1 Công việc được tìm thấy
việc làm category-manager
Từ 1,500 USD

Quản lý (các) danh mục được giao và đảm bảo đạt được các mục tiêu bán hàng, thị phần và lợi nhuận hàng năm. Xây dựng Kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho từng loại được giao; xem xét chặt chẽ Kế hoạch tài chính và theo dõi hiệu suất so với ngân sách, đảm bảo đạt được các kế hoạch. Sử dụng dữ liệu trong nội bộ và bên ngoài, bao gồm báo cáo thị phần, giám sát dữ liệu cạnh tranh, hiệu suất bán hàng cũng như Dữ liệu theo dõi tồn kho và theo dõi thương hiệu cho từng đơn vị thương hiệu/ doanh nghiệp được giao Xác định các cơ hội sản phẩm mới để phát triển doanh nghiệp Liên hệ với R&D, Sales và các đối tác ở các nước khác trong việc quản lý các quy trình phát triển sản phẩm mới để mang những ý tưởng mới này ra thị trường Làm việc với các agency quảng cáo/ truyền thông/ thiết kế để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp Thúc đẩy chương trình Nghiên cứu thị trường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu để đảm bảo thực hiện kịp thời các kế hoạch Và các công việc khác

Xem thêm

2018-12-01

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại