2 Công việc được tìm thấy
việc làm facility-manager
Từ 1,000 USD đến 1,800 USD

Vận hành máy móc sản xuất về ổ cắm IC được sử dụng cho PC, v.v. và điều chỉnh nếu có sự cố phát sinh. Tham gia các cuộc họp với ban lãnh đạo để xây dựng Công ty. Quản lý dự án. Làm cầu nối giữa trụ sở chính và Công ty tại Việt Nam để truyền đạt các vấn đề liên quan. Thực hiện các báo cáo cho cấp trên. Và các công việc khác, chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn Tham gia đào tạo tại Nhật Bản (một vài tháng đến một năm).

Xem thêm

2018-11-16

Từ 800 USD đến 1,500 USD

Chịu trách nhiệm quản lý: Hệ thống quản lý tòa nhà BMS. Hệ thống lò hơi, ống hơi; hệ thống thoát nước. Hệ thống phát điện thay thế. Hệ thống xử lý nước thải (bao gồm hệ thống điều hòa). Hệ thống chuyển hàng/ thang máy. Hệ thống điện: công tắc, ổ cắm. Các hệ thống trang thiết bị khác trong nhà máy.

Xem thêm

2018-11-06

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại