1 Công việc được tìm thấy
việc làm cong-ty-holding-lon-o-vn
Thỏa thuận

Chủ động xử lý và tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo và các Phòng/Ban trong Công ty các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động của Công ty. Tư vấn, soát xét, soạn thảo tài liệu, văn bản, hợp đồng… liên quan đến các hoạt động của Công ty theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng, tài liệu…do Công ty ban hành, ký kết. Phân tích các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty và đề xuất giải pháp cho Ban Lãnh đạo. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Phòng để triển khai nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện, phân công công việc, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ chuyên môn thực hiện công việc. Giám sát, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động chuyên môn của Phòng Pháp chế. Liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng, bên thứ ba để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng, xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác và người lao động. Phân tích tình huống, đánh giá tổng quan và đề xuất giải pháp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện với bên thứ ba (nếu có), tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Xem thêm

2018-12-05

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại