5 Công việc được tìm thấy
việc làm cad-designer
Từ 450 USD đến 800 USD

Nhận bản vẽ tay từ Nhật Bản. Dựng bản vẽ kiến trúc 2D theo như yêu cầu. Thảo luận và báo cáo công việc cho team leader.

Xem thêm

2019-06-12

Từ 300 USD đến 700 USD

Sử dụng Cad trong thiết kế cơ khí. Nhận bản vẽ, bóc tách bản vẽ cơ khí. Trao đổi với khách hàng bên Nhật. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 600 USD đến 1,000 USD

Sử dụng Cad trong thiết kế cơ khí. Nhận bản vẽ, bóc tách bản vẽ cơ khí. Giám sát gia công máy CNC. Có tố chất lãnh đạo sẽ được hướng lên quản lý. Các thông tin khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-07

Từ 500 USD đến 700 USD

Dùng CAD để nhập bản vẽ nhận từ Nhật lên hệ thống. Liên lạc với công ty tại Nhật để thông tin tiến trình dự án. Tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhân viên mới. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-15

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Thiết kế theo yêu cầu từ Nhật. Dựng phối cảnh nhà cửa từ bản vẽ CAD. Báo cáo tình hình và tiến độ cho Leader.

Xem thêm

2018-10-25

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại