nhuận và các khoản phải thu khác. Phối hợp với các bộ phận liên quan và nhà cung cấp để đảm bảo việc giao hàng đúng thời hạn theo quy định của hợp đồng. Nghiên cứu và tìm kiếm sản phẩm mới. Làm việc và báo cáo trực tiếp với sếp Nhật.

Xem thêm

2018-11-22

Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Đảm bảo và tăng cường nguồn cung cấp liên tục, giảm chi phí, thường xuyên cải thiện nguồn cung ứng thông qua việc phát triển và tìm kiếm nhà cung ứng. Lên kế hoạch thu mua cho các dự án đã đã được phân để đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp một các hiệu quả. Đảm bảo các thông tin giá cả và vật liệu cung ứng luôn có sẵn để hỗ trợ quá trình đấu thầu, phân khúc và tối ưu hóa nguồn cung cấp sản xuất hàng loạt. Theo dõi và quản lý mức độ làm việc hiệu quả của nhà cung cấp để đưa ra hướng cải tiến dịch vụ, chi phí và năng suất, triển khai thực hiện. Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với vị trí chủ chốt của các công ty cung cấp. Xác định nguyên nhân hạn chế cung cấp, sau đó kết hợp chặt chẽ với bên liên quan để thực hiện và xây dựng các dự án cải tiến nguồn cung ứng để quy trình kinh doanh suôn sẻ. Duy trì mối quan hệ với khách hàng và tạo môi trường làm việc lành mạnh với các bên chức năng khác giúp cho công việc đạt hiệu quả tốt. Kiểm soát và hỗ trợ quản lý hàng tồn kho thông qua việc thương lượng với nhà cung cấp đưa ra kì hạn tốt nhất.

Xem thêm

2018-09-13

Thỏa thuận

Manage and provide leadership support to site purchasing team to support manufacturing site. Supervise, coach and lead a team of buyers order for goods and services. Ensure implementation and enforcement of global purchasing processes. Provide support to commodity management program in the region. From time to time, organize purchasing cost. Manage DNM Purchasing Team to support manufacturing facility in providing right material costs, control price/cost variances and stock-outs are minimized while optimizing inventory turns. Accountable to ensure the team work towards meeting all the departmental and company objectives/goals at all times and strive to enhance the team’s capabilities and performance while focusing on improving operation efficiency. Down time of the manufacturing process at a factory due to run-out of materials is minimized. Supplier relationships are maintained and improved with excellent communication. Service level commitment to stakeholders are met, i.e. RFQ and PR to PO turnaround time meeting SLA. Ensures the team expedites or push out the deliveries according to changes in production in a timely manner. SOX control owner and department internal auditee for purchasing compliance. Provide guidance and support to regional commodity team in sourcing and vendor management.

Xem thêm

2018-06-18

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại